De toekomst van windmolenparken in havengebied


De windmolens bij de Zandvlietsluis die reeds eerder werden gebouwd

Interview met Vleemobaas David Daggelinckx


Het Antwerpse Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLS) stelde ‘Groene Haven Antwerpen’ aan als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling van het windturbinepark op Linkeroever. Groene haven Antwerpen bestaat uit de bedrijven die aandeelhouder zijn van het Antwerpse bedrijf VLEEMO, dat ook het windplan op Rechteroever ontwikkelde. Daarin zit voor de helft het Poldersinvesteringsfonds, waarvan Berendrechtenaar Ben Simons gedelegeerd bestuurder is.  Naar aanleiding van deze mijlpaal in de ontwikkeling van het windmolenpark van de haven, praten we met de nieuwe CEO van VLEEMO, David Daggelinckx.


Wat betekent deze aanbesteding voor VLEEMO?

‘Wij zijn uiteraard erg blij dat we het grootste on shore windmolenpark van België mee kunnen vorm geven. Deze aanbesteding is een bevestiging van de know how en ervaring waarover VLEEMO beschikt op het vlak van financiering, ontwikkeling, bouw én exploitatie van windmolenparken. Het pionierswerk dat we op Rechteroever verrichtten zal zeker goed van pas komen bij de opstart en uitwerking van het project op Linkeroever. Bovendien kunnen problemen zoals het luchtvaartverkeer integraal worden aangepakt, wat dan ook weer positief is voor het project op Rechteroever. Kortom het is op alle vlakken een enorm voordeel dat het windproject in de haven globaal aangepakt kan worden.


Waarom loopt de plaatsing van de winturbines op Rechteroever vertraging op?

VLEEMO was een van de pioniers op het vlak van windenergie in Vlaanderen en Europa met het project in de haven van Antwerpen. De windprojecten in havengebied zijn door de nabijheid van sevesobedrijven, naderingszones van de luchtvaart, pijpleidingen, goederenspoorinfrastructuur en specifieke natuurgebieden bijzonder complex. Om dit goed te ondervangen investeerde VLEEMO de voorbije jaren in verschillende onderzoeken en projecten om de vergunningsaanvragen degelijk te onderbouwen. Zowel op het vlak van natuur, veiligheid als technologie. Eén van de grootste problemen is de verzoening van de windmolens met de luchtvaart. Daarom dat we met de verschillende stakeholders een luchtvaartstudie uitvoerden. We zijn dan ook erg tevreden dat Belgocontrol (de luchtverkeersleiding, red.) onlangs verklaarde dat  “Antwerpen kan dienen als supervoorbeeld voor de uitbouw van (windturbine)parken in de havens van Zeebrugge en Gent.” Belgocontrol is bovendien gestart met de modernisering van zijn radars en ze werken aan de aanpassing van hun software om de impact van de turbines op de apparatuur te minimaliseren.


Waarom zijn havengebieden dan toch zo geschikt voor windmolens?

Havengebieden zijn uitermate geschikt voor windturbines. Na de kuststrook zijn de havens de meest windkrachtige gebieden in Vlaanderen. De havengebieden zijn bovendien industrieel sterk geëxploiteerd, dag en nacht actief en toch is er geen directe bewoning. Een ideale omgeving dus voor windmolens. Zo is de impact van de windmolen relatief beperkt in vergelijking met die van sommige bedrijven. De Vlaamse Regering duidde vorig jaar de havengebieden aan als prioritair te ontwikkelen gebieden voor windmolens. Nog daarvoor becijferden het Antwerpse Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever dat de haven een enorm potentieel heeft. De beperkingen die gelden binnen havengebieden wegen dus niet op tegen de resultaten die de windturbines boeken inzake duurzaamheid en productie van energie.


Kunnen de windmolens de lokale energiewinning verzekeren?

Havenactiviteiten en industriële installaties zijn bovendien de grootste gebruikers van energie in Vlaanderen. Door de productie bij de grootste verbruikers van energie te plaatsen dienen er geen lange verbindingen aangelegd te worden. De komende jaren zal de kostprijs van energie uit fossiele brandstoffen stijgen. Op dit moment is Europa voor 50% afhankelijk van de import van deze fossiele brandstoffen, deels uit politiek instabiele landen. Als er niets verandert, neemt onze afhankelijkheid de komende decennia toe tot 80%. Dat vormt een bedreiging voor onze economische groei en stabiliteit. Bovendien raken deze fossiele brandstoffen op. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang alternatieve technieken voor energieopwekking te ontwikkelen. Dankzij de windmolens kunnen we een minimum aan lokale energieproductie verzekeren. Als er opnieuw een oliecrisis uitbreekt, blijft wind wel waaien. (sdl)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *