Een GROENe kijk op de Nx en de verkeersproblematiek

Kapellen, Hoevenen en Stabroek kreunen onder het fijn stof, het lawaai en de uitlaatgassen van het verkeer dat van en naar de A12 kruipt. Er zijn onlogische aansluitpunten op de A12. Er is bij de bebouwing van deze hele zone nauwelijks rekening gehouden met de plaatselijke bevolking. Bestaande wegen zijn onaangepast gebleven en het verkeer m.b.t. openbaar vervoer, fietsvervoer en bedrijfsbussen worden niet gestimuleerd. In plaats daarvan wordt in een plan-milieueffectenrapport (planMER) aangestuurd op een nieuwe weg: de NX tussen de Kapelsestraat (N11) en de havenweg (A12). Men wil kiezen voor het zuidelijke tracé dat parallel zal lopen aan de Waterstraat.
Zal de NX de kernen echt ontlasten? Uit de planMER blijkt dat dit voor Kapellen slechts heel beperkt het geval zal zijn. Ongeveer een tiende van het verkeer in de ochtendspits komt uit Kalmthout. In Stabroek is dat ongeveer een derde. Zelfs als al dit verkeer keurig de NX neemt, vermindert de verkeersdrukte in Kapellen maar weinig. In Stabroek is het verschil groter, maar daar is de kans op het aantrekken van nieuw verkeer, o.m. door het nieuwe winkelcentrum, zeer groot. Te vrezen valt ook dat de Nx nieuw verkeer zal aanzuigen, bijvoorbeeld auto- en vrachtverkeer dat de file op de E19 wenst te vermijden en zijn weg zoekt via Kalmthout naar de haven.
Een bijkomende autoweg kost open ruimte, en open ruimte is een schaars goed. Een NX bij de Waterstraat vernielt het beschermd landschap van Het Rood en omgeving en het vogelrichtlijngebied “Schorren en Polders van de Beneden-Schelde”. Op die manier verliezen we de laatste rustpunten tussen de haven en de uitbreidende gemeenten. Landbouwpercelen en woonhuizen worden moeilijk bereikbaar en fietswegen voor scholieren en woon-werkverkeer worden geblokkeerd. Als fietsen onveilig wordt, stappen velen over… naar de auto.

In het planMER wordt een nul+ alternatief onderzocht: zonder NX, maar met andere ingrepen op de verkeerstromen. GROEN is een groot voorstander van versterking van openbaar vervoer en fietsvervoer. Goede fietspaden, ook naar de haven, fietsstaanplaatsen aan bus- en treinhaltes, een tramterminus aan de Leugenberg, een carpoolparking P+R Leugenberg, fietscampagnes op scholen en bedrijven, dat alles verdient hoge prioriteit. Ook kunnen bestaande wegen worden verbeterd. Een degelijk op- en afrittencomplex  aan de A12 kan drukte spreiden. Het zal aansluiten op de Main HUB, ongeveer ter hoogte van het vliegveldje en de Dijkstraat aan de A12.
In Stabroek pleiten wij voor een busbaan op de N111. Bussen moeten snel de haven kunnen bereiken, waardoor zij aantrekkelijke alternatieven worden voor de auto. Busroutes van de Lijn en van bedrijven kunnen verder geoptimaliseerd worden. In Kapellen blokkeren bussen en manoeuvrerende auto’s heel vaak het verkeer op de ovonde en in de Dorpsstraat. Dit kan beter. Gemeenten zouden zich ook moeten bezinnen op de verkeersstromen die door nieuwe projecten ontstaan. Een nieuw winkelcomplex in Stabroek, een sportcomplex in het Fort van Kapellen… Zijn de opbrengsten daarvan het extra verkeer waard?
GROEN pleit voor een toekomstgericht beleid, dat niet de auto centraal stelt maar het efficiënte vervoer. In een stadsgewest als het onze kan het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur veel beter worden geregeld. Met de toenemende energieschaarste is dit bovendien een veel duurzamer beleid. We kunnen beslist slimmere oplossingen vinden dan zomaar een weg door onze laatste, beschermde open ruimte.

Namens Buysse Pieter, gsm: 0494 50 62 33 Voorzitter GROEN Kapellen

GROEN Stabroek en Kalmthout


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *