De Nieuwe Rand organiseerde werkatelier rond A12 en omgeving

Veel belangstelling voor het werkatelier rond A12 en omgeving

ZANDVLIET – De Nieuwe Rand is een project dat onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen kan verbeteren. Zij richten werkateliers in waarbij aan de burger gevraagd wordt hun mening te uiten over de lopende projecten.

Op 1 februari richtte De Nieuwe Rand een werkatelier in omtrent de A12 en omgeving ter hoogte van Ekeren en ter hoogte van Berendrecht-Zandvliet.

In de foyer van het Vrijetijdscentrum kwamen heel wat belangstellenden naar de uiteenzetting van het project luisteren. Nadien volgde er een werkatelier waarin de aanwezigen in gesprek konden gaan over de twee zones, nl. de A12 omgeving Ekeren en de A12 omgeving Berendrecht-Zandvliet. Verschillende mogelijkheden voor de optimalisatie van de A12 en de verschillende aansluitingscomplexen werden bekeken. Verder werd er ingegaan op de leefbaarheid in de kernen en werd onderzocht hoe de werken kunnen verbonden en versterkt worden aan de groengebieden Bospolder en Oude Landen te Ekeren en de Opstalvallei en de Antitankgracht in Berendrecht.

“Bedoeling van het werkatelier is te horen welke verwachtingen men heeft omtrent de mogelijke aanpassingen aan de A12”, zegt men bij De Nieuwe Rand.  “De voorstellen worden bekeken en beoordeeld.  Binnenkort kan je de bevindingen terugvinden op de website www.denieuwerand.be

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *