De Brabantse Wal wil voor 185 miljoen investeren en vraagt 25 miljoen aan de provincie!


De provincie wil in de periode 2011-2016 in totaal € 56,2 miljoen investeren in drie van de mooiste landschappen die Brabant rijk is: de Brabantse Wal, het Groene Woud en de Maashorst. Deze ‘Landschappen van allure’ dragen in belangrijke mate bij aan een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat. De streekorganisatie Brabantse Wal vraagt aan de provincie een investeringsbijdrage van een kleine 25 miljoen. De organisatie heeft een investerings- en uitvoeringsprogramma gemaakt waarvan de totale investering ruim € 185 miljoen bedraagt. De grootste investeringen worden door marktpartijen/ondernemers gedaan. Maar ook overheden, terreinbeheerders en belangenpartijen investeren fors in het geheel.

Vandaag, 29 september 2011, is tijdens een persbijeenkomst de investeringsaanvraag gepresenteerd en openbaar gemaakt. Voorzitter Pim Meeuwisse van de Streekorganisatie Brabantse Wal gaf een uitgebreide toelichting in het bijzijn van bestuurders van de vier betrokken gemeentes, het waterschap, terreinbeheerders en overige partners.
De provincie heeft deze partijen, actief op de Brabantse Wal, uitgedaagd met een goede invulling te komen voor deze investering. Op 24 februari dit jaar was gedeputeerde Van Vugt op de Brabantse Wal om de wensen van de provincie toe te lichten.

De vier gemeenten, het waterschap, de terreinbeheerders, belangenorganisaties en ondernemers/marktpartijen hebben de afgelopen tijd hun projecten ingebracht en deze samengebracht tot één investeringsaanvraag. Centraal staan daarin het versterken van het landschap zelf, ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur en verbreding en versterking van recreatie, toerisme en plattelandseconomie. De doelstellingen in de Agenda van Brabant zijn meegenomen. De partijen zijn gekomen tot een viertal programmaonderdelen:
De Brabantse Wal als Robuuste Groene Long
De Brabantse Wal: Tuin van de Delta
Waterkracht op de Brabantse Wal
De Brabantse Wal, een Recreatieve Motor
Aan deze programmaonderdelen zijn 6 robuuste projecten gekoppeld en is er ook aandacht voor marketing, communicatie en organisatie.

De investeringsaanvraag wordt aangeboden aan de Provincie Noord-Brabant en zal op 25 november behandeld worden door de Provinciale Staten. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt het voorstel uitgewerkt op details en zo snel mogelijk een aanvang worden gemaakt met de uitvoering.

Investeringsaanvraag inzien
U kunt de investeringsaanvraag downloaden op de website van de Streekorganisatie Brabantse Wal via  www.debrabantsewal.nl

Interview
Dhr. P. Meeuwisse, voorzitter van de streekorganisatie Brabantse Wal, is beschikbaar om u een toelichting te geven op de investeringsaanvraag. U kunt de heer Meeuwisse bereiken via tel. 0164-613742 of via het Streekhuis.

foto: Bestuurders Streekorganisatie Brabantse Wal tijdens de presentatie van de Investeringsaanvraag Landschap van Allure op 29 september 2011.

Noot voor de redactie:

Streekorganisatie Brabantse Wal
Brabanders willen terecht dat hun omgeving schoon, gezond, groen en veilig blijft. Nu en in de toekomst. Doel van de Streekorganisatie Brabantse Wal is de komende jaren ‘de Brabantse Wal’ op de kaart te zetten als een bijzonder gebied met (inter)nationale allure. Een gebied met een aantoonbaar hoge natuurkwaliteit, vrij toegankelijk, waar een aansprekend pakket aan educatieve/recreatieve producten aanwezig is. En met een infrastructuur waarbij van rust en ruimte kan worden genoten, met een gezonde economische ontwikkeling en tegelijk behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.
Doel is om voor de Brabantse Wal één herkenbare structuur voor fiets-, wandel-, ruiter- en vaarroutes te creëren om hiermee ook de recreatie en de regionale economie te stimuleren. De streekorganisatie is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zij werken samen aan het versterken van de kernkwaliteiten van provinciaal landschap de Brabantse Wal en het stimuleren van de sociaaleconomische ontwikkeling. Door samenwerking en regie brengt de streekorganisatie het veelzijdige landschap onder de aandacht van bewoners, consumenten, ondernemers, recreanten en toeristen.

De partijen in de Streekorganisatie De Brabantse Wal
Gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, VVV Brabantse Wal, stichting De Brabantse Wal, ZLTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Grenspark De Zoomen Kalmthoutse Heide, IVN. de Heemkundekringen, natuur- en milieuorganisaties, cultuurhistorische organisaties en Ondernemersvereniging De Brabantse Wal. De provincie Noord-Brabant, de vier gemeenten en het waterschap financieren en faciliteren de streekorganisatie.

Voor meer informatie over het initiatief van de provincie Noord-Brabant
Zie:  HYPERLINK “http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/landschappen-van-allure.aspx” http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/landschappen-van-allure.aspx

Contact
Streekorganisatie Brabantse Wal
P.a. secretaris Eefje Nuijten
Gemeentehuis Woensdrecht
Telefoon: 0164 – 61 13 46
info@debrabantsewal.nl
HYPERLINK “http://www.debrabantsewal.nl” www.debrabantsewal.nl

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *