Chemie luistert al 20 jaar naar Adviesraad

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto de afgevaardigden van de dorpen en van de bedrijven bij de viering op dinsdag 17 januari. In het midden voorzitter graaf Daniël Le Grelle uit Berendrecht en burgemeester Alida De Bie van Stabroek

De Adviesraad voor chemische bedrijven in de Antwerpse Polder bestaat twintig jaar. Hij werd in 1992 opgericht door Monsanto in Lillo. De adviesraad behartigt de relaties tussen de bedrijven en omliggende Polderdorpen. De raad die spoedig aangevuld werd door Degussa (nu Evonik) en Solvay staat 20 jaar onder leiding van voorzitter graaf Daniël Le Grelle uit Berendrecht.

De raad zelf bestaat uit vertegenwoordigers van de Polderdorpen Berendrecht, Lillo, Stabroek en Zandvliet. En verder uit afgevaardigden van de drie bedrijven.
De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst draagt de datum 22 mei 1992. De stichtingsvergadering volgde in september van datzelfde jaar.  Sindsdien werden/worden, samen met de afgevaardigden van de bedrijven en vertegenwoordigers van werknemers, allerlei onderwerpen behandeld. Het ging/gaat dan vooral om veiligheidsinspanningen, milieuzorg, transport van (gevaarlijke) goederen, vergunningen en wettelijk opgelegde maatregelen. Ook worden de bedrijven systematisch en grondig bezocht, terwijl geregeld allerlei lezingen gegeven worden over de productie en over nieuwe initiatieven. De leden zijn verder ook steeds tegenwoordig  wanneer nieuwe installaties worden ingehuldigd of bij open dagen.

Veel vragen

De adviesraad kreeg in het begin van zijn bestaan vooral vragen van Polderbewoners in de zin van ‘Wat doen ze daar allemaal? en ‘Doen ze wel iets aan zaken die ons storen?’ herinnert zich graaf Le Grelle. ‘Er kwamen ook veel telefoons wanneer er ergens een ‘luchtje’ werd waargenomen, zelfs als dat niet van één van de drie kwam. Wij gaven de klachten geregeld door.’ Op de bijeenkomsten gaven en geven de bedrijven informatie over de productieprocessen die vervolgens vrij goed doorstroomde naar de bevolking, vooral via de vertegenwoordigers van de pers in de raad. ‘Later werd onder ons impuls het initiatief genomen tot open dagen’, vult graaf Le Grelle nog aan.’

Openheid
De vertegenwoordigers van de bevolking stelden vrij vlug vast dat overleg met de bedrijven in alle openheid gebeurde en dat de problemen daadwerkelijk werden aangepakt. Van langsom meer gingen de bewoners zich ook naar de leden van de adviesraad wenden met vragen, adviezen en klachten.
‘Die klachten verminderden meer en meer omdat we aandrongen op maatregelen. We denken bijvoorbeeld aan maatregelen tegen de reukoverlast van een waterzuiveringsinstallatie bij Monsanto en aan de hinder die vroeger ontstond door de productie van methionine (een toevoegsel voor dierenvoedsel, red) bij Degussa”, herinnert Le Grelle zich. ,,Om zoiets te vermijden, werden zelfs zware investeringen gedaan, maar het resultaat was er ook naar.”

Viering
Naar aanleiding van het twintigjarge bestaan werd dinsdagavond 17 januari eerst een bijeenkomst gehouden in de zaal ‘Saaftinge’ bij Evonik/Degussa in Lillo.  Afgevaardigde bestuurder Stephan Kroll presenteerde er ‘Antwerpen als wereldstad met vele sterke troeven, maar ook in toenemende concurrentie met andere werelddelen’.  Nadien werd een huldigingsmaal voor de leden aangeboden in restaurant ‘De Koopvaardij ‘ in Putte – Stabroek. Vooraf werd door de bestuurders van de bedrijven hulde gebracht aan de leden voor hun belangloze inzet. Bleek dat een klein dozijn van de ‘stichters’ nog altijd tot de raad behoort. De meeste van hen hebben er in de voorbije twintig jaar meer dan 60 vergaderingen en bijeenkomsten opzitten. Graaf Le Grelle, die binnenkort 90 wordt, dankte op zijn beurt de drie bedrijven voor het initiatief en overhandigde aan de afgevaardigde bestuurders een luxemap met etsen van historische stads- en dorpsgezichten (sdl)


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder