Eén miljoenste passagier van DeWaterbus in de bloemetjes gezet

 

Vlaams minister Lydia Peeters en Antwerps havenschepen Annick De Ridder verrasten vrijdag 10 januari, op het Steenplein in Antwerpen de één miljoenste passagier van DeWaterbus. De mobiele bruggen over de Schelde, van en naar de haven, blijven een overdonderend succes. Vlaanderen neemt vanaf 2020 de financiering over en verzekert daarmee de toekomst van DeWaterbus voor zowel pendelaars als recreanten.

Eén miljoenste passagier
An R. uit Brasschaat pendelt steevast met DeWaterbus en de fiets en kiest zo heel bewust voor een duurzame en snelle manier om zich te verplaatsen naar het werk. An werkt bij DEME en pendelt nu bijna twee jaar van en naar de Antwerpse haven. Ze kreeg een mooie bos bloemen en een fiets aangeboden door DeWaterbus rederij Aqualiner.

Vlaanderen verzekert toekomst DeWaterbus
De Vlaamse overheid nam op 1 januari DeWaterbus over van Port of Antwerp. Als alles goed gaat krijgt DeWaterbus er deze zomer twee extra haltes bij op de rechteroever, nabij het Havenhuis (Royerssluis) en verder in de haven nabij de Boudewijnsluis.

Jaarcijfers 2019
In 2019 namen 576.965 reizigers DeWaterbus. Dat zijn om en bij de 150.000 reizigers meer dan over de volledige periode 2017 (tweede jaarhelft) en 2018. Zondag 25 augustus 2019 was met 6.135 reizigers de absolute topdag van 2019. Vrijdag 23 augustus 2019 presteerde als sterkste weekdag met 4.811 reizigers.

Ook het aantal fietsen aan boord van DeWaterbus steeg aanzienlijk in 2019. Eind december klokte DeWaterbus af op  128% meer fietsers ten opzichte van 2018. DeWaterbus evolueerde van 85.166 (2018) naar 194.639 vervoerde fietsers in 2019.

 

Covestro finaliseert verkoop van de Europese bedrijfstak  voor polycarbonaatplaten aan de Groep Serafin

Covestro heeft op 2 januari 2020 de verkoop van haar Europese bedrijfstak voor  polycarbonaatplaten aan de in München gevestigde Groep Serafin met succes afgerond. 

De business genereerde in 2018 een totale omzet van 130 miljoen EUR en omvat management- en verkoopfuncties in heel Europa en belangrijke productievestigingen in België & Italië. 

In België gaat het specifiek om een expertisecentrum inzake kunststofverwerking gelegen langs de Wakkensesteenweg in Tielt. Het bedrijf stelt om en bij 160 medewerkers tewerk en produceert via extrusie hoogwaardige polycarbonaatplaten, polyesterplaten, opake platen en hoogwaardige blend-materialen.

Serafin zal de activiteiten, waarbij in totaal 250 medewerkers betrokken zijn, op alle locaties voortzetten. Bovendien zal Covestro voorlopig de hoofdleverancier van de grondstoffen blijven. 

De verkoop van de Europese business voor polycarbonaatplaten maakt deel uit van Covestro’s voortdurende inspanningen om zijn portfolio te optimaliseren en volgde na de eerdere verkoop van de vestigingen in respectievelijk Noord-Amerika en India en de conversie van de vestiging in Guangzhou (China) tot een productielocatie waar speciale folies worden vervaardigd. Met deze laatste transactie is de verkoop van Covestro’s bedrijfstak voor polycarbonaatplaten nu dus volledig afgerond.

Nieuwe bedrijfsnaam ‘Exolon-Groep’

De voormalige business voor polycarbonaatplaten van Covestro zal voortaan opereren onder de nieuwe bedrijfsnaam ‘Exolon-Groep’ (www.exolongroup.com). Binnen de Serafin-Groep zal de Exolon-Groep worden opgericht als een onafhankelijke, middelgrote onderneming. Met een eigen strategie, gebaseerd op de behoeften van haar klanten, zal de onderneming haar groeipotentieel in de toekomst ten volle kunnen benutten. Als onafhankelijk bedrijf zal de Exolon-Groep zich blijven richten op de productie en distributie van hoogwaardige massieve en meerwandige platen, die worden gebruikt in verschillende industrieën, zoals in de bouw- en verlichtingsindustrie en in toepassingen als onder meer machinebouw en mobiliteit.

Covestro en Serafin zijn overeengekomen de financiële details van de transactie niet bekend te maken. 

Port of Antwerp realiseert 7de recordjaar op rij

Voor het zevende jaar op rij tekent Port of Antwerp in 2019 een duidelijke (verwachte) groei op van 1,3% en een totale overslag van 238 miljoen ton cargo. Hoewel sommige segmenten wegens geopolitieke onzekerheden duidelijk onder druk staan, gaat de haven er in het algemeen op vooruit. Dat doet ze niet alleen op economisch vlak; ook maatschappelijk zet de haven duidelijke stappen vooruit op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit.

Groeicijfers in 2019
Ondanks toenemende spanningen in de wereldhandel, noteert de haven ook dit jaar een duidelijke groei in totale overslag. Voornamelijk de containeroverslag wint aan marktaandeel (van 27,5% naar 28,2%) en ook in het segment droge bulk stijgt de totale overslag met 3,4%. Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen voelbaar. Dit resulteert in een totale daling van 13% in dat segment. Ook voor het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 4,4%. Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.

Springplank naar de toekomst
In 2019 werd een sterke basis gelegd voor het toekomstig succes van de haven van Antwerpen en de economische activiteit waarmee ze onlosmakelijk verbonden is. Zowel in de chemische als in de logistieke sector werden belangrijke investeringen bekendgemaakt. Naast de recordinvestering van 3 miljard euro door INEOS in de Antwerpse chemische cluster, werd dit jaar ook het startschot voor het ECLUSE-stoomnetwerk gegeven. Daarnaast is ook de Delayed Coker Unit van ExxonMobil in bedrijf gegaan en waren er nog tal van andere investeringen door spelers zoals BASF, Borealis en Standic.

Duurzaamheid voorop
De Vlaamse Regering nam vorige week een cruciale beslissing in het kader van het complex project rond de ontwikkeling van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. De beslissing is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie.

Tegelijkertijd met haar jaarcijfers, onthult Port of Antwerp het inrichtingsplan voor de Churchill Industrial Zone, de voormalige Opel-site aan het Churchilldok. Als één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven vlakbij de chemische cluster biedt dit gebied veel mogelijkheden voor de transitie naar een duurzame, circulaire haven. Het inrichtingsplan biedt ruimte aan innovatieve startups die hieraan kunnen bijdragen. Het plan omvat verschillende types en groottes van loten om diverse spelers te verwelkomen, alsook ruimte voor gedeelde diensten en een ‘proeftuin’ voor duurzame chemie met de nodige faciliteiten om innovatieve concepten in de praktijk te testen. Daarnaast wordt ook een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst.

Verdere inspanningen voor betere mobiliteit
Port of Antwerp blijft sterk inzetten op mobiliteit door het beter bundelen van goederentrafiek, de verdere digitalisering van de haveninfrastructuur en een gecoördineerd beheer van de spoorweginfrastructuur. Ook voor personenvervoer wordt er blijvend ingezet op nieuwe oplossingen. Zo werd twee weken geleden een nieuwe tramlijn naar het Havenhuis ingehuldigd. Ook de fiets- en de waterbus blijven een enorm succes in 2019. In augustus  stapte de 800.000e pendelaar aan boord van de waterbus.

(foto: Port Of Antwerp)

 

Haven van Antwerpen wil CO2-uitstoot verder reduceren

8 spelers uit de chemie- en energiesector onderzoeken haalbaarheid CO2 infrastructuur

De haven van Antwerpen zet opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en koolstofarmere haven. Acht toonaangevende spelers uit het havengebied, Air Liquide, BASF, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys, Port of Antwerp en Total hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend als eerste stap in de mogelijke ontwikkeling van een CO2 infrastructuur. Het consortium van bedrijven zal gezamenlijk een studie uitvoeren die de technische en economische haalbaarheid van CO2 infrastructuur ter ondersteuning van Carbon Capture, Utilization & Storage  (CCUS) onderzoekt. CCUS toepassingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen.In de eerste fase zullen de partners gedetailleerde studies uitvoeren naar de technische en economische haalbaarheid van CO2 infrastructuur ter ondersteuning van CCUS. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarnaast is brede financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen, de federale overheid en Europa onontbeerlijk voor een verdere succesvolle realisatie van het project. Een belangrijk onderdeel is daarom het voorbereiden van subsidiedossiers.

Internationale samenwerking
De haalbaarheidsstudie zal onder meer de CO2-opslagmogelijkheden onderzoeken. België beschikt alvast niet over een geschikte ondergrond om CO2 offshore op te slaan. Daarom zullen internationale samenwerkingen noodzakelijk zijn. Ter ondersteuning van deze internationale samenwerking, stapte Port of Antwerp en een aantal partners eerder dit jaar in 2  aanvragen van projecten om erkend te worden door de Europese Commissie als Projecten van Gemeenschappelijk Belang. Beide projecten bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van grensoverschrijdende CO2 transportinfrastructuur te onderzoeken, richting respectievelijk Rotterdam (CO2TransPorts project) en Noorwegen (Northern Lights project). Uitsluitsel over deze aanvragen wordt tegen het einde van dit jaar verwacht. In het kader van de haalbaarheidsstudie zal rekening worden gehouden met het resultaat van deze aanvragen alsook contacten worden gezocht met andere CO2-opslaginitiatieven zodat robuuste concepten kunnen worden uitgewerkt voor de CO2-intensieve bedrijven in de regio. 

Bestuurswissel in Raad van Bestuur Port of Antwerp

Wouter De Geest, die op 1 januari 2020 formeel afzwaait als CEO van BASF Antwerpen, treedt vanaf 1 januari 2020 toe tot de raad van bestuur van Port of Antwerp en dit voor een periode van 6 jaar. De Geest neemt de plaats in van Hein Deprez, die op 2 december zijn onafhankelijk mandaat heeft neergelegd. Wouter De Geest is tevens voorzitter van VOKA.De raad van bestuur is het hoogste orgaan van Port of Antwerp. Ze bepaalt de strategische opties voor de haven en de beleidsoriëntaties, en zorgt voor de democratische controle op het havenbeleid. De raad bestaat uit twaalf leden, waaronder zes gemeenteraadsleden, die allen begin dit jaar werden benoemd.  De overige zes leden zijn onafhankelijke bestuurders die in 2016 werden benoemd voor een mandaat van zes jaar.
Vanaf 1 januari 2020 zal de raad van bestuur van Port of Antwerp als volgt zijn samengesteld: Voorzitter: havenschepen Annick De Ridder; overige gemeenteraadsleden: Bart De Wever, Koen Kennis, Carole Lamarque, Kathleen Van Brempt en Marc Van de Vijver. Onafhankelijke bestuurders: Wouter De Geest, Jules Noten, Martine Reynaers, Roger Roels, Giulia Van Waeyenberge en Stéphane Verbeeck.  

Gesloten Lillobrug brengt geluidsschermen terug op de agenda

Tijdens de gemeenteraadscommissie voor de Haven bracht raadslid Danielle Meirsman (N-VA) de buitendienststelling van de Lillobrug ter sprake. In een vraag aan havenschepen Annick De Ridder vroeg ze aandacht voor de gevolgen voor de inwoners van Berendrecht en Zandvliet.

“We vernamen dat de Lillobrug, eerder dan gepland, al van november buiten dienst is voor alle verkeer, wegens onderhoudswerken. Voor het goederentreinverkeer is dat een belangrijke verbinding naar de haven,” aldus Danielle Meirsman. “Het treinverkeer wordt omgeleid via de spoorlijn langs de A12(Havenweg) die op bepaalde plaatsen vlak naast de bewoning komt. Aangezien er geen elektrische bovenleiding is op dat traject worden lawaaierige en vervuilende diesellocomotieven ingezet. En dat naast de Havenweg die op zichzelf, door de verbinding met de A4 naar Rotterdam, aanzienlijke overlast veroorzaakt. Misschien moet het debat over de noodzaak van geluidswerende ingrepen langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet heropend worden?”

Havenschepen De Ridder bevestigde dat het aanvankelijk de bedoeling was om de Lillobrug in 2021 voor de duur van twee jaar buiten dienst te stellen voor renovatie. “Onderzoek deze zomer leerde dat bepaalde onderdelen van de brug veel sneller verouderden, waardoor de brug dringend aan revisie en renovatie toe is,” aldus de schepen. “Voor de alternatieve route langs de zeesluizen, BASF en de A12 zetten we in op ‘bundeling’, maar dat neemt niet af dat we per dag op een dozijn extra goederentreinen moeten rekenen.”

Het positieve nieuws is, aldus schepen Annick De Ridder, dat aan de A12 het geluidsactieplan van de Stad Antwerpen, wel degelijk in de aanleg van geluidsschermen voorziet ter hoogte van het traject. 

“Op basis van geluidsmetingen die in 2017 plaatsvonden langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet, zal de stad een aanvraag indienen bij het AWV voor de plaatsing van geluidsafscherming.  Die aanleg zal gebeuren samen met de realisatie van het natuurcompensatiegebied Opstalvallei,” legde de Havenschepen uit. “En ik heb me laten melden dat de geluidsschermen wel degelijk ook voorzien zijn ter hoogte van de bebouwing – het Agentschap Wegen en Verkeer is daarmee bezig. De stad Antwerpen is en blijft dus vragende partij voor deze geluidsafscherming zoals voorzien in het plan. Ook het havenbedrijf wenst deze vraag te ondersteunen.”

Wissel aan de top bij Covestro in Antwerpen

 

Georg Wagner (links op de foto) en Volker Weintritt (rechts in beeld).

Vanaf 1 december wordt Georg Wagner managing director van de Antwerpse productievestiging van Covestro. Hij vervangt in die hoedanigheid Volker Weintritt, die na meer dan 7 jaar afscheid neemt van Antwerpen om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen de Covestro-groep.

De 50-jarige Georg Wagner behaalde zijn doctoraat in Chemical Engineering aan de universiteit van Karlsruhe. Rond de eeuwwisseling startte hij zijn carrière bij Bayer in de afdeling ‘Central Technology’. Sindsdien vervulde hij verschillende functies in R&D, engineering, asset management, productie, strategie en HSEQ in kleine en grote sites in Duitsland, de VS en Zuid-Afrika. Gedurende dit carrièretraject was hij ook al hoofd Productie en Technologie van enkele andere productiebedrijven binnen de groep.

Volker Weintritt leidde de Antwerpse productiesite sinds april 2012 en draagt vanaf 1 december de leiding over aan Georg Wagner. Hij zal Antwerpen echter niet volledig achter zich laten. In zijn nieuwe rol blijft hij betrokken bij de Antwerpse productiesite als hoofd van het Steering Comité dat de aangekondigde investering en productie-uitbreiding voor aniline zal realiseren.  

Over Covestro in Antwerpen:

Covestro is al meer dan 50 jaar actief in de Antwerpse haven, waar de hightech kunststof polycarbonaat (Makrolon®) en ook polyether en aniline, beide voorproducten voor polyurethaan, worden geproduceerd. De Antwerpse site stelt momenteel 900 medewerkers tewerk. Covestro kondigde in oktober 2018 een investering van ongeveer 300 miljoen euro aan in de bouw van een nieuwe productie-eenheid voor aniline in haar Antwerpse vestiging.

 www.covestro.com
 

© Covestro / Michel Wiegandt

Nieuw gebouw voor DP World havenarbeiders aan Deurganckdok in de maak

Terminaloperator DP World Antwerp zet een gloednieuw operationeel gebouw op zijn containerterminal aan het Deurganckdok (kaai 1700). Het biedt betere faciliteiten aan de ruim 500 havenarbeiders en wordt de operationele spil van de terminal. Het oude gebouw maakt plaats voor extra containers. 

Betere faciliteiten
Het nieuwe operationele gebouw maakt deel uit van een investeringsplan van 197 miljoen euro, waarmee DP World Antwerp tegen 2025 een extra capaciteit van 900.000 containers op zijn terminal wil creëren, zodat ze van 2,5 miljoen containers naar 3,4 miljoen gaan. In de markante nieuwbouw, dat het kloppend hart van de terminal wordt, komen betere faciliteiten voor havenarbeiders. Daarnaast zullen ook het operationeel management, zoals scheeps- en yardplanning, en enkele administratieve diensten er zetelen.

De inplanting van het gebouw op de site is opmerkelijk. Het zal over een rijweg heen gebouwd worden, bovenop doorgaand terminalverkeer, en er moest bovendien rekening gehouden worden met factoren als hoogspanningslijnen, spoorbundels, wegen, tunnels, water- en gasleidingen. Door innovatieve verwarmingstechnieken zal het gebouw bijzonder energiezuinig zijn. 

Het nieuwe operationele gebouw zal klaar zijn over anderhalf jaar, in de zomer van 2021. Het ontwerp is van de hand van Areal Architects en de constructie wordt opgetrokken door aannemer Van Roey.

copyright: Frank Bahnmuller

 

Boek “Rijk Polderland en Doeldorp zal duren” sluit trilogie rond Havenperikelen af

De trilogie rond de havenperikelen is met het boek “Rijk Polderland en Doeldorp zal duren” afgerond.

Het boek “Rijk Polderland en Doeldorp zal duren” is het derde boek van de trilogie “Rijk Polderland” samengesteld en uitgegeven door petrochemisch ingenieur Edmond Reyn. Door zijn afkomst, zijn roots liggen in Kallo en Doel, en de blijvende en voortdurende polemieken rond de Linkeroeverpolders, het Saeftinghedok en het dorp Doel werd hij reeds jaren gedreven om het verhaal van de teloorgang van de polders voor de nalatenschap op papier te zetten.

Het eerste boek “Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand” (2007 – ISBN 978-90-9021580-8) beschrijft hoe in 1953 de grote Pijp Toebak Scheldebres, die de polder onherstelbaar beschadigde de eerste aanleiding werd voor de industrialisatie van de Linkerscheldeoever. Verder wordt er verwezen naar het verkiezingsjaar 2006 waar men klaar en duidelijk kon lezen wat de intenties en de plannen waren van het nieuwe gemeentebestuur van Beveren voor de Waaslandhaven, want juist voor de gemeenteraadsverkiezingen werden de grote middelen ingezet en het bevel gegeven om Doeldorp te slopen.

Bij de publicatie van “Rijk Polderland vernederd tot moerassenland”(2013 – ISBN 978-90-8204850-6) gaat het verder met de chronologische analyse van de jaren 2007 tot en met 2012. We zijn ondertussen in 2013 beland en iedereen kan nu vaststellen dat de feiten en hun interpretaties rond de economische realiteiten alle beleidvoerders verplichten tot andere verwachtingspatronen voor de vernietigde linkeroeverpolders. Een groot deel van het boek gaat over de vele politieke manipulaties rond de afbraak van Doeldorp, dat nog steeds wettelijk woongebied is, en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping, de getijdenstudies en de conclusies van het slibverhaal. 
Maar de meest dominerende evoluties gebeurden bij het algemeen beleid voor de linkeroever natuurcompensaties. Waar we in het eerste boek (2007) dat onderwerp slechts kort behandelden, heeft de evolutie der voorbije jaren de auteur verplicht meerdere hoofdstukken te wijden aan dat zeer controversieel onderwerp. Oorspronkelijk waren de natuurcompensaties een gevolg van de bezetting van het polderland voor industriële investeringen, maar in de loop der recente jaren is dit compleet gewijzigd ‘naar een doel op zich’ met het merkwaardige resultaat dat al meer dan duizend hectaren polderland zijn ingericht als compensaties voor toekomstige haveninvesteringen die nog helemaal niet beslist zijn, die alleen maar in rapporten en op tekentafels bestaan, en bovendien nooit zullen kunnen worden uitgevoerd. Ook de onteigeningen voor het onder water zetten van de Prosperpolder en het gevecht om de Hedwigepolder worden uitgebreid beschreven.

Het derde boek (2019) “Rijk Polderland en Doeldorp zal duren” (ISBN- 978-90-8204851-3) vervolledigt de trilogie en behandelt alle alternatieven en de definitieve beslissingen over het nieuwe getijdendok dat zal worden uitgevoerd op Linkeroever met behoud van Doeldorp. Ondertussen wordt in Nederland openlijk gepleit en geargumenteerd voor een Antwerpse voorhaven in de Westerschelde te Vlissingen, waar de megacontainerschepen hun ladingen voor Antwerpen zouden overladen op Shuttle schepen die meer dan 2000 containers naar de haven van Antwerpen brengen en ophalen. 

Het tweede deel behandelt de jarenlange strijd van de Doelenaars met verhalen over het vandalisme en de talrijke brandstichtingen in Doeldorp, de roemrijke geschiedenis van het oude klooster en ontmoetingscentrum, de poging tot uitverkoop van het erfgoed en de eerste plannen voor de wederopbouw van Doeldorp door de studenten van K.U.L. campus – St.Lukas Gent.

Met deze trilogie hebt u de volledige geschiedenis met alle havenplannen van Antwerpen (sinds de 19de eeuw) om de Linkeroever in te palmen en de daarbij gepaard gaande strijd van de Wase polderbevolking. De boeken zijn uitgevoerd in 4-kleurendruk op houtvrij mat gestreken papier. Afwerking: luxe gekartonneerde binding in linnen boekband met geplastificeerde stofwikkel.

De boeken zijn te verkrijgen bij Edmond Reyn, auteur en uitgever, na telefonische afspraak (03 219 05 93) of via edm.reyn@skynet.be of info@rijkpolderland.be

De boeken zijn te bestellen in elke Standaard Boekhandel en te koop in de Standaard Boekhandel – Grote Markt, Beveren en Boekhandel ’t Oneindige Verhaal, Statiestraat, Sint-Niklaas.

Biertrein van AB InBev haalt 20.000 vrachtwagens van Antwerpse Ring

 

Wij hebben Jan Jambon destijds nog gekend toen hij bij een uitzendkantoor werkte. Maandag 28 oktober was hij als minister-president aan het Bevrijdingsdok waar een nieuwe treinverbinding voor het transport van Stella Artois werd geopend.  Een container werd door hem gesloten en met een kraan op een trein gezet.
Die trein reed vervolgens naar het Deurganckdok waar hij aan boord ging van een MPET-schip. Een initiatief van de bazen van Katoen Natie en de Leuvense brouwerij die al van 1366 bezig is. Zij is zowat de grootste van de wereld, met 78 vestigingen in 6 continenten. En dan is er nog DP-World. Bij ons in de Antwerpse haven baat deze onderneming de Antwerp Gateway terminal aan het Deurganckdok uit. Dit onder leiding van de Zuid-Afrikaan Rob Harrison, die trouwens aanwezig was bij het gebeuren. Dat speelde zich af in één van de talrijke magazijnen van de Katoen Natie aan de zuidkant. Daar bevindt zich dus de grootste bierterminal ter wereld. Er werken 80 mensen.         
Nog meer cijfers? De Katoen Natie is actief in dertig landen en telt alles bijeen meer dan 13.000 medewerkers. Of over Inbef? Stella wordt vandaag gedronken door bierliefhebbers in meer dan 100 landen. Tussen 2014 en 2018 is het volume export verdubbeld met een jaarlijks groeipercentage van 8%. Daarbij is 90% van de in ons land gebrouwen Stella bedoeld voor het buitenland, waarvan 75% bestemd is voor het land van Trump. Spijtig dat
Fernand Huts niet aanwezig kon zijn. Hij was weeral bezig KTN uit te breiden.    Staf De Lie   

1 2 3 93