CAW Antwerpen en gemeentes in Noorderkempen werken samen om intrafamiliaal geweld te stoppen

De gemeenten Kalmthout, Kapellen, Brasschaat, Wuustwezel, Stabroek en Essen financieren een nieuw project van CAW Antwerpen om samen in te zetten tegen intrafamiliaal geweld. Het project brengt organisaties uit verschillende sectoren samen, om geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. De verschillende instanties die betrokken zijn, worden zo ook met elkaar verbonden.
“Dit initiatief is broodnodig. Intrafamiliaal geweld blijft een veel voorkomend probleem in onze samenleving. We zagen afgelopen jaar zelfs een verdubbeling van het aantal begeleidingen voor intrafamiliaal geweld” zegt Ann Castrel, beleidscoördinator van CAW Antwerpen.
Hoe werkt het?
Elke casus krijgt een regisseur, die de opvolging bewaakt en de betrokken organisaties op elkaar afstemt. Zo ontstaat een intensief en veelzijdig hulpverleningstraject op maat van het gezin, waarbij de casusregisseur steeds een laagdrempelig aanspreekpersoon is. “Door deze aanpak worden plegers en slachtoffers sneller opgevangen, opgevolgd en begeleid. Cliënten worden versterkt en de kans dat het geweld stopt vergroot. De impact van gezinsgeweld op het gezin, de maatschappij en over generaties heen wordt zo ook maximaal voorkomen” aldus Ann Castrel.
Ook bij tijdelijk huisverbod
Ook in het geval van een tijdelijk huisverbod, wordt een aanklampende trajectbegeleiding geboden. De Belgische parketten kunnen sinds een aantal jaar een tijdelijk huisverbod opleggen aan wie een onmiddellijk en ernstig gevaar vormt voor zijn huisgenoten. Dit nieuwe project biedt ook in die gevallen, na verwijzing van het justitiehuis, opvolging en coördinatie. Het project wordt georganiseerd binnen het samenwerkingsverband van het Family Justice Center Veilig thuis.
Burgers met vragen rond geweld, misbruik of kindermishandeling kunnen contact opnemen met de hulplijn1712. De hulpverleners van deze lijn geven informatie en advies of verwijzen door naar verdere hulp.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.