Cyclomedia maakt foto’s in gemeente Stabroek

STABROEK/HOEVENEN/PUTTE – Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg en ook in uw gemeente maakt Cyclomedia deze straatfoto’s. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is.

Het bedrijf zal met een scanvoertuig alleen bij optimale weersomstandigheden 360 graden panoramafoto’s maken in de gemeente Stabroek in de periode van medio juni tot medio augustus 2021.

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database teneinde deze foto’s – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. De foto’s worden vervolgens gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:  Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Meer informatie: https://www.cyclomedia.com/nl/cyclomedia-en-privacy   

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *