Coronavirus – Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenketen blijft werken

Op 26 maart vond de tweede vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. Deze multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce bestaat uit verschillende schakels in de havenorganisatie en werd in het leven geroepen om de dagelijkse werking te monitoren met het oog op eventuele extra maatregelen. Naast de deelnemers van vorige keer sloten ook het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en Infrabel aan.

Havenplatform blijft feilloos werken
Er werd bevestigd dat de haven feilloos blijft werken als onmisbare schakel voor de bevoorrading van België én van een groot deel van Europa. Momenteel is het havenplatform operationeel en zijn er geen onoverkomelijke problemen. Er werd, in samenspraak met agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), tijdelijk een tweede locatie in gebruik genomen voor het Antwerp Coordination Center (ACC) dat instaat voor de coördinatie van de scheepvaart. Zo wordt het personeel meer gespreid over de twee locaties en blijft het ACC 100% operationeel.

Aandachtspunten
De Taskforce heeft daarnaast enkele aandachtspunten gedefinieerd, die worden gemonitord:

  • Door dalende productie en consumptie in veel sectoren, daalt de afname van goederen en grondstoffen en worden er tekorten aan magazijnruimte, tankopslag en ruimte voor het stockeren van wagens verwacht en dit zowel in de haven als in het achterland. Er wordt momenteel al gezocht naar alternatieven om dit tekort op te vangen.
  • Alle EU-binnengrenzen werden gesloten voor personen. Personeel van essentiële sectoren kan nog wel de grenzen over en voor goederenvervoer zouden speciale ”green lanes” worden voorzien, een soort ‘fast lanes’ voor vrachtwagens zodat het oversteken van de grens niet meer dan 15 minuten duurt. De voorbije dagen waren er echter toch lange files aan de grensovergangen in Europa. De Taskforce gaat dit opvolgen bij de bevoegde instanties.

De bestaande maatregelen blijven gelden:

  • Basis preventieve hygiënische maatregelen
  • Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen voor machines
  • Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken
  • Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)
  • Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Economische impact

Er is op dit moment nog geen grote terugval in de scheepsbewegingen te merken. De vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid blijft stijgen. In de komende weken wordt daarentegen een grote economische impact verwacht door het stilvallen van grote exportsectoren, zoals de automobielsector. Port of Antwerp blijft deze situatie permanent monitoren en zal blijven inspelen op de vragen van de logistieke spelers en terminals.

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen blijft wekelijks vergaderen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *