Geen asielcentrum juist over Belgisch-Nederlandse grens

Alle 19 raadsleden van de Nederlandse gemeente Woensdrecht hebben unaniem beslist dat er geen asielcentrum mag komen op het grondgebied van hun gemeente. De beslissing viel woensdagavond tijdens een rumoerige gemeenteraad die speciaal voor de gelegenheid vergaderde in de gemeentelijke sporthal om de meer dan 800 toeschouwers een plaatsje te bieden. Met hun unanieme beslissing volgen de raadsleden het felle protest dat her en der was ontstaan tegen de plannen van de overheid. De gemeenteraad had keuze uit twee mogelijke locaties. Een eerste locatie was de Groeve Boudewijn/Dennenheuvel in Ossendrecht. Dat is een vroegere fabriekslocatie, en voormalige hotel, ten oosten van de dorpskern op ongeveer 5km van de Belgisch-Nederlandse grens. Een tweede locatie was de Glatt-locatie in Putte. Een vroeger fabrieksterrein aan de Putseweg waarvan de bouwvallige bebouwing nog op het perceel aanwezig is en is gelegen aan de noordkant van de kern Putte op een boogscheut van de Belgisch-Nederlandse grens. Volgens alle politieke fracties in de gemeenteraad is Woensdrecht, een gemeente met 22.000 inwoners, al zwaar belast met een opvangcentrum voor verslaafden en kan het geen andere overlast meer aan. Met het definitieve neen van de gemeenteraad moet de overheid op zoek naar een andere locatie voor een asielcentrum dat opvang kan bieden aan maximaal 450 asielzoekers voor een periode van 15 jaar.

Toneelkring Putte-Ertbrand steunt Damiaanactie

PUTTE –  Toneelkring Putte-Ertbrand heeft alles gegeven om van “Als ik de Lotto win” een succes te maken. Meer dan 2600 toneelliefhebber zijn de Partizanenstraat ingeslagen om ‘s goed te kunnen lachten met het stuk van Ruud De Ridder.
De toneelkring schenkt de opbrengst van de voorstellingen steeds aan het goede doel.  Via hun nieuwsbrief, die vanaf nu tweemaal per jaar verschijnt, meldden zij dat een deel van de opbrengst naar de Damiaanactie gaat. En daar  Rode Duivel en Stabroekenaar Thomas Vermaelen dit jaar ambassadeur was van de Damiaanactie besloot de vereniging de bruto opbrengst van één vertoning te schenken aan de actie. Tijdens de uitreiking van De Gulden Garve in Stabroek werd dan ook een cheque van 1000 euro overhandigd. Een gebaar dat  veel waardering genoot van Thomas.
Eigen lokaal
‘Door het stoppen van de CM-dienstverlening in Putte, kwam het CM-lokaal in het Gildenhuis vrij. Op de Algemene Vergadering van het Gildenhuis was geen enkele andere sociale vereniging geïnteresseerd om het lokaal te huren, wat voor onze toneelkring een opportuniteit was om terug een eigen stek te hebben. Momenteel is onze technische ploeg volop in de weer om alles in te richten en te renoveren. We zullen een ruimte hebben voor vergaderingen en repetities en een aparte opbergruimte voor decorstukken en ander materiaal’, meldt  Marc Kuypers.

Grenzeloze kunst met meesterwerken in Ravenhof te PutteWoensdag 1 juni had de vernissage plaats van kunstkring ART-MML  uit Nederland in het kasteel Ravenhof te Putte.  De expositie met als thema ‘Grenzeloze Kunst’ weerspiegelt het karakter van de tentoonstelling. Professionele kunstenaars vanuit Nederland, Frankrijk en België stellen meesterwerken tentoon  met een grote diversiteit aan stijlen.
Via  contacten met Hugo Cornelissens en Rik Maes van kunstkring IKIM, belandde initiatiefneemster Maria Louise Storm van ART-MML in het kasteel Ravenhof te Putte. Mevr. Storm wist gerenommeerde kunstenaars ‘te strikken’ om deel te nemen aan deze grensoverschrijdende expositie.

De deelnemende kunstenaars zijn: Ad van Liempt, schilderen, diverse technieken;  Annette van Casteren, landschapsfotografie;  Ank van der Zee, kleine bronzen; Dimitri Cambier (Belgische kunstenaar), keramiek;  Ellen Beljaars, bronzen hoofden;   Frank Rosen, schilderijen, keramiek en bronzen; Johan Griffioen, beeldhouwer, hout en steen; Jos Out, beeldhouwen; Marielle Braanker, glas-art; Rob Roukema, schilderijen en bronzen;  Roelien van Aalderen, schilderijen, aquarellen; Wilma Vermeij, tuinplastieken en bronzen.

Zij laten u kennis maken met  de verschillende technieken van schilderen en fotografie. De grote verscheidenheid  aan creaties van klei, brons, keramiek, hout, steen, tuinplastiek en glas nemen u mee in het wonderlijke wereldje van de kunstenaar. De zintuigen en geest worden geprikkeld door de originaliteit en schoonheid van de werken. Er is elke dag minimaal 1 kunstenaar aanwezig die u graag vertelt over zijn of haar werken en technieken.

De tentoonstelling kan nog dit weekend (tem. Zondag 13 juni) bezocht worden. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag 12.00-18.00 uur
zondag van 10.30-17.00 uur
Later op het jaar, van 18 tot 29 augustus stelt het kunstenaarsgezelschap tentoon in de Sint Jozefkapel te Brasschaat.
U kan ook uitgebreid kennis maken met de kunstenaars via website www.art-mml.eu – info@art-mml.eu

PolitieZone Noord wuift nog eens drie agenten uit te Kapellen

foto vlnr vooraan:   adjunct korpschef Henri Schryvers, wijkagent/hoofdinspecteurs  Luc Jongenelen,  interventieagent Danny De Vos, wijkagent/hoofdinspecteur Walter Ibens en hoofdcommissaris Luc Gers – achteraan burgemeesters Dirk van Mechelen uit Kapellen en Alida De Bie uit Stabroek


Vrijdag 1 juni werden nog eens drie agenten van  PolitieZone Noord door vrienden en collega’s uitgewuifd in het Beukenhof te Kapellen. Luc Jongenelen, Walter Ibens en Danny De Vos laten na een lange carrière bij het korps, het politieleven achter zich en gaan genieten van  hun  welverdiend pensioen.

Veel lachen en weinig schrijven

Hoofdinspecteur Luc Jongenelen is een rasechte Stabroekenaar. Van zijn geboorte tot nu woont hij in Stabroek en is gehuwd met Rita Huybrechts. In 1972 slaagde Luc bij het examen uitgeschreven door de politie en werd op 1 juni door wijlen burgemeester De Bie benoemd bij het Stabroekse korps.  Voordien werkte Luc enkele jaren bij Zwan te Schoten.

In 1974 behaalt hij zijn brevet schietmonitor en dit samen met zijn dierbare collega Alex Vennincx.

In 1979 wordt hij benoemd tot politie-inspecteur en volgde in 1977 de cursus “middenkader1” of GIB en slaagde voor het examen.  Luc wordt door zijn ‘oversten’ en collega’s omschreven als  ‘ne vlotte prater’ en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is steeds goedgemutst en is een plantrekker. Een evaluatie van een enigszins gefrustreerde baas meldde ooit “kon de afgelopen periode niet betrapt worden op ernstige beroepsfouten”.  Zijn persoonlijk dossier werd dikker dan andere dossiers en dat was te danken aan een hele hoop briefjes van Rode Kruis waar Luc vrijwillig bloed ging geven.  De Stabroekse bevolking typeert Luc als een goedlachse hoofdinspecteur die weinig schrijft!  Na 39 jaar dienst bij het korps gaat Luc nu genieten van zijn familie, zijn echtgenote Rita en zijn kinderen Christophe en Veronique.

Politiesportbond

Danny De Vos werd geboren te Antwerpen op 30 mei 1952. Na het behalen van het diploma elektriciteit en  het beëindigen van zijn legerdienst in 1973 ging Danny eerst aan de slag als elektronicus en als monteur van elektrische installaties, vooraleer hij in december 1983 deelneemt aan de lichamelijke proef voor politieagent en werd in1984 in die functie aangesteld. Na politieagent-politieagent-brigadier werd hij in 1977 politie-agent-hoofdbrigadier, de graad die in de eenheidstructuur  inspecteur van politie werd. Danny is iemand waarop je kan rekenen en zeer ordelijk zijn vak beoefende.  Danny was ook 15 jaar voorzitter van de politiesportbond in de tak wielertoeristen en werd er door zijn collega’s deelgenomen aan de Yellow City Trofee waar  schitterende resultaten werden behaald.  Nu hij ietwat ouder is  en de sportprestaties wat minder specialiseerde hij zich in de canicross en wordt de wekelijks donderdagse  fietstocht nu bompadag. Samen met zijn vrouw Vera en kinderen Ellen en Wim kan hij met de bijna 6 jarige kleindochter wat rondtoeren met de mobilhome of zich aan andere uitdagingen wagen.

Er hangt altijd wel iets scheef of eruit

Inspecteur Walter Ibens is zeker geen onbekende in Hoevenen, jarenlang was hij er tewerkgesteld.

Op 6 mei 1953 werd hij geboren in Kapellen. Tot zijn 16de woonde hij  er en verhuisde nadien naar de Puttestraat in Stabroek. In 1976 trouwde hij met Godelieve en ging wonen in de Smoutakker te Stabroek. 11 jaar later verhuist hij naar de Leopold Scheiperslaan te Kapellen. Wijlen burgemeester De Bie benoemde Walter in 1975 als politieagent waar hij  samen in het politieklasje zat met Ludo Claessens. In 1978 behaalde hij zijn diploma typen met maar liefst 178 aanslagen per minuut.

In 1987 wordt hij benoemd tot politie-agent-hoofdbrigadier en startte net als Luc Jongenelen  de opleiding GIP.  In 1991haalt hij ook nog een attest “voorkoming van misdrijven” . Bij de hervorming van de politiediensten wordt hij  inspecteur. De evaluaties over Walter spreken over iemand met een goed inlevingsvermogen, man van de praktijk, bijt zich vast in de zaak.  Walter bleef niet gespaard van arbeidsongevallen  en heeft zo wel het één en ander meegemaakt. Korpchef Politiezone Noord, Luc Gers, haalde nog een typerend zinsnede uit de evaluatie “Er is altijd wel iets dat scheef hangt of eruit hangt”. Gelukkig ging het  hier wel over het dragen van het uniform, aldus Gers.  Na 36 jaar dienst kan deze goedlachse beer, met twinkelende oogjes van deugnieterij zijn energie nu steken in zijn familie, vrouw Godelieve, de kinderen Steven, Wim en An en de kleinkinderen Sam en Witse.  Ook  de  Kon. Voetbalclub Putte zal op zijn veteraan Walter kunnen rekenen.

Bij ieder afscheid van een collega blijft er altijd wel een leemte over, maar de namen Luc, Walter en Danny zullen nog vaak in de politiekringen van het Politiekorpszone Noord  worden vernoemd.
Brand Kalmthoutse Heide nu volledig bedwongen

 Volgens het jongste persbericht van vrijdagavond is de brand op de Kalmthoutse
Heide rond 19u door de brandweer onder controle gegeven. Vanaf die tijd werd
er enkel nog nageblust. Een 30-tal brandweermannen uit de korpsen van Kalmthout,
 Essen, Wuustwezel, Brecht, Kapellen en Brasschaat blijven samen met een patrouille
van het Agentschap Natuur en Bos de hele nacht waakzaam om te voorkomen dat er
nieuwe brandhaarden ontstaan.
Ondertussen werden de Putesteenweg (N111) en het Noordeind/Dorpsstraat (N122)
terug opengesteld voor doorgaand verkeer.
De Kalmthoutse Heide blijft verboden voor het publiek. Er wordt aan de bevolking
en media gevraagd om het gebied om veiligheidsredenen niet te betreden. Meer
nieuws over het terug openstellen van de heide wordt bekendgemaakt via de pers
en de website van de gemeente Kalmthout: www.kalmthout.be.
Alle nog aanwezige hulpverleners verzamelden vrijdag rond 19u30 aan het marktplein
van Kalmthout. Zij besloten spontaan deze grootse hulpverleningsactie met een
gezamenlijke sirene. Nadien werd hen door de gemeente een warme maaltijd
aangeboden in het nabije jeugdhuis Govio.
Ondertussen blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan van kracht.

Jong N-VA opgericht te Stabroek


In de gemeente Stabroek hebben enkele jongeren de handen in elkaar geslagen en  “Jong N-VA Stabroek” opgericht.
Dit vond plaats op maandag 16 mei. De aanwezige Stabroekse jongeren hebben tijdens een opstartvergadering, onder het goedkeurend oog van Koen Huysmans (Jong N-VA Nationaal), een kersvers bestuur verkozen met Levi Van Hees, voorzitter  (tel: 0494119394) e-mail: levi.vanhees@n-va.be; Gregory Demartelaere, secretaris   (tel: 0486737032);  Bart Balemans, penningmeester en Caïn Van Ravenstijn, bestuurslid.

Foto: v.l.n.r. Levi Van Hees, Caïn Van Ravenstijn, Bart Balemans en Gregory Demartelaere.

Eenderijders vieren Frank Harsdorf als 13de koning te PutteDe eenderijders in Putte streden zondag 15 mei voor de koningstitel. Natuurlijk is het weer op zo’n dag best van belang, en we mochten als organisatie zeker niet klagen.
Ook niet als we kijken naar de vijftal nieuwe inschrijvingen, welke de rijdersstand op 27 bracht. Voor een clubje van 5 bestuursleden, zonder leden dus niet slecht.
De dag begon voor de eenderijders en de vrijwilligers om 10 uur met een kroegentocht door het grensdorpje Putte.
Na een stevige hap om 14 uur in café “den Ertbrand”, begon de strijd om 15 uur.
Dat het op deze zondag een warme  strijd ging worden, was bij de organisatie al wel bekend, twee rijders streden immers om de keizerstitel, wat altijd een nerveus plaatje teweeg brengt. Daar had Frank Harsdorf koel misbruik van weten te maken.
De rijder reed voor de 9de keer mee en trok zich om 18.03 uur tot koning eenderijder 2011.

75 jarig Chiro Don Bosco Putte, feestelijk gevierdDe jongenschiro van Putte bestaat 75 jaar en dat werd zaterdag 7 mei feestelijk gevierd.
Het jubileumfeest startte met een plechtige viering in de Sint Dionysiuskerk te Putte. Daarna trok het ganse gezelschap in stoet, met de Koninklijke fanfare Verbroedering voorop, naar de chirolokalen gelegen in de Pannenhoefdreef.
Leden, ouders, leiding, oud-leiding en sympathisanten werden in de grote feesttent verwelkomd en getrakteerd op een hapje en een drankje. Burgemeesters Dirk van Mechelen uit Kapellen en Alida De Bie uit Stabroek brachten in hun toespraak een overzicht over het ontstaan van de chiro.
De gemeente Kapellen schonk een mooi plakkaat  aan de chiro en vanuit Stabroekse hoek werd een financiële bijdrage beloofd en een plechtige ontvangst op het gemeentehuis.
Na het officiële gedeelte was het tijd om de feesten. Terwijl buiten rond de tent de kinderen zich konden uitleven bij volksspelen, of zich laten schminken, konden de ouderen  genieten van een lekker drankje en een bezoekje brengen aan de tentoonstelling.
Omstreeks 17 uur was het tijd om aan te schuiven aan de bivakmaaltijd. Zo’n 220 hongeren lieten het zich goed smaken. Als afsluiter van de feestdag was er rond 17 uur  tijd voor “De Bonte ring met zangstonde”.
Nadien werd er nog gefuifd in het lokaal terwijl er de tent nog duchtig werd nagepraat over 75 jarig jubileum waarbij velen terug dachten aan hun jonge tijd!

vlnr. Joris Jennes, burgemeester Dirk van Mechelen, schepenen Luc Janssens en Lieve De Block

Vroege vogels in Moretusbos te PutteZaterdagmorgen  7 mei  trok een gezelschap van 15 vroege vogels om 5.30 uur op wandel in het Moretusbos te Putte.  Al verscheidene jaren gaat het Davidsfonds afdeling Putte dauwtrappen. Dit start bij het krieken van de dag. Natuurgids Jan Goovaerts liet de wandelaars kennis maken met het ontwaken van het bos, de eerste klanken van o.a.  het roodborstje, de merel, de tjiftjaf, het goudhaantje en de lijster en gingen zij op zoek naar de “Figaro”, de zwartkopmees. Elk jaar ontdekken zij weer enkele veranderingen of nieuwigheden in het bos. Vol bewondering werd er gekeken naar enkele reebokjes en een grote haas die het pad kruisten, naar de nijlganzen en de mandarijneenden. Nog meer belangstelling was er voor de tonderzwammen die als reusachtige keien aan de boom hingen en hun sporen los lieten.

Na een wandeling van ongeveer twee uur werd er aanschoven aan een lekker en uitgebreide ontbijttafel. Meteen een goede start voor nog een lange dag!

Ikim stelt meesterwerken tentoon in Putte
In het kasteel Ravenhof, Oud Broek te Putte stelt IKIM (International Kunstinitiatief Moretus) reeds voor de zesentwintigste keer haar werken tentoon. Een uitgebreide waaier van diverse schilderstechnieken hangen netjes gespreid op de twee verdieping van de kunsttempel van de gemeente Stabroek. Naast aquarellen, acryl, olieverfschilderijen en pentekeningen vindt men er ook een grote diversiteit aan kunstwerken vervaardigd uit keramiek en houtsnijwerk. Voorzitter van Ikim, Hugo Cornelissens verwelkomde  vrijdagavond de genodigden en deed een oproep naar de kunstenaars toe, om wie zich geroepen voelt het bestuur te vervoegen. En zoals het bij alle verenigingen gaat is het ook bij Ikim een komen en gaan van kunstenaars, aldus Hugo. Maar Ikim is  een springlevende kunstgroep over de grenzen heen.  Ook het keramiekatelier kan op heel wat belangstelling rekenen, wat ook blijkt uit de vele kunstwerken die tentoon staan gesteld.

De tentoonstelling  kan nog bezocht worden op 30 april, 1,2,7 en 8 mei telkens van 11 tot 17 uur.

Zeker een bezoek waard!

Betere bewegwijzering

Tijdens de vernissage maakte  schepen van cultuur Kim Dorikens  een opsomming van de plannen voor het Ravenhof. Zo zal er in de toekomst gezorgd worden voor een betere bewegwijzering naar het kasteel toe en zal binnenshuis waar nodig een likje verf worden aangebracht.  De plannen voor de buitenaanleg aan het Ravenhof zijn uitgesteld, maar zeker niet afgesteld, aldus Kim.

Zowel schepenen Kim Dorikens en Raf Engels waren vol lof over de kunstenaars. Kunstenaars die stuk voor stuk hun gans ziel in hun werk leggen en dat zeker bewondering en aandacht verdient.

1 74 75 76 77 78