Buitenlandse truckers rijden nog steeds verloren op Den Hoek

Op de Zandvlietse Hoek worden sommige bewoners nog altijd veelvuldig om hulp gevraagd door vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Boer en aannemer Marc Van der Poel kwam maandag zijn verhaal doen voor de districtsraad.
‘Het gaat vooral om Russen, Polen, Litouwers en andere’, zei hij. ‘Die rijden verloren doordat zij in hun gps het nummer ingeven van een kaai aan bij voorbeeld het Delwaidedok, waar allemaal nummers voorkomen die beginnen vanaf  700. Zij voegen die samen met de naam ‘Antwerpsebaan’ en komen daardoor terecht op de Zandvlietse Hoek, waar de straat zo goed als doodloopt tegen de grens.’
Van der Poel, die aan de Antwerpsebaan 402 woont, vertelde dat hij soms 15 tot 20 truckers per dag moet spoorwijs maken. ‘Soms spreken zij alleen maar Russisch of Pools en dan rij ik hen een eind voor tot zij weer op de goede weg zijn. Maar ik kan toch niet de hele dag bezig zijn met gids te spelen?’
Het district heeft inmiddels brieven gestuurd naar alle mogelijke bedrijven in de haven om te vragen dat zij de chauffeurs op de hoogte brengen van de juiste weg.

Module
Het Havenbedrijf deed eveneens een inspanning. Het biedt sinds kort een gratis module aan om havennummers in te voeren in de gps. ‘Zo wordt de weg vinden in het havengebied een pak eenvoudiger’, menen de verantwoordelijken. Zoeken op straatnamen en huisnummers behoort daarmee tot het verleden. De module wordt gratis ter beschikking gesteld via de website van het Havenbedrijf. De link www.portofantwerp.com/gps bevat een zipbestand met alle havennummers in Antwerpen en in bestandsformaten die bruikbaar zijn op de meest voorkomende gps-toestellen.
Deze formule is niet alleen nuttig voor het wegtransport maar ook voor de binnenvaart die al lang vragende partij was. (sdl)

foto: Marc Van der Poel helpt soms 15 tot 20 chauffeurs per dag

Grensoverschrijdend schoolroutekaart voor Putte

Scholieren van de Vrije Gemengde Basisschool Putte-Kapellen hebben hun eerste schoolbereikbaarheidskaart in ontvangst genomen. Een schoolbereikbaarheidskaart, ook wel schoolroutekaart, toont de meest veilige routes naar scholen, voor fietsers en voetgangers. Straten met fietspaden, rustige woonstraten, buurtwegen, autoluwe invalswegen, het openbaar vervoer… Je vindt het allemaal terug op de kaart. Groene wegen zijn de meest veilige, oranje zijn minder veilig en de rode wegen zijn gevaarlijk. Vaak kan je beter een beetje omrijden, want de kortste weg is niet altijd de veiligste. De schoolroutekaart voor Putte is uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ze kwam ook tot stand in nauw overleg met de gemeenten Stabroek en Woensdrecht (Nederland). Die gaan trouwens dezelfde kaart gebruiken. Ook ongeveer driehonderd ouders van scholieren uit de Vrije Gemengde Basisschool gaven tips en eventuele opmerkingen. De Kapelse schepenen Luc Janssens, schepen van Onderwijs, en Lieve De Block, schepen van Mobiliteit en Jeugd, overhandigden elke klas een pakketje schoolbereikbaarheidskaarten.

Lanxess viert 5 miljoen ton caprolactam

Het chemisch bedrijf Lanxess heeft vorig weekeinde in zijn caprolactamfabriek in Lillo het historisch productiegetal van 5 miljoen ton bereikt. Caprolactam is een grondstof die wordt gebruikt in hoogwaardige plastics, maar ook in kledij, tapijt of bij voorbeeld visdraad.
Het bedrijf in Lillo startte in maart 1967 met een productie van 50.000 ton per jaar. Het is daarmee één van de pioniers in het Antwerpse havengebied. Momenteel loopt in de caprolactamketen een investeringsprogramma van 35 miljoen euro, waarvan de eerste fase in 2010 succesvol werd afgerond. Een tweede fase volgt midden dit jaar. Na de werken zal de capaciteit met 10 procent verhoogd worden tot 220.000 ton. In de caprolactamfabriek aan de Scheldelaan werken meer dan 300 mensen. (sdl)

Drie investeerders nemen deel van Opelterrein in

In maart gaan drie investeerders van start op een vroeger terrein van 20 ha van Opel-Antwerpen dat eind 2008 door het Antwerpse Havenbedrijf werd aangekocht. En dat al half januari in concessie werd gegeven.
Op deze leegstaande parking zullen zich de Antwerpse goederenbehandelaars Schelde-Natie en NHS (Nova & Hesse Noord-Natie Stevedoring) vestigen. Als derde komt Rail Service Net uit Wommelgem, gespecialiseerd in onderhoud en herstelling van locomotieven en spoorwagens. Op 3 hectaren gaat dit bedrijf, dat nu 30 technici en 8 bedienden tewerkstelt, vanaf 1 maart van start in open lucht. Later wordt een werkplaats gebouwd, en rekent men op een veertigtal bijkomende jobs.
De Schelde-Natie uit Stabroek kreeg 10 hectaren in concessie. Zij investeert 20 miljoen en bouwt magazijnen op 66.000 m2 voor opslag van agrarische bulkproducten. Hier komen een 50-tal jobs in het vizier.
NHS ten slotte heeft de beschikking over 7,6 ha die zij gaat verbinden met haar terminal aan het vlakbij gelegen Churchilldok. Daar werd een magazijn gebouwd voor opslag van hoogwaardig staal dat 3,5 miloen kostte. Er wordt nog bekeken welke activiteiten op de vroegere Opel-site worden ontwikkeld, maar deze zullen alleszins enkele tientallen bijkomende jobs opleveren. In totaal zullen op de Opelsite minstens 100 bijkomende werkplaatsen worden geschapen. (sdl)

Haven presenteert zich in nieuw paviljoen bij het MAS

Op het Eilandje, bij het nieuwe Museum aan de Stroom (MAS) opende schepen Marc Van Peel  vorige week het nieuwe paviljoen van het Havenbedrijf. Dat was vanaf zaterdag 5 februari gratis toegankelijk voor het publiek en lokte tijdens het weekeinde al meer dan 2000 bezoekers.

Blikvanger in de silovormige binnenruimte, is een reuzengroot projectiescherm, waarop in 360 graden een film over de Antwerpse haven te zien is. Vanuit camera’s in de haven en aan de Schelde worden hier ook rechtstreekse beelden vertoond. Zo kunnen bezoekers bij voorbeeld de containerreuzen van MSC in de sluizen of het Delwaidedok zien liggen.

In de ruimte zijn ook interactieve schermen aangebracht. Met een vingertoets op de havenkaart roep je beelden op van terminals, dokken, bedrijven, groengebieden en alles wat reilt en zeilt in de haven. De reusachtige fotografische havenkaart op de vloer in de rotonde, vult deze beelden aan.

Het paviljoen wordt via warmtewisselaars gekoeld of verwarmd met water uit het vlakbij gelegen Willemdok. Het is geopend van dinsdag tot en met zondag, telkens van 9.30 tot 17.30 uur. Het kan ook gehuurd worden door groepen, verenigingen en privépersonen tegen een aantrekkelijk tarief.

Info: www.havenvanantwerpen.be of www.facebook.com/havenpaviljoen. (sdl)

Kerkschip verhuist van Lillobrug naar Houtdok

Het Kerkschip Sint-Jozef verhuist binnenkort vanaf zijn huidige meerplaats aan de Lillobrug in Lillo naar het Houtdok. Dat dok ligt nabij het Eilandje in Antwerpen. Op de huidige ligplaats aan kaai 526 zullen duwbakken komen afmeren.
Kerschip is destijds opgevat als parochiekerk en feestzaal voor binnenschippers. Het betonnen schip, dat door de Duitsers tijdens de oorlog werd gebouwd, is door de schippers jarenlang gebruikt voor kerkdiensten, huwelijken, doopsels en bijhorende feestelijkheden. Het werd ook meer en meer een toeristische attractie, temeer omdat in het cafetaria goed kan worden gegeten. Ook mensen die in de omgeving werken, maken hier goed gebruik van.
De jongste tijd lag het schip iets verdoken tussen containers en gebouwen van bedrijven. Daarom besloten de beheerraad en aalmoezenier Jos Vanhoof om naar een beter bereikbare plaats te verhuizen. Schippers en ex-schippers uit Schoten, Merksem of Linkeroever zullen het in het Houtdok makkelijker kunnen vinden.
Mensen uit de Polder, die hier ’s zondags naar de Mis kwamen, zijn minder opgezet met de toekomstige nieuwe ligplaats. Zij kunnen echter terecht in Lillo waar om 10 uur de hoogmis wordt opgedragen. (sdl)

Puttenaar struikelt over ‘scheuren in de muur’

Het sprookje voor Puttenaar Sven Symens is uit.  Na twee vlotte overwinningen in Blokken  liep het vrijdagavond 11 februari mis. Na een spannende voorronde kon Sven zich uiteindelijk nog plaatsen voor het finalespel. Van Ben Crabbé kreeg hij de tip ‘scheuren in de muur’  voorgeschoteld. Helaas, zegde Sven het  gezochte woord ‘barsten’ net buiten de tijd. Jammer, maar toch knap gespeeld van Sven die toch een mooi bedrag mee huiswaarts mocht nemen.

Polderse scholen speelden American games te Hoevenen

Op vrijdag 4 februari was de Hoevense sporthal gevuld met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van scholen uit de omgeving. In de voormiddag werd deelgenomen door de Berenschool uit Berendrecht, Sint-Catharina en De Stappe uit Stabroek en De Brem uit Zandvliet. In de namiddag was het de beurt aan Sint-Vincent van de Leugenberg, De Rekke uit Hoevenen, de vrije Basisschool uit Putte-Kapellen en Klavertje Vier uit Kapellen.
Alle scholen deden mee aan de American Games, een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Hier is geen competitie mee gemoeid, maar het is de bedoeling dat de kinderen kennis maken met een aantal Amerikaanse sporten, waarvan de meeste bij ons minder populair zijn. De sporthal was ingedeeld in zones, waar elke keer een andere sport werd voorgesteld: zo werden de beginselen van baseball voorgesteld met oefeningen in slaan, werpen en vangen. Verder zagen we heel spectaculair het weinig bekende Kin-ball, een spel met een bal van wel 120 centimeter doorsnee. Ook American football (een soort rugby) kreeg een plaats. Frisbee werpen naar een doel vonden de kinderen heel leuk, en ook Hockey kreeg een plaats. En tenslotte was er nog basketball, waar ze leerden de bal te laten stuiteren en dan van op afstand in het doel werpen. Om het kwartier werd er een signaal gegeven, waarbij de kinderen van zone wisselden, zodat iedereen alle disciplines kon proberen.
Alle kinderen deden intensief mee in een leerzame ontmoeting met minder populaire sporten, en ze hebben er alvast weer een halve dag gezonde beweging mee opzitten.
LW

Premie uitgeloofd voor gestolen stroomkabels

In de Dorpsstraat, de Sint-Jan Baptist- en de Schouwvegerstraat te Berendrecht worden door aannemer VBG uit Herentals rioleringswerken uitgevoerd. Daartoe zijn pompen aangebracht voor het droogzuigen van de ondergrond.
Tijdens de vorstperiode eind januari, toen er niet gewerkt werd, hebben dieven de stroomkabels van de pompen, met een lengte van meerdere honderden meters, gestolen. De dure kabels bevatten heel wat gewicht aan koper.
De aannemer liet brieven posten in alle bussen van de omgeving. Hij belooft daarin een premie van 500 euro voor wie informatie kan verschaffen over de diefstal. Mensen die inlichtingen hebben kunnen zich wenden tot tel. 014/24 44 44 of tot de werfkeet van VBG aan de Driehoek in Berendrecht. (sdl)

Winkeltoekomst of verkeersinfarct?

Toen in september de fabrieksschouw van de conservenfabriek tegen de grond kwakte, sloot Stabroek een hoofdstuk in zijn geschiedenis af. Niet alleen de skyline veranderde, ook de plaats waar generaties Stabroekenaars hun boterham verdienden, werd met de grond gelijk gemaakt. De polderbewoners waren gewend geraakt, sommigen misschien verknocht, aan de lelijke ‘erwtjesfabriek’ die bijna honderd jaar lang groeide langs het drukke Laageind. Zoals het overal gebeurt, rijst uit het puin een nieuwe toekomst, die ervoor moet zorgen dat de Poldergemeente en zijn bewoners er wel bij varen. Hoe dat zo adequaat mogelijk gebeurt, lokt altijd controverses uit. Ook nu. De voorgelegde Picolo-plannen omvatten 32.000 m²  kmo-zone en 13.344 m² winkelruimte realiseren. Er komen in een eindfase 76  appartementen, 2,4 km wegen en 679 parkeerplaatsen voor auto’s en 200 voor fietsen. Is Stabroek daar rijp voor, of trekken tegenstanders van dit groots project aan het langste eind?  Ondertussen kijkt onder meer  buurgemeente Kapellen met argusogen toe . Een euro kan je maar één keer uitgeven en wie dat in de toekomst in het Stabroeks winkelcentrum doet, vermijdt de verkeersellende in het centrum van Kapellen op weg naar de Promenade.  Of het binnen twee jaar in Stabroek vlotter verloopt, is koffiedik kijken. Bijna 700 parkeerplaatsen betekent veel meer verkeer dan nu al het geval is. Stabroek kan het slachtoffer worden van een zwaar verkeersinfarct. Die immobiliteit is misschien wel de achillespees van heel het Picoloproject.

1 286 287 288 289 290 291