Sp.a-GROEN Stabroek terug in kartel naar de kiezer

Samenwerking voor een warmer Stabroek wordt verdergezet

Op 14 oktober trekken sp.a en GROEN Stabroek terug samen naar de kiezer met een kartellijst. De 25 plaatsen op de lijst zijn verdeeld in 13 plaatsen voor sp.a en 12 voor GROEN. Sp.a levert de lijsttrekker en lijstduwer. De plaatsen zijn om en om ingevuld tussen de twee partijen. De partijen ondertekenden op woensdag 12 september een akkoord. Opvallend is dat er meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. Zeven kandidaten wonen in Hoevenen, 5 in Putte en 13 in Stabroek. De lijst is een mix van enthousiaste nieuwkomers en kandidaten met ervaring.

Lijsttrekkers zijn uittredende gemeenteraadsleden Kim Dorikens (44) en Corneel Keimes (31), respectievelijk op 1 en 2. Gemeenteraadsleden Lia Hendrickx (59) en Ingrid Kinders (65) volgen vervolgens voor sp.a op plaats 3 en 5. Bij Groen vinden we vervolgens eerste nieuwkomer Fred Clee (59) op de 4e plaats en partijvoorzitter Danny Bresseleers (56) op plaats 6. Het eerste deel van de lijst wordt vervolgens ingevuld door Evy Beniest (35), Ans Minnaard (62), Ruud Tiebos (41), Liesbeth Van Gils (58), Kevin Claes (37) en Karin Vandebroek (56) en Sonia Cools (74) die de plaatsen 7 tot en met 11 voor hun rekening nemen. 
Ellen Doorn (60) en Ruddy Mees (60) trekken de tweede helft van de lijst op respectievelijk plaats 14 op 15. Hierna volgen Lisette Sneyder (66) en Monique Maes (65) op de 16e en 17e plaats. Vervolgens vinden we Kathleen Kockx op de 18e plaats, met haar 19 jaar de jongste kandidaat van de lijst. Na haar komen Diane Van Hees (70), Rik Van Onsem (68), Freddy Van Daele (72), René Van Alsenoy (65) en ere-schepen Rudi Staes (65) aan de beurt, kandidaten die met hun levenservaring onze lijst en onze gemeente uitdrukkelijk willen steunen. Onze OCMW-raadsleden Herman Dorikens (68) en Jan Janssens (67) duwen ten slotte gezamenlijk de lijst en nemen respectievelijk plaats 25 en 24 voor hun rekening.

“Met deze enthousiaste en geëngageerde ploeg gaan we voluit voor een goed resultaat en hopen om mee te kunnen besturen in 2019 zodat we kunnen wegen op het beleid. Ik denk dat we een evenwichtige lijst hebben waarop kandidaten met bestuurservaring worden aangevuld met enthousiaste nieuwkomers ,” vertelt Kim Dorikens. “Het is niet eenvoudig om een goede evenwichtige lijst samen te stellen daarom zijn we extra tevreden dat dit gelukt is en dat we van alle deelgemeentes en van zowat alle leeftijdscategorieën geëngageerde kandidaten hebben,” vult Corneel Keimes aan.

“Samen gaan we voor een warmer en socialer beleid, een beleid waarin de mensen centraal staan en niet enkel de middelen. Wij willen leefbare aangename woonkernen met behoud van open ruimtes en groen. Een dorp voor iedereen en niet alleen voor de begoeden die zich een nieuw appartement kunnen kopen in een van de vele bouwprojecten. Nee, wij willen ook woningen creëren voor senioren, voor eenoudergezinnen en voor alle inkomensklassen zodat iedereen hier kan wonen,” vertelt GROEN-voorzitter Danny Bresseleers. Sp.a-voorzitter Herman Dorikens vult aan: “De vergrijzing is een feit en onze voorzieningen zijn pover, ondanks het extra woon-zorgcentrum in onze gemeente, dat tonen verschillende vergelijkende studies aan. Ook zijn er meer mensen die het moeilijk hebben. Wij vinden het hoog tijd dat de gemeente op die welzijnsdomeinen haar verantwoordelijkheid neemt en zorg draagt voor al haar burgers. Zorgen voor iedereen, iedereen mee op de boot van Stabroek, dat is wat we voor ogen hebben.”

“Voorts vinden wij belangrijk dat de inwoners beter op de hoogte worden gehouden en dat het bestuur meer verantwoordelijkheid neemt om problemen te voorkomen. De grote werken waar we voor staan, zullen veel geduld vragen van de burger en het is dus van het grootste belang dat ze zo snel en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dat er uitgebreid en correct wordt rond gecommuniceerd,” geeft lijsttrekker Kim Dorikens nog mee.

N-VA opent tijdelijk campagnesecretariaat

De N-VA Kapellen heeft haar verkiezingscampagne op gang geschoten met de opening van een campagnesecretariaat in de Vredestraat in het centrum van Kapellen. Bezoekers kunnen er terecht op woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag heel de dag. “Iedereen die meer wil weten over onze kandidaten, ons programma en eventueel voorstellen heeft om het gemeentebeleid te verbeteren is welkom” zegt lijsttrekker Valerie Van Peel. Het secretariaat werd officieel geopend door minister Jan Jambon die zijn troepen opriep er voluit voor te gaan. Naast opvallend aanwezig zijn in het straatbeeld heeft het secretariaat, in een leegstaande vroegere kledingwinkel, ook de bedoeling om de kloof tussen de Kapelse inwoners en de politiek te verkleinen.

 

 

Raf Merveille bracht alleen een plaat aan voor de vrienden.

De naar wijd en zijd gekende uitbater van taveerne de Leeuw van Vlaanderen op de Zandvlietse Hoek heeft de lijstduwersplaats op de Open VLD-lijst voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo aanvaard. Maar hij blijft zijn vrienden trouw en kan de zon in andermans water zien schijnen. Dus liet hij toe dat een N-VA plakbord op de parking van zijn restaurant werd gezet, met de foto’s van Bart De Wever en districtsburgemeester Carl Geeraerts. Voor zichzelf had hij tot zondag nog geen plaat aangebracht. (SDL)

 

Wouter Vanden Bergh voert Open VLD-lijst aan

KALMTHOUT – Open VLD neemt na zes jaar afwezigheid in oktober opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij trekt naar de kiezer met een opvallend jonge lijst. De 29-jarige Wouter Vanden Bergh is lijsttrekker.

Met Inneke Bosmans (32), Johan Cassimon (30) en Fréderique Mairiaux (20) op de daaropvolgende plaatsen wil open VLD duidelijk inzetten op nieuwe jonge mensen met frisse ideeën. Inneke Bosmans was zeventien jaar lid van de scouts. Na enkele jobs als architect kwam ze terecht in het hoger onderwijs. Johan Cassimon, oud-voorzitter van het jeugdhuis, was eerder actief op de gemeentelijke communicatiedienst en is werkzaam als econoom. Fréderique Mairiaux, studente sociaal-economische wetenschappen, woont in Heide en is de jongste kandidaat op de lijst.

De jonge garde wordt geruggesteund door een sterke vertegenwoordiging van ondernemers. Op de 5de plaats zien we Patrick Neys, handelaar in speelgoed. Dan komt Rita Suykerbuyck, gekend van de verschillende markten in en rond Kalmthout en sociaal stem uit het verenigingsleven. Op nummer 7 staat Werner Van Uffel, mede-eigenaar van een transportbedrijf. Als lijstduwer zien we Philip Coppens, de laatst actief VLD-er in de Kalmthoutse gemeenteraad.

“Het is tijd om wat meer panache in de Kalmthouts politiek te brengen. Ons doel is dan ook om mee te besturen” aldus een ambitieuze lijsttrekker. (evdw)

Actie zwembad

Vlaams belang Berendrecht Zandvliet Lillo voerde op 2 september actie. Dit op een ludieke manier om aan te kaarten dat ons al verkiezingen na verkiezingen beloofd is door meerderheidspartijen dat er een zwembad komt in de polder. Meteen na de verkiezingen kwam dan het verdict dat hiervoor geen geld is.  Wij zijn het enige district van Antwerpen zonder zwembad . Onze inwoners moeten helemaal naar Ekeren voor een duik in een stedelijk zwembad. Voor scholen is dit dan ook onbetaalbaar omdat er steeds met bussen moet gegaan worden. Zeer veel gezinnen wijken dan ook uit naar Nederland om hun kind te leren zwemmen. Wat zou het tijd en geld besparend zijn moest dit in eigen district kunnen. Ons voorstel is dan ook om te gaan praten met de bedrijven en het havenbedrijf die steeds welkom waren in ons district of zei niet een beetje kunnen helpen.
Antwerpen wakker worden Berendrecht Zandvliet Lillo telt ook nog mee !!!

CD&V kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit

KAPELLEN – Twintig kandidaten op een lijst waar normaal negenentwintig namen op moeten staan is voor de Kapelse CD&V geen probleem. “Wij hebben bewust gekozen voor kandidaten met inhoud en wilden niet verder gaan shoppen bij divers familieleden om toch tot een volledige lijst te komen” zegt voorzitter Marc Dekkers. Volgens hem is zijn partij klaar om opnieuw bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

De kandidatenlijst bestaat uit een kwart jongeren samen met een kwart anciens die voor een tweede, derde of zelfs vierde keer deelnemen aan de verkiezingen. Na lijsttrekker Maaike Van Overloop volgen Philippe Henquet, Luna Pinxten, Philippe Brugman en Els Van Cleef maakt de top vijf rond. Lijstduwer is Annemie Verhoeven. Ooit gestart in de bijzondere jeugdzorg werkte zij nadien jarenlang in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en vanuit de universiteit als pionier in de uitbouw van palliatieve zorg. Sinds 15 jaar is ze verantwoordelijk voor beweging.net in het arrondissement Antwerpen. Een opvallende kandidaat is Marc Kuypers. Vooral bekend als voorzitter, acteur en trekker, van de toneelkring Putte-Ertbrand. Na 18 jaar in de oppositie wil de Kapelse CD&V opnieuw deelnemen aan het beleid. “Met deze jonge, en nieuwe, ploeg trekken we een streep onder het verleden. Bovendien hebben we bewust gekozen voor kandidaten die heel wat expertise in huis hebben wat betreft zorg en welzijn. Op deze punten willen we het verschil maken met andere partijen. Zeker nu vanaf begin volgend jaar het OCMW opgaat in de gemeentelijke diensten”.

Open Vld Brasschaat klaar met huiswerk

 

‘We zijn klaar om opnieuw deel te nemen aan het beleid’ zegt lijsttrekker Christophe Thomas,  ‘met een sterk team en een steengoed programma willen we mee bouwen aan onze mooie gemeente’.Inhoudelijk lanceert Open Vld Brasschaat 3 kernthema’s.

Goed bestuur
Dat zou een evidentie moeten zijn. Brasschaat kwam echter de voorbije jaren enkele keren op minder fraaie manier in het nieuws. Recent nog met het ontslag van dienstdoend burgemeester Koen Verberck, 6 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.Brasschaat verdient beter. Geen stoelendans maar continuïteit en stabiliteit. Vier keer werd de schepen voor ruimtelijke ordening en lokale economie gewisseld. De burgemeesterssjerp werd dan weer drie keer doorgegeven.Maar er was meer. Werken werden gestart voor het verstrijken van de beroepstermijn, termijnen i.h.k.v. een openbaar onderzoek werden niet gerespecteerd, 90.000 € aan boetes voor bermparkeren dienden terugbetaald te worden, de kasteelsaga, de pestbelasting op leegstand boven winkels moest worden ingetrokken, … De lijst is lang, te lang. Brasschaat verdient inderdaad beter.

Goed ondernemen
Een goed draaiende lokale economie is cruciaal voor een dynamische gemeente. Het zorgt voor lokale tewerkstelling (files zijn we beu, niet) en levendige handelskernen.Open Vld wil een ondernemersparagraaf invoeren. Dit betekent dat bij elke beslissing nagegaan wordt wat de impact ervan is voor de lokale ondernemers. Het mag niet meer gebeuren dat non-communicatie bij werken de heropening van een zaak in het gedrang brengt.We willen inzetten op jonge en startende ondernemers d.m.v. een co-working space, bv. aan de Coppenskazerne. De vroegere St-Jozefkliniek en OCMW-gebouw is dan weer een goede plek om naast de grote zorginstellingen, een aantal individuele en kleinschalige initiatieven in een ‘project zorgeconomie samen te brengen.
Onze handelskernen verdienen meer focus. Het gemeentebestuur creëert een optimaal kader waarbinnen de lokale handelaren hun ding doen. We gaan voor een duidelijke en aantrekkelijke identiteit, gedragen door de middenstand. Een globale aanpak, waar parkeren en mobiliteit deel van uitmaken, zorgt ervoor dat die ambitie en identiteit gerealiseerd worden.

Goed wonen
Het parkkarakter staat voorop. Goed wonen impliceert een goed onderwijs, sportclubs, cultuur en voorzieningen voor jeugd, van speeltuinen tot uitgaansmogelijkheden.Concreet willen we de verstedelijking een halt toeroepen, we kiezen voor kernversterking en het vrijwaren de groene open ruimte. Zwerfvuil moet kordaat aangepakt, betere voet- en fietspaden en een fiets-o-strade op de middenberm van de Bredabaan, vlotte verbindingen met de (deel)fiets naar de stations in Brecht en Ekeren en de tram in Schoten, Het zijn maar enkele van de vele concrete voorstellen waarmee Open Vld Brasschaat naar de kiezer trekt.

Kandidaten

1)Christophe Thomas
2)Myriam Van Honste
3)Barbara Ophoff
4)Romain Denayer
5)Philip Leflot
6)Sofie Buytaert
7)Oona Geeraerts
8)Nicolas Van der Donckt
9)Dirk Debeuckelaer
10)Amber Both
11 Nathalie Vanwolput
12)Gregory Lens
13)Guy Roeckens
14)Sabine Van Oppens
15)Inge Van den Broeck
16)Jamal Boujouh
17)Luc Vermeersch
18)Jolijn Delissen
19)Steven De Nijs
20)Guy Vermeiren
21)Annemie Janssens
22) Christiane De Beenhouwer – De Winter
23)Roger Van Camp
24)Francis Denys
25)Linda Van de Zande
26)Isabelle Ickx
27) Matthieu Caeymaex
28)Robby Macchia
29)Imelda Schrooyen
30)Louis Gaëlle
31)Marro Vreys
32)Philippe Arts
33 Anne Van Aperen

Sp.a Kalmthout ziet mogelijkheden voor buurt- en zelfplukboerderijen

Kalmthout heeft veel te bieden aan toeristen. Denk maar aan het Arboretum, het Suske en Wiske Kindermuseum en de Heide. Deze troeven zijn belangrijk om te lokken. En toerisme is belangrijk voor, want het creëert werk. Daarom wil sp.a Kalmthout méér mensen naar Kalmthout halen en meer investeren in cultuur, die voor iedereen toegankelijk moe zijn.
Bart Lion, kandidaat en chef-kok stelt “We willen hoeve- en plattelandstoerisme stimuleren. Dat doen we door nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te voorzien voor land- en tuinbouwers die niet langer hun bedrijf kunnen runnen zoals vroeger. Met logies in zulke gebouwen komen er ook mogelijkheden voor buurt- en zelfplukboerderijen.”

Nu de provincie niet langer bevoegd is voor cultuur, komt er geld van de provincie naar de gemeente. Dat moet onverkort gaan naar waar het voor bedoeld was: cultuur, jeugd en welzijn. “Het cultureel aanbod in Kalmthout wordt vandaag grotendeels gerealiseerd door kleinere socio-culturele huizen (centra als parochiezalen, O*KA Centrum, …). Die worden meestal door vrijwilligers gerund. Om de werking duurzaam te verankeren, is ruimere en doortastende gemeentelijke steun een absolute noodzaak” stelt Inga Verhaert, sp.a lijsttrekker.

De gemeente heeft ook een aantal verborgen parels. Om zowel recreatieve als culturele en toeristische mogelijkheden breed te ontsluiten, wil sp.a Kalmthout een “Open Deur Kaart” in het leven roepen. Als inwoner van Kalmthout krijg je ze aangeboden: je kunt er gratis of goedkoop evenementen, musea, concerten, tentoonstellingen,… mee bezoeken. (evdw)

 

CD&V Ekeren stelt de ganse ploeg voor

 

CD&V Ekeren gaat voor een combinatie van jong geweld en ervaring, nieuwkomers en gevestigde waarden. Alle generaties zijn vertegenwoordigt en 30% van de lijst wordt ingevuld door jongeren. Ook elke wijk wordt vertegenwoordigd.
Met haar 21 lentes is Charlotte Heynen de jongste, lerares haartooi van opleiding. Onze ouderdomsdeken is Agnes Dewitte-Van Deun, een bezige bij uit Mariaburg die ook lang op Rozemaai heeft gewoond.
CD&V gaat voor een verkeersveilig maar toch parkeervriendelijk Ekeren waar de fiets een belangrijke plaats inneemt. Voor de jeugd wil CD&V een multifunctionele zaal waar zowel fuiven kunnen plaatsvinden alsook verenigingen zich thuis voelen. Verder ijvert CD&V voor een stap-op-stap-af-bus zodat senioren makkelijk op de markt  en supermarkt geraken. Ook een mantelzorgpremie wensen we in te voeren. Alle vrijwilligers, jong en oud, verdienen een maximale ondersteuning!
Een afspraak maken voor het districtshuis, hoeft voor CD&V niet meer, net zo min als voor het politiekantoor. Op deze manier maken we de dienstverlening voor iedereen toegankelijker.

Deze en andere voorstellen staan in ons verkiezingsprogramma.

Vijf kandidaten staan ook op de stadslijst nl. Galina Matushina (plaats8),Stéphanie Broosus (plaats 12), Bert Vandenbossche (plaats 44), Tamara Heynen (plaats 45) en Redi Cankja (plaats 46).

Lijst districtsraad

1) Heynen Tamara
2) Van den Bergh Jeroen
3) Broosus Stéphanie
4) Wens Freddy
5) Franken Sofie
6) Rooze Ina
7) Huygen Louisa
8) Van Bouwel Ludo
9) De Witte – Van Deun Agnes
10) Cankja Redi
11) Cooremans Jarkko
12) Broeckx Raymond
13) Heirman Liliana
14) Henquet René
15) Huysmans Britney
16) Vaasen Raf
17) Ressen Erwin
18) Heynen Charlotte
19) Hoyas Bernard
20) Matushina Galina
21) Van den Bossche Bert

Foto: de kandidaten uitgezonderd Britney Huysmans die net moeder is geworden van een flinke zoon, Jasper. Ludo Van Bouwel was verhinderd.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé in Heide gefilmd

Men spreekt reeds meer en meer over de gemeenteraadsverkiezingen, en vergeet daarbij vaak dat er ook gelijktijdig provincieraadsverkiezingen plaatsvinden. Op woensdag 22 augustus kon men na de middag provinciaal gedeputeerde voor o.a. economie Ludwig Caluwé uit Essen in de Heidestatiestraat in Heide aantreffen. In die drukke winkelstraat filmde men hem terwijl hij als interview over het belang van de plaatselijke middenstand sprak. Zo zal binnenkort wellicht een promotiefilmpje van hem te zien zijn waarin hij zijn economische visie uiteenzet. Na fractievoorzitter in het Vlaamse Parlement geweest te zijn voor CD&V van 2004 tot 2012, werd hij op 7 december 2012 gedeputeerde van de provincie Antwerpen met bevoegdheden als economie, financiën, haven, innovatie, landbouw, en patrimonium.
Lieven Gorissen

1 2 3 4 19