De lokale politie Brasschaat in samenwerking met DE Lijn tegen drugs.

Op vrijdagochtend 2 setpember, werd er door de lokale politie Brasschaat een actie georganiseerd op de bussen van De Lijn, gericht naar het bezit en gebruik van drugs in de omgeving van scholen. Deze actie werd georganiseerd in samenwerking met het parket en De Lijn.

De aanpak van drugs en de overlast die hiermee gepaard gaat, is één van de prioriteiten van de Brasschaatse politie. Deze controleactie maakt deel uit van een actieplan, waarin de drugproblematiek samen met een aantal partners wordt aangepakt. Deze aanpak is zeer breed en omvat zowel een preventief, sensibiliserend als een reactief luik.
Zo is politie Brasschaat een vaste partner in het drugpreventiebeleid van de gemeente en de stuurgroep die naar aanleiding hiervan werd opgericht, waar ook de scholen deel van uitmaken. Naast de deelname aan deze stuurgroep, geeft de politie ook MEGA-lessen in de scholen. (MEGA is de afkorting van “mijn eigen goed antwoord”, een lessenreeks waarin leerlingen hun mening leren formuleren over verschillende thema’s, waaronder ook drugs en alcohol)
Het doel van deze actie was voornamelijk gericht naar het sensibiliseren van de schoolgaande jeugd en de controle op drugsbezit. Tegelijkertijd voerde De Lijn een controle uit van de vervoersbewijzen.
Tijdens de actie werden alle personen die zich op een gecontroleerde bus bevonden, verzocht om af te stappen en gebeurde er een controle door een drugshond. Deze controle werd uitgevoerd op een plaats onttrokken aan het zicht van het publiek; nadien konden de reizigers terug op de bus stappen richting hun bestemming. Ook de scholen werden van de actie in kennis gesteld, met het oog op het beantwoorden van eventuele vragen van leerlingen en/of ouders.

De resultaten:
160 passagiers werden gecontroleerd, 2 ervan werden door de drugshond aangewezen. Na fouillering bleek 1 van hen een gebruikershoeveelheid drugs bij zich te hebben. Deze persoon zal een OMS (onmiddellijke minnelijke schikking) krijgen van 75 euro.
11 passagiers konden geen geldig vervoersbewijs voorleggen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *