Europese Natura 2000-dag

Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd.
Op 21 mei vieren we elk jaar Natura 2000-dag om deze successen te tonen, evenals de waarde van het netwerk voor onze gezondheid, klimaat en economie. Natura 2000 verbindt tal van grote en kleine natuurgebieden over heel Europa.
In GroenRand zijn dat bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide, de Schietvelden, Vrieselhof, Zoerselbos, Vliegveld Malle, ’s Herenbos… Door natuurgebieden te vergroten, verbeteren en/of verbinden, vergroot de overlevingskans van de natuur. Zo wil GroenRand het biodiversiteitsverlies stoppen.
Natura2000 is een netwerk van Europese topnatuur. Het omvat 27.000 gebieden en beslaat zo ongeveer 18% van Europa. Het is één van de grote verwezenlijkingen van de Europese Unie en vormt de ruggengraat van het Europees natuurbehoud. Het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen bedekt ongeveer 12,3 % van het Vlaams gewest, goed voor ruim 166.000 hectare. Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe.
Groenrand wenst in haar projectgebied versnipperende Natura 2000-kernen te verbinden tot robuuste gehelen.

In onze regio gaat het om het Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide. Ze bestaan uit habitatrichtlijngebied ‘Klein (3) en Groot Schietveld (4)’ en vogelrichtlijngebied ‘Groot Schietveld, De Maatjes en de Wuustwezelheide (2). Het gebied beslaat 4616,24 hectare.
Langs de zuidrand van het Klein Schietveld loopt de Antitankgracht. Met de aankoop van het Beltenbos in Kapellen kan het volledige deelgebied van SBZ Schietvelden voortaan optimaal worden beheerd. Het is de link tussen het militair domein en ´De uitlegger´ en de Antitankgracht. De Schietvelden kunnen verbonden worden met het Grenspark Kalmthoutse Heide (1), dat tevens deel uitmaakt van het Natura-2000 netwerk.
Ook het Moretusbos in Stabroek maakt deel uit van het Natura 2000-gebied. Het Ertbrandbos en het Fort van Ertbrand sluiten aan bij de Antitankgracht.
Naast zijn historische waarde is het fort een uiterst geschikt leef- en overwinteringsgebied voor tal van vleermuizen. In die zin is het opgenomen in het Natura 2000 netwerk van de Europese Unie.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *