Kathy (zuster van uittredend koningin Debby Van Meir) gekroond in Lillo

De nieuwe koningin krijgt gelukwensen van stamvader Hugo Van Meir

In Lillo hebben zaterdag ook de vrouwen hun kunsten getoond met de
fiets. Zij waren met vijftien deelneemsters en begonnen aan de trekkerij
rond vier uur toen het kindergansrijden achter de rug was.


De vrouwen, die voor de tweede keer de gans reden, vierden vooraf uit
tredend koningin Debby Van Meir en bezochten met haar verscheidene
cafés.
De strijd op het Kazerneplein duurde ongeveer twee uren. Toen trok
Kathy Van Meir de begeerde ganzenkop. Zij kreeg een premie van 1250
euro, bijeengepraat door spreker Rony Marrijnissen. Kathy werd zowaar
gekroond door haar vader Hugo Van Meir die voorzitter is  van de Ware
Gans.
Het mag onderstreept dat de familie Van Meir zowat het hele ganzen-
gebeuren in Lillo beheerst van klein naar groot:   bij de kindergans werd
de twaalfjarige kleinzoon Bryan Van Meir voor de  tweede maal koning.
Zijn vader is Pascal Van Meir die koning en keizer is van de Ware Gans.
Vervolgens krijgen we diens zuster Kathy, die koningin werd bij de
vrouwen en die haar zuster Debby opvolgt. Ten slotte is er zoals gezegd
grootvader Hugo Van Meir, voorzitter en zelf ook reeds tweemaal koning
: eenmaal bij de Oude Gans Berendrecht en eenmaal bij de Ware Gans
Lillo. Profic iat. (sdl)

 

Bryan Van Meir voor de tweede maal koning van de kindergans in Lillo

Zaterdagmiddag omstreeks 16 u is uittredend koning Bryan Van Meir (12) opnieuw koning geworden van de kindergans in Lillo. Hij trok een premie van 510 euro en verkoos hiermee in het najaar op uitstap te gaan naar de Efteling in gezelschap van strijdgenoten.
Bryan trok de kop op meesterlijke wijze. Hij deed dit voor de tweede opeenvolgende maal en treedt daarmee in het voetspoor van zijn vader die niet alleen koning is van de Ware Gans maar ook keizer van de Poldergans. Zijn grootvader, voorzitter Hugo van Meir is hem ook al vooraf gegaan als koning bij de ‘grote’ gansrijders. En dat het in de familie zit bewijze het feit dat Debbie Van Meir uittredend koningin was bij de vrouwen, die na de kinderen aan beurt waren om de kroon te betwisten. (zie volgend verslag).
Vermelden we nog dat de ujittredende koning werd gevierd in het kruitmagazijn waar hij zijn onderdanen trakteerde met drankjes en hapjes. Na het rijden was hij opnieuw aan de beurt om de leden van de kindergans te vergasten op snoepjes en een drankje. (sdl)

Bij de kinderen waren er 28 deelnemers onder wie Dante Van Meir die met 1 jaar de jongste was en Maritsa De Moey die 15 is en als oudste uit de bus kwam.

Jarige chiro Don Bosco Putte-Grens ontvangen op gemeentehuis

Ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan werd chiro Don Bosco Putte-Grens ontvangen op het Stabroekse gemeentehuis. In 1936 werd de chiro Putte opgericht onder de noemer van het patronaat. De chirojongeren komen elke zondag samen in hun grote lokalen in de Pannenhoefdreef 160 in Putte-Kapellen. Het is uitsluitend een jongenschiro en enkel jongens van het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar kunnen er terecht. Elke zondag staat er momenteel een achtkoppige leiding de jongeren op te wachten om een leuke dag te beleven. Het gemeentebestuur prees de vrijwillige inzet van leiding en de vele vrijwilligers die de jarige chiro steunen. ,,Je leert er jezelf ontplooien in de maatschappij en je leert wat respect is voor anderen, de natuur en jezelf’’ aldus de burgemeester. De leiding kreeg naast veel lof ook een receptie aangeboden.

Kinderdagverblijf Bongo verwelkomt Jasmine

foto: v.l.n.r. dienstverantwoordelijke Karin De Jean, bestuursraadsleden: Lia Hendrickx, ereschepen Jos Verhulst, Suzie De Meirsman. Mama Daisy Van Uffelen met zoontje Jasper, papa Nic Nagels met dochtertje Jasmine, geflankeerd door de kinderverzorgsters van het kinderdagverblijf Bongo.

Donderdag 7 juli was het feest in het kinderdagverblijf Bongo te Stabroek. Enkele leden van de raad van het bestuur en  kinderverzorgsters  verwelkomden het vijfhonderdste kind.
Deze eer was voor de kleine Jasmine Nagels, 5 maanden oud, dochtertje van Nic Nagels en Daisy Van Uffelen uit de Plantinlaan te Stabroek. Ook broertje Jasper, bijna 2 jaar,  genoot mee van de feestelijkheden alhoewel hij meer oog had voor het kleurrijke speelgoed.
Ere-schepen Jos Verhulst verwelkomde het jonge gezinnetje en schetste de totstandkoming van het dagverblijf.  Dankzij de vele vrijwilligers werd er stevig gebouwd aan het paviljoen aan de Dorpsstraat, palende aan de gemeenschapsschool zodat het aan de normen van Kind&Gezin voldeed. In 1994 werden de eerste peuters en kleutertjes opgevangen. In 1998 gebeurden nieuwe aanpassingen en verbouwingen. Het hele gebouw oogt fris, vrolijk  en gezellig en voldoet aan alle comfort voor de kleintjes. Zo werd er een apart slaapzaaltje voorzien en worden de kinderen, van 0 tot 3 jaar opgevangen in twee groepen, de lopers en de niet-lopertjes. Een omheinde tuin zorgt ervoor dat de kindjes bij mooi weer naar hartenlust kunnen ravotten.
Dienstverantwoordelijke  Karin De Jean leidt  een prachtig team van kinderverzorgsters en een verpleegkundige die dagelijks  klaar staan om de ukjes een warme thuis te geven, aldus Verhulst. Kokkin/poetsvrouw  Kathleen zorgt voor de lekkere warme middagmaaltjes en doet ’s avonds Bongo blinken als een spiegel.
Tot de leeftijd van 3 jaar worden de kinderen opgevangen in Bongo, met een maximum capaciteit van 28 kinderen per dag. Het is dan ook steeds een komen en gaan. De grootste zetten hun eerste stapjes  in de kleuterschool en  maken plaats voor de allerkleinsten, wanneer mama en papa uit werken zijn.
Zo werd Jasmine Nagels als vijfhonderdste kind in het kinderdagverblijf Bongo ingeschreven. Vermits grote broer al meer dan een jaartje naar Bongo gaat kennen de ouders  de  werking  en zijn dan ook zeer tevreden met de goede opvang.
Het ganse team had nog een cadeautje voor Jasmine, wat broertje Jasper met veel plezier uitpakte!


Geen asielcentrum juist over Belgisch-Nederlandse grens

Alle 19 raadsleden van de Nederlandse gemeente Woensdrecht hebben unaniem beslist dat er geen asielcentrum mag komen op het grondgebied van hun gemeente. De beslissing viel woensdagavond tijdens een rumoerige gemeenteraad die speciaal voor de gelegenheid vergaderde in de gemeentelijke sporthal om de meer dan 800 toeschouwers een plaatsje te bieden. Met hun unanieme beslissing volgen de raadsleden het felle protest dat her en der was ontstaan tegen de plannen van de overheid. De gemeenteraad had keuze uit twee mogelijke locaties. Een eerste locatie was de Groeve Boudewijn/Dennenheuvel in Ossendrecht. Dat is een vroegere fabriekslocatie, en voormalige hotel, ten oosten van de dorpskern op ongeveer 5km van de Belgisch-Nederlandse grens. Een tweede locatie was de Glatt-locatie in Putte. Een vroeger fabrieksterrein aan de Putseweg waarvan de bouwvallige bebouwing nog op het perceel aanwezig is en is gelegen aan de noordkant van de kern Putte op een boogscheut van de Belgisch-Nederlandse grens. Volgens alle politieke fracties in de gemeenteraad is Woensdrecht, een gemeente met 22.000 inwoners, al zwaar belast met een opvangcentrum voor verslaafden en kan het geen andere overlast meer aan. Met het definitieve neen van de gemeenteraad moet de overheid op zoek naar een andere locatie voor een asielcentrum dat opvang kan bieden aan maximaal 450 asielzoekers voor een periode van 15 jaar.

Toneelkring Putte-Ertbrand steunt Damiaanactie

PUTTE –  Toneelkring Putte-Ertbrand heeft alles gegeven om van “Als ik de Lotto win” een succes te maken. Meer dan 2600 toneelliefhebber zijn de Partizanenstraat ingeslagen om ‘s goed te kunnen lachten met het stuk van Ruud De Ridder.
De toneelkring schenkt de opbrengst van de voorstellingen steeds aan het goede doel.  Via hun nieuwsbrief, die vanaf nu tweemaal per jaar verschijnt, meldden zij dat een deel van de opbrengst naar de Damiaanactie gaat. En daar  Rode Duivel en Stabroekenaar Thomas Vermaelen dit jaar ambassadeur was van de Damiaanactie besloot de vereniging de bruto opbrengst van één vertoning te schenken aan de actie. Tijdens de uitreiking van De Gulden Garve in Stabroek werd dan ook een cheque van 1000 euro overhandigd. Een gebaar dat  veel waardering genoot van Thomas.
Eigen lokaal
‘Door het stoppen van de CM-dienstverlening in Putte, kwam het CM-lokaal in het Gildenhuis vrij. Op de Algemene Vergadering van het Gildenhuis was geen enkele andere sociale vereniging geïnteresseerd om het lokaal te huren, wat voor onze toneelkring een opportuniteit was om terug een eigen stek te hebben. Momenteel is onze technische ploeg volop in de weer om alles in te richten en te renoveren. We zullen een ruimte hebben voor vergaderingen en repetities en een aparte opbergruimte voor decorstukken en ander materiaal’, meldt  Marc Kuypers.

Grenzeloze kunst met meesterwerken in Ravenhof te PutteWoensdag 1 juni had de vernissage plaats van kunstkring ART-MML  uit Nederland in het kasteel Ravenhof te Putte.  De expositie met als thema ‘Grenzeloze Kunst’ weerspiegelt het karakter van de tentoonstelling. Professionele kunstenaars vanuit Nederland, Frankrijk en België stellen meesterwerken tentoon  met een grote diversiteit aan stijlen.
Via  contacten met Hugo Cornelissens en Rik Maes van kunstkring IKIM, belandde initiatiefneemster Maria Louise Storm van ART-MML in het kasteel Ravenhof te Putte. Mevr. Storm wist gerenommeerde kunstenaars ‘te strikken’ om deel te nemen aan deze grensoverschrijdende expositie.

De deelnemende kunstenaars zijn: Ad van Liempt, schilderen, diverse technieken;  Annette van Casteren, landschapsfotografie;  Ank van der Zee, kleine bronzen; Dimitri Cambier (Belgische kunstenaar), keramiek;  Ellen Beljaars, bronzen hoofden;   Frank Rosen, schilderijen, keramiek en bronzen; Johan Griffioen, beeldhouwer, hout en steen; Jos Out, beeldhouwen; Marielle Braanker, glas-art; Rob Roukema, schilderijen en bronzen;  Roelien van Aalderen, schilderijen, aquarellen; Wilma Vermeij, tuinplastieken en bronzen.

Zij laten u kennis maken met  de verschillende technieken van schilderen en fotografie. De grote verscheidenheid  aan creaties van klei, brons, keramiek, hout, steen, tuinplastiek en glas nemen u mee in het wonderlijke wereldje van de kunstenaar. De zintuigen en geest worden geprikkeld door de originaliteit en schoonheid van de werken. Er is elke dag minimaal 1 kunstenaar aanwezig die u graag vertelt over zijn of haar werken en technieken.

De tentoonstelling kan nog dit weekend (tem. Zondag 13 juni) bezocht worden. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag 12.00-18.00 uur
zondag van 10.30-17.00 uur
Later op het jaar, van 18 tot 29 augustus stelt het kunstenaarsgezelschap tentoon in de Sint Jozefkapel te Brasschaat.
U kan ook uitgebreid kennis maken met de kunstenaars via website www.art-mml.eu – info@art-mml.eu

PolitieZone Noord wuift nog eens drie agenten uit te Kapellen

foto vlnr vooraan:   adjunct korpschef Henri Schryvers, wijkagent/hoofdinspecteurs  Luc Jongenelen,  interventieagent Danny De Vos, wijkagent/hoofdinspecteur Walter Ibens en hoofdcommissaris Luc Gers – achteraan burgemeesters Dirk van Mechelen uit Kapellen en Alida De Bie uit Stabroek


Vrijdag 1 juni werden nog eens drie agenten van  PolitieZone Noord door vrienden en collega’s uitgewuifd in het Beukenhof te Kapellen. Luc Jongenelen, Walter Ibens en Danny De Vos laten na een lange carrière bij het korps, het politieleven achter zich en gaan genieten van  hun  welverdiend pensioen.

Veel lachen en weinig schrijven

Hoofdinspecteur Luc Jongenelen is een rasechte Stabroekenaar. Van zijn geboorte tot nu woont hij in Stabroek en is gehuwd met Rita Huybrechts. In 1972 slaagde Luc bij het examen uitgeschreven door de politie en werd op 1 juni door wijlen burgemeester De Bie benoemd bij het Stabroekse korps.  Voordien werkte Luc enkele jaren bij Zwan te Schoten.

In 1974 behaalt hij zijn brevet schietmonitor en dit samen met zijn dierbare collega Alex Vennincx.

In 1979 wordt hij benoemd tot politie-inspecteur en volgde in 1977 de cursus “middenkader1” of GIB en slaagde voor het examen.  Luc wordt door zijn ‘oversten’ en collega’s omschreven als  ‘ne vlotte prater’ en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is steeds goedgemutst en is een plantrekker. Een evaluatie van een enigszins gefrustreerde baas meldde ooit “kon de afgelopen periode niet betrapt worden op ernstige beroepsfouten”.  Zijn persoonlijk dossier werd dikker dan andere dossiers en dat was te danken aan een hele hoop briefjes van Rode Kruis waar Luc vrijwillig bloed ging geven.  De Stabroekse bevolking typeert Luc als een goedlachse hoofdinspecteur die weinig schrijft!  Na 39 jaar dienst bij het korps gaat Luc nu genieten van zijn familie, zijn echtgenote Rita en zijn kinderen Christophe en Veronique.

Politiesportbond

Danny De Vos werd geboren te Antwerpen op 30 mei 1952. Na het behalen van het diploma elektriciteit en  het beëindigen van zijn legerdienst in 1973 ging Danny eerst aan de slag als elektronicus en als monteur van elektrische installaties, vooraleer hij in december 1983 deelneemt aan de lichamelijke proef voor politieagent en werd in1984 in die functie aangesteld. Na politieagent-politieagent-brigadier werd hij in 1977 politie-agent-hoofdbrigadier, de graad die in de eenheidstructuur  inspecteur van politie werd. Danny is iemand waarop je kan rekenen en zeer ordelijk zijn vak beoefende.  Danny was ook 15 jaar voorzitter van de politiesportbond in de tak wielertoeristen en werd er door zijn collega’s deelgenomen aan de Yellow City Trofee waar  schitterende resultaten werden behaald.  Nu hij ietwat ouder is  en de sportprestaties wat minder specialiseerde hij zich in de canicross en wordt de wekelijks donderdagse  fietstocht nu bompadag. Samen met zijn vrouw Vera en kinderen Ellen en Wim kan hij met de bijna 6 jarige kleindochter wat rondtoeren met de mobilhome of zich aan andere uitdagingen wagen.

Er hangt altijd wel iets scheef of eruit

Inspecteur Walter Ibens is zeker geen onbekende in Hoevenen, jarenlang was hij er tewerkgesteld.

Op 6 mei 1953 werd hij geboren in Kapellen. Tot zijn 16de woonde hij  er en verhuisde nadien naar de Puttestraat in Stabroek. In 1976 trouwde hij met Godelieve en ging wonen in de Smoutakker te Stabroek. 11 jaar later verhuist hij naar de Leopold Scheiperslaan te Kapellen. Wijlen burgemeester De Bie benoemde Walter in 1975 als politieagent waar hij  samen in het politieklasje zat met Ludo Claessens. In 1978 behaalde hij zijn diploma typen met maar liefst 178 aanslagen per minuut.

In 1987 wordt hij benoemd tot politie-agent-hoofdbrigadier en startte net als Luc Jongenelen  de opleiding GIP.  In 1991haalt hij ook nog een attest “voorkoming van misdrijven” . Bij de hervorming van de politiediensten wordt hij  inspecteur. De evaluaties over Walter spreken over iemand met een goed inlevingsvermogen, man van de praktijk, bijt zich vast in de zaak.  Walter bleef niet gespaard van arbeidsongevallen  en heeft zo wel het één en ander meegemaakt. Korpchef Politiezone Noord, Luc Gers, haalde nog een typerend zinsnede uit de evaluatie “Er is altijd wel iets dat scheef hangt of eruit hangt”. Gelukkig ging het  hier wel over het dragen van het uniform, aldus Gers.  Na 36 jaar dienst kan deze goedlachse beer, met twinkelende oogjes van deugnieterij zijn energie nu steken in zijn familie, vrouw Godelieve, de kinderen Steven, Wim en An en de kleinkinderen Sam en Witse.  Ook  de  Kon. Voetbalclub Putte zal op zijn veteraan Walter kunnen rekenen.

Bij ieder afscheid van een collega blijft er altijd wel een leemte over, maar de namen Luc, Walter en Danny zullen nog vaak in de politiekringen van het Politiekorpszone Noord  worden vernoemd.
Brand Kalmthoutse Heide nu volledig bedwongen

 Volgens het jongste persbericht van vrijdagavond is de brand op de Kalmthoutse
Heide rond 19u door de brandweer onder controle gegeven. Vanaf die tijd werd
er enkel nog nageblust. Een 30-tal brandweermannen uit de korpsen van Kalmthout,
 Essen, Wuustwezel, Brecht, Kapellen en Brasschaat blijven samen met een patrouille
van het Agentschap Natuur en Bos de hele nacht waakzaam om te voorkomen dat er
nieuwe brandhaarden ontstaan.
Ondertussen werden de Putesteenweg (N111) en het Noordeind/Dorpsstraat (N122)
terug opengesteld voor doorgaand verkeer.
De Kalmthoutse Heide blijft verboden voor het publiek. Er wordt aan de bevolking
en media gevraagd om het gebied om veiligheidsredenen niet te betreden. Meer
nieuws over het terug openstellen van de heide wordt bekendgemaakt via de pers
en de website van de gemeente Kalmthout: www.kalmthout.be.
Alle nog aanwezige hulpverleners verzamelden vrijdag rond 19u30 aan het marktplein
van Kalmthout. Zij besloten spontaan deze grootse hulpverleningsactie met een
gezamenlijke sirene. Nadien werd hen door de gemeente een warme maaltijd
aangeboden in het nabije jeugdhuis Govio.
Ondertussen blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan van kracht.

Jong N-VA opgericht te Stabroek


In de gemeente Stabroek hebben enkele jongeren de handen in elkaar geslagen en  “Jong N-VA Stabroek” opgericht.
Dit vond plaats op maandag 16 mei. De aanwezige Stabroekse jongeren hebben tijdens een opstartvergadering, onder het goedkeurend oog van Koen Huysmans (Jong N-VA Nationaal), een kersvers bestuur verkozen met Levi Van Hees, voorzitter  (tel: 0494119394) e-mail: levi.vanhees@n-va.be; Gregory Demartelaere, secretaris   (tel: 0486737032);  Bart Balemans, penningmeester en Caïn Van Ravenstijn, bestuurslid.

Foto: v.l.n.r. Levi Van Hees, Caïn Van Ravenstijn, Bart Balemans en Gregory Demartelaere.

1 73 74 75 76 77