Opwinding over de mogelijke plaatsing van vier windmolens in Zandvlietse Polder

Marc Van der Poel: niet voor het voorstel van Electrabel; er zijn andere mogelijkheden

Er bestaan plannen van Electrabel om in de Zandvlietse polder, richting Zandvlietse Hoek, minstens vier windturbines van 100 m hoog op te richten. Zij zijn van hezelfde type als de zes die de energiemaatschappij reeds op het terrein van BASF heeft gebouwd.
Volgens woordvoerster Sarah De Bruyne van Electrabel, door ons gecontacteerd, gaat het om een voorstudie. De onderneming is in Vlaanderen op zoek naar locaties die in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines. De Zandvlietse Polder is één daarvan. Meer kunnen wij daarover op dit ogenblik niet zeggen.’
 Het is al langer bekend dat de Antwerpse noorderpolders een ruimte vormen waar de wind vanuit de zee zonder noemenswaardige hinder waait. Vroegere studies hebben de mogelijkheden voor de bouw van windmolens bewezen.

Niet opgezet 
Intussen zijn enkele eigenaars op de Zandvlietse Hoek benaderd door een bedrijf dat in opdracht van Electrabel naar geschikte plekken voor windturbines zoekt. De partij Polderbelangen maakte deze contacten woensdag 17 augustus bij de pers bekend. 
Marc Van der Poel is één van de eigenaars die gecontacteerd werden. Hij is niet erg opgezet met de voorstellen. ‘Hebben wij hier al niet genoeg hinder? vraagt hij zich af. ‘De A12 ligt vlakbij. De chemische bedrijven ook. Ik ben niet tegen windenergie, maar er is volgens mij nog plaats genoeg aan de rechterkant van het Kanaal. Daar is er minder hinder. Hier stellen ze voor om vier windmolens te plaatsen vanaf de brug onder de autoweg bij de Weeltjeshoeve tot de Gaspeldoornweg. Dat is eigenlijk vlakbij de huizen. Wij krijgen zo’n reus van 100 m hoog en met wieken van 45 m daar vlak achter de schuur, zeg maar in onze achtertuin. Daar willen wij niet van weten.’  Marc is vooral tegen het zonnegeflits dat dergelijke windmolens veroorzaken en ook tegen het geluid dat zij maken. ‘Wij hebben hier al last genoeg van de autoweg sinds daar ander asfalt werd op aangebracht.’

Duidelijkheid gevraagd
Ook bij Polderbelangen is men niet direct tegen windenergie. Volgens de partij moeten de windmolens echter komen op een plaats die daartoe geëigend is.’Van Electrabel werd vernomen dat het project inmiddels in de tweede fase zit, nadat vooraf werd onderzocht of het plaatsen van turbines op deze locatie slaagkans heeft’, zegt Polderbelangen in een mededeling. ‘Die tweede fase zijn de contacten met grondeigenaars en aangelanden. Zijn de reacties positief, dan wordt aansluitend een bouw- en milieuvergunning aangevraagd. Eventueel worden de turbines opgeschoven. Bij Electrabel is men alvast tot de conclusie gekomen dat de zone geschikt is, dat er voldoende wind is en de noodzakelijke afstanden kunnen gerespecteerd worden.’
Polderbelangen wil derhalve snel duidelijkheid over de bestemming van de Zandvlietse polder – de partij dringt al twee jaar aan op het maken van een structuurschets die ingrepen op het vlak van ruimtelijke ordening regelt, om daar in af
te bakenen welke landschappen open en ongerept moeten blijven en welke
eventueel geschikt zijn om zo’n windmolens in te plaatsen.
 Polderbelangen verzet zich tegen elke grote wijziging aan de ruimtelijke ordening van
Berendrecht, Zandvliet, Lillo zolang er geen structuurschets is. Onlangs werd echter vernomen dat de Stad Antwerpen wegens ‘gebrek aan beschikbare middelen en het ontbreken van beleidsopties’ de opmaak van deze structuurschets niet prioritair beschouwt. ‘

Behoud van landbouw
Een landbouwer-eigenaar in de Zandvlietse Polder, die z’n naam liever niet gepubliceerd wenst, ziet het anders. Volgens hem vormt de inplanting van windmolens in de polders juist de bescherming ervan. ‘Er mag maar iedere 500 m een turbine worden opgericht’, stelt hij vast. De ruimte eronder en er rond blijft behouden voor de landbouw. Het alternatief is ‘natuurgebied’ en het onder water zetten van de vruchtbare grond, zoals ten zuiden van Berendrecht is gebeurd. Een slecht alternatief.  Overigens, je moet maar eens vlak over de grens kijken: daar hebben ze al een gans ‘bos’ van molens gezet in het verlengde van een zogeheten ‘vogelrichtlijngebied’. Daar ploegen de boeren onverminderd voort.’  (sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder