Start nutsmaatschappijen met kabelwerken aanleg N111

Om de projectzone voor te bereiden op de nieuwe inrichting  N111, zijn vorige week zo’n 220 bomen gerooid langsheen de Dorpsstraat en Laageind. De voorbije dagen voerde de aannemer het kaphout af en verwijderde hij plantvakken, muurtjes en kleine constructies. Omdat de nutsbedrijven hun kabelwerken pas na de Dorpsdag van zondag 29 september 2019 mogen opstarten, is er tot dan geen werfactiviteit.
 
Op maandag 30 september 2019, daags na de Dorpsdag, vatten de nutsbedrijven hun ondergrondse kabelwerken aan. Hun aannemer start aan de zuidzijde van de Dorpsstraat (even huisnummers) ter hoogte van Kerkepad en werkt in de richting van de haven. De werken zullen zich tot december enkel in deze zone bevinden. In de loop van december verschuiven zij pas naar de noordzijde van de weg. De nutsbedrijven en hun aannemer zullen aangelanden in de werfzone tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. 

Een schadegeval kan nooit helemaal uitgesloten worden

Ondanks de inspanningen van elke betrokkene binnen een infrastructuurproject blijft er steeds een bepaald risico aan werken verbonden. De uitvoering ervan vertrouwen we als bouwheer toe aan gekwalificeerde en ervaren aannemers die met kennis van zaken en expertise bij u in de buurt aan de slag gaan. Mocht u zich desondanks toch zorgen maken, bent u steeds vrij om op eigen initiatief een staat van bevinding te laten opmaken. Deze kan eventueel van betekenis zijn bij een schadegeval, maar is geen vereiste of extra zekerheid.
Mocht zich toch een schadegeval voordoen en u bent ervan overtuigd dat deze veroorzaakt werd door werkzaamheden, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent. Samen met hem kan u dan een dossier samenstellen om de betrokken aannemer aansprakelijk te stellen.  

Info:  www.wegenenverkeer.be/stabroek. Vind je hier geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

In de aanloop naar de heraanleg van de weg organiseren we ook nog een infosessie voor alle omwonenden en geïnteresseerden. Hiervoor krijg je tijdig een uitnodiging in de bus.

N-VA laat CD&V vallen

In Ekeren komt een coalitie met N-VA, Sp.a en Open Vld aan de macht. Momenteel onderhandelen ze samen over het tot stand komen van een bestuursakkoord. “Na een voorbereidende fase waarbij met diverse politieke fracties, vertegenwoordigd in de districtsraad, gesprekken werden gevoerd, stelden we vast dat de beste garantie op een stabiel, coherent en performant bestuur een samenwerking is tussen N-VA en S.pa en Open VLD. Daarom nodigde N-VA lijsttrekker Koen Palinckx beide partijen uit voor verdere onderhandelingen. Na enkele zeer constructieve gesprekken om tot een nieuw en voldoende ruim bestuur voor Ekeren te komen bereikten de onderhandelaars van de drie partijen gisteren een principieel akkoord dat nu voorgelegd zal worden aan de respectievelijke partijbesturen” zegt N-VA voorzitter Ivo Legon. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) benadrukt dat de keuze voor deze partijen geen keuze is tegen de anderen, maar dat deze constellatie een stabiele, werkbare en ambitieuze meerderheid voor Ekeren oplevert. Voor de Open Vld komt nieuwkomer Mick De Maere, als enig raadslid van de Open Vld, meteen in het districtscollege. Bij de Sp.a moeten nog knopen worden doorgehakt. Zowel oud-districtsburgemeester Ronny Kruyniers als zijn broer Jan zijn de enige twee verkozen raadsleden maar slechts één van beiden mag zetelen. Eerste opvolger is Fabienne Van Damme die zeker naar de districtsraad gaat. De nieuwe coalitie heeft een meerderheid van 12 op 21 zetels.

Bruno Heirman N-VA schepen van financiën te Brasschaat

Bruno Heirman met Jan Jambon
 
 
De bestuursploeg van N-VA Brasschaat
 
 
 
In Brasschaat werd op vrijdag 26 oktober de nieuwe bestuursploeg voorgesteld voor de komende zes jaar. Als nieuwe schepen van financiën krijgen we een bekende polderfiguur, Bruno Heirman, gepassioneerd lid van ‘De Nief Gans’.
De dierenarts werd geboren te Stabroek waar zijn vader, kleermaker Louis, in de Kleine Molenweg een eigen zaak had. Zijn moeder, Yvonne De Schutter, was vele tientallen jaren directrice van het rusthuis aalmoezenier Cuypers in het Laageind. Na zijn lagere school in Stabroek verhuisde het gezin naar Mariaburg. Daar begon Bruno later de bekende dierenkliniek Sint-Jan op de Kapelsesteenweg.
Hij kwam voor de eerste keer op voor de N-VA in Brasschaat en haalde meteen 468 voorkeurstemmen.
Het vertrouwen dat minister Jan Jambon in hem heeft is zo groot dat hij meteen de zware post van financiën in zijn schoenen geschoven krijgt.

Open Vld laat N-VA niet vallen

Ondanks een absolute meerderheid van 15 zetels op 29 verlengd de Kapelse Open Vld haar huidige coalitie met de N-VA. Deze laatste moet wel een schepenzetel inleveren. Alle huidige Open Vld schepenen blijven op post.
Met de bouw van een nieuw gemeentelijk administratief centrum, een feestzaal, een dienstencentrum, sociale woongelegenheden en serviceflats staat er de komende jaren in Kapellen nog heel wat ingrijpende werken te gebeuren. “De aanzet hiervoor is pas gegeven en om dat allemaal probleemloos af te werken, is onze absolute meerderheid te klein. We hebben de voorbije zes jaar goed bestuurd met N-VA en daarom hebben we met hen een vernieuwde coalitie ondertekend” zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). Samen heeft de coalitie een meerderheid van 23 zetels op een totaal van 29. Voor de Open Vld blijven de schepenen Luc Janssens, Koen Helsen, An Stokmans, Ria Van Oncen en Frederic van Haaren op post met hun huidige bevoegdheden. Voor de N-VA blijft enkel Valerie Van Peel de enige schepen met als bevoegdheid sociale zaken. Schepen Luc De Vriese wordt gemeenteraadslid. Zijn bevoegdheden ruimtelijke ordening, lokale economie en werk worden verdeeld onder de Open Vld schepenen. Wie wat hiervan zal krijgen wordt later beslist door het partijbestuur van de Open Vld.

Kandidaten leren kennen met de smaak van pannenkoeken


Naar jaarlijkse traditie hield de Kapelse CD&V haar pannenkoekenslag in zaal Den Biz aan het Marktplein te Kapellen. Dit jaar werd hiervan ook gebruik gemaakt om haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor te stellen zodat de aanwezigen ze beter leren kennen tijdens een ongedwongen babbel tussen pot en pint. Alles gebeurde met op de achtergrond een geur van verse pannenkoeken die heel de namiddag werden gebakken. De belangstelling was dermate groot dat in allerijl nieuwe pannenkoekendeeg moest aangemaakt worden. De partij had ook gezorgd voor een gezinskader met kinderanimatie zoals een springkasteel. Vooruitkijkend naar de verkiezingen hoopt de Kapelse CD&V, met haar totaal nieuwe ploeg, eindelijk opnieuw deel te kunnen uitmaken van het bestuur. “Wij zijn er in alle geval klaar voor en hopen dat de kiezer onze positieve boodschap zal meenemen tot in het stemhokje” klonk het.

Jongeren leggen de Kapelse lijsttrekkers het vuur aan de schenen

Op maandag 1 oktober gingen de lijsttrekkers van de Kapelse partijen, in de raadzaal van het kasteel Beukenhof, rechtstreeks in debat met de leerlingen van het Atheneum Kapellen. Gevarieerde thema’s passeerden de revue, toch deden de verkiezingskandidaten enkele opvallende uitspraken.

Jeugdhuis
De Kapelse jongeren zijn overduidelijk niet tevreden met de nieuwe locatie van het jeugdhuis. Wanneer de vraag opduikt of het jeugdhuis een andere locatie kan krijgen, heerst er rumoer in de raadzaal. Het pand waar vroeger het café ’t Équivalent was, is veel te klein. Sommige jongeren zijn daarom genoodzaakt op straat te staan. Katrien Gernaey (PvdA) bevestigt dit: ‘De jeugd moet een plaats voor zichzelf krijgen, en niet een tijdelijke locatie die eigenlijk veel te klein is.’ Open VLD vindt de bezorgdheden onterecht: ‘In het nieuwe complex, dat op het marktplein gebouwd zal worden, zal er een zaal zijn waar de organisatoren van het jeugdhuis hun programmatie kunnen verderzetten’, zegt huidig burgemeester Van Mechelen, ‘De momenten waarop de zaal leeg staat, zal de zaal verhuurd worden aan een zeer lage prijs. Dit geeft jongeren de kans om activiteiten die ze zelf graag willen, te organiseren.’
Voorlopig moeten de Kapelse jongeren het dus doen met de tijdelijke locatie.

Drinkfonteintjes in het park
Over één voorstel waren alle lijsttrekkers direct enthousiast: er moeten drinkfonteintjes en extra picknicktafels komen in het gemeentepark. ‘Burgers die graag in hun vrije tijd het park bezoeken om te sporten, moeten de mogelijkheid krijgen om te drinken van drinkfonteintjes. Dit zorgt ervoor dat ze zelf geen flesje mee hoeven te nemen’, zegt Romy Robert (Vlaams Belang). Daarbij vertrouwt Maaike Van Overloop (CD&V) erop dat de jongeren geen afval zullen achterlaten, wanneer er extra picknicktafels komen.

foto: Jasmijn Defize

sp.a Ekeren stelt kandidaten voor

Zaterdag 15 september heeft sp.a afdeling Ekeren haar kandidaten voorgesteld voor de verkiezingen in het district Ekeren. De lijst is een mengeling van jong en oud. Het unieke hier is ook dat de gebroeders Kruyniers Ronny en Jan samen op de lijst staan.

Wat ook voor sp.a speciaal was,  was de samen werking tussen spa.Ekeren en Rozemaai/Schoonbroek, deze verliep zeer vlot en met de gezamenlijke ideeën trekken we naar de verkiezing. Waar sp.a Ekeren vooral zal op inzetten is mobiliteit, openbaar vervoer, zeker de tram terug door Ekeren in plaats van de bussen nu, meer betere en veiliger voet/fietspaden, zeker meer aandacht aan de fietser schenken, meer inspraak voor de burgers en mee laten beslissen op speciale dossiers, niet zoals nu geen inspraak laat staan … dat er geluisterd wordt.
Luisteren naar de noden van de jeugd en zeker de ouderen niet vergeten, want het huidig bestuur heeft hier weinig voor gedaan. De Ekerse putten beter uitbaten zoals zwemgelegenheid, camping, openbare barbecue.

De jeugd leeft weer bij sp.a Ekeren en hebben terug een afdeling”Jong socialisten” opgericht. De toekomst is verzekerd!

kandidaten

1) Ronny Kruyniers
2) Fabienne Van Damme
3) Jan Kruyniers
4) Fatiha Oyatto
5) Henk Henkens
6) Raf Van Opdorp
7) Laura Greffe
8) Danny Schoonheydt
9) Tom Somers
10) Wilfried Boden
11) Nancy Mees
12) Helena Messiaen
13) Sven Riske
14) Raymond Leemans
15) Corry Combrez
16) Consuela Johnn
17) Simonne van Ham
18) John Verheyen
19) Gerda van Ham
20) John Lambrechts
21) Monica De Coninck

PRO2040 onthult volgorde verkiezingslijst en ‘PolderPrincipes’

De nieuwe burgervereniging PRO2040 heeft de lijst voor de districtsraadverkiezingen in Berendrecht, Zandvliet en Lillo bekend gemaakt. Lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) trekt met een opvallende ploeg naar de kiezer: de lijst is een mix van partij-onafhankelijke vernieuwing en politieke ervaring. Daarnaast onthulde PRO2040 ook haar lijst met PolderPrincipes: vijf richtingaanwijzers die de toekomst van de Polderdorpen vormgeven zie www.PRO2040.be. Volgende week volgen dan een realistisch aantal realiseerbare PolderPlannen.

PRO2040 komt met een lijst van 15 bekwame en geëngageerde Polderbewoners, aangevoerd door kandidaat-Districtsburgemeester Zander Vliegen.

1) Zander Vliegen (31, Zandvliet): Met twaalf jaar politieke ervaring op de teller als actief sp.a-lid heeft Zander Vliegen zijn politieke strepen al ruimschoots verdiend. Nu is hij trotse aanvoerder van de partij-onafhankelijke burgerbeweging PRO2040. In zijn vrije tijd steekt Zander graag de handen uit de mouwen bij talrijke verenigingen. Als kandidaat-Districtsburgemeester wil hij zijn stijl van politiek engagement (hard en kwalitatief (samen)werken in Districtsraad en OCMW-raad) verder uitrollen. De Polder is immers meer gebaat wanneer we allen aan dezelfde Polderkar trekken, en constructief aan politiek doen.

2) Nathalie Aertssen (37, Berendrecht): Ook Nathalie Aertsen heeft al twaalf jaar politieke ervaring in de Districtsraad op zak. Als huidig Districtsschepen van Jeugd hoopt ze dat haar jeugdbeleid wordt verder gezet: verder vernieuwen en onderhouden van de speeltuinen, de uitbouw van het nieuwe Jeugdhuis, enzovoort. Ook sociale topics staan hoog op de agenda. Denk maar aan het blijvend aanbieden van gratis activiteiten met de A-kaart.

3) Bart Goris (30, Berendrecht): Slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu. Sportieve klimmer, fietser bij de Polderklievers en garçon in zijn vrije tijd. Wilt er voor zorgen dat mensen in ons poldergroen aangenaam kunnen vertoeven, door o.a. sportinfrastructuur verder uit te breiden. Denk aan een trailrun-parcours en een klimmuur aan de Sporthal.

4) Lisse Smets (22, Zandvliet): Studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Lisse is een echte dossiervreter.

5) Annick Kersten (44, Berendrecht): Gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich helaas ook in onze dorpen verbergt. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze vierde wereld-armoede te bestrijden.

6) Joeri Puttevils (42, Berendrecht): Informaticus van beroep en geëngageerd comitélid bij scouts De Reigers. Joeri houdt van de natuur en wil aan de slag gaan om het beleven van de Polder te verbeteren.

7) Bob Fransen (53, Zandvliet): Rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’. Wilt zich inzetten voor een sportieve Polder, en een karaktervolle wijk ‘Den Hoek’.

8) Petra Van Wijck (48, Zandvliet): Geboren en getogen in Zandvliet en kinderverzorgster bij ‘Neuze neuze’ in Berendrecht. Petra beklemtoont hoe belangrijk het is om vanaf het begin in te zetten op onze kinderen.

9) Dirk Vanhemelrijck (48, Berendrecht): Gemachtigd opzichter (‘klaar-over’) aan de Berenschool en vrijwilliger in Dienstencentrum Molengeest in Berendrecht. Wil zich inzetten voor verkeersveiligheid en houdt vinger aan de pols bij onze senioren.

10) Nathalie Van Gemert (26, Zandvliet): Verkeersleider in spé bij Infrabel, bekend van ‘café De Spreeuw’ en softbalspeelster bij Berendrecht Bears. Ze hecht veel belang aan de netheid van onze straten en ergert zich blauw aan woekerend onkruid.

11) Jitte Willems (21, Berendrecht): Handbalspeelster bij Dames HC ’t Noorden en verpleegster Intensieve Zorgen in ZNA Stuivenbergziekenhuis. Voorstander van een positief lokaal project zoals PRO2040, waarbij samenwerken en no-nonsense aanpak primeren op partijbelangen.

12) Stephan ‘Stef’ Sleymer (51, Zandvliet): Voormalig cafébaas van ‘Chez Stef’ en muzikant bij zowel de Koninklijke Fanfare de Verbroedering, als bij Harmonie Vooruit. Wil met zijn kandidatuur vooral het belang van het dorpsleven en onze talrijke (muziek-) verenigingen onderstrepen.

13) Astrid Hermans (25, Berendrecht): Vroedvrouw in het Middelheimziekenhuis, voormalig serveuse in ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Meer dan 20 jaar actief in de scouts in Deurne. Astrid hecht veel belang aan een zinvolle en leerrijke tijdsbesteding voor jongeren, en aan een goed aanbod Nederlandse taallessen.

14 – co-lijstduwer) Maarten Gabriëls (32, Zandvliet): Planner grondwerk bij Aertssen in Stabroek met Keizerlijk Polderbloed in de aderen. Bekend van zijn engagement bij allerlei verenigingen zoals Chiro De Kievitjes, het WK Buikschuiven, de voormalige Oud Oep Nief fuif, enzovoort. Is van mening dat we het sociale weefsel in de Polder moeten bewaren en versterken.

15 – co-lijstduwer) Karel Hendrickx (65, Berendrecht): Hardwerkend Districtraadslid sinds 2001, een brok verstand en politieke ervaring dus. Karel wil zich focussen op de (her)inrichting van het openbaar domein met bijzondere zorg voor voetgangers (al dan niet met rollator of kinderwagen) en fietsers.

 

Open VLD opnieuw met eigen krachten naar verkiezingen

BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO –  Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen maakte Open VLD samen met sp.a en CD&V deel uit van de kartellijst Team 2040. Na zes jaar treden de liberalen opnieuw op met een zelfstandige lijst.  Dirk Daems  (ex districtsschepen 2006-2012) is de lijsttrekker en Raf Merveille, (cafébaas van de Leeuw Van Vlaanderen) duwt de lijst.
“Open VLD streeft naar een betere bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in onze dorpskernen. Ook werkgelegenheid en rechtstreeks overleg tussen haven en industrie is één van onze programmapunten. Daarnaast willen we terug meer middenstand aantrekken naar ons district.  We dringen er op aan om geluidschermen langs A12  te plaatsen of bij hernieuwen van de toplaag A12 fluisterasfalt plaatsen.  We moeten ook het openbaar vervoer en fietsmogelijkheden blijven upgraden. Open VLD wil geen uitbreiding van LEZ naar het polderdistrict”, meldt Dirk Daaems.

Kandidaten
1 Lijsttrekker Dirk Daems, 55 jaar, ( Ex districtschepen 2006-2012) beroep Directeur Scheepvaartkantoor P2F Shipping
2 Cindy Lantreibecq,  46 jaar, bediende verzekeringen
3 Karel indeganck, 78 jaar, gepensioneerd leraar
4 Nancy Driessens, 52 jaar, Zaakvoerder-Boekhoudkantoor Anthonissen
5 Glenn Buytaert, 29 jaar, Zaakvoerder Alpine Works
6 Martine Schuer, 58 jaar, bediende Carrefour
7 Kariza Nathalie, 54 jaar, arbeidster ISS
8 Freya Peleman, 18 jaar, studente Architectuur
9 Lijstduwer Raf Merveille, 58 jaar,  Cafébaas Leeuw van Vlaanderen

Open VLD vervolledigt kieslijst en wil, samen met de inwoners & ondernemers, aan de slag in Ekeren.

Nadat eerder de top van de lijst bekend raakte vervolledigt Open VLD nu de kieslijst voor Ekeren. Zoals al geweten wordt de lijst getrokken door plaatselijk voorzitter Mick De Maere. Hij wordt gevolgd door Joëlle Nauwelaerts en Jong VLD-ondervoorzitter Aimé Schrauwen.

Op de vierde plaats staat Tony Janssens. Hij is inwoner van de Rozemaai. Vanaf 2019 zal Rozemaai, net als de wijken Schoonbroek en Edison, deel uitmaken van Ekeren. Op de vijfde plaats staat Alexander Bruyninckx. Hij is een kleinzoon van huidig districtsschepen Pol Bruyninckx, die zelf de lijst zal duwen.
Zij worden gevolgd door Sieglinde Heremans, Steyn Van Roey, Filiz Öksuz, Viviane Holemans en Kimberly Verdonck. Bart Van Daele duwt de eerste kolom.
De tweede kolom wordt getrokken door voormalig districtsraadslid en -schepen Benoit Mores. Verder op de tweede kolom vinden we Martine Bervoets, Cédric Elst, Liesbeth Plas, Helga Heyligen, Chadia Van Daele en Stefanie Corens. Zij worden ondersteund door enkele mensen met ervaring: Frank Van Den Broek, voormalig raadslid Tilla Rauter en huidig schepen Pol Bruyninckx.

“Het team waarmee we naar de verkiezingen trekken is bijzonder goed uitgebalanceerd. Enerzijds hebben we enkele nieuwe gezichten met frisse ideeën. Zij worden ondersteund door een enthousiaste kern van kandidaten die de nodige ervaring heeft om de continuïteit te garanderen.” Zo zegt kopman Mick De Maere. “Onze lijst is een prima weerspiegeling van de verschillende wijken in Ekeren. Ook zijn alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd. We hebben zowel studenten, ondernemers, mensen uit de zorg, het onderwijs en de logistiek, als ook senioren kunnen warm maken om, met respect voor alle Ekerenaren aan de slag te gaan. Wij zijn alvast klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen.”

Open VLD Ekeren wil meer burgerparticipatie. Ze willen aan het werk samen met de inwoners die meer inspraak moeten krijgen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een burgerbegroting. Daarnaast wil de partij een bondgenoot blijven voor de lokale ondernemers. Zij zijn immers de motor zijn van een bruisend district met leuke activiteiten en inspirerende culturele evenementen.

 

 1. De Maere Mick                      
 2. Nauwelaerts Joëlle            
 3. Schrauwen Aimé             
 4. Janssens Tony                      
 5. Bruyninckx Alxexander      
 6. Heremans Sieglinde            
 7. Van Roey Steyn                    
 8. Öksüz Filiz                             
 9. Holemans Viviane               
 10. Verdonck Kimberly           
 11. Van Daele Bart
 12. Mores Benoit
 13. Bervoets Martine
 14. Elst Cédric
 15. Plas Liesbeth
 16. Heyligen Helga
 17. Van Daele Chadia
 18. Corens Stefanie
 19. Van den Broeck Frank
 20. Rauter Tilla
 21. Bruyninckx Pol
1 2 3 19