Pasar Kapellen met een baksteen in de maag.

Op zondag 27 februari 2011 brengen we met Pasar Kapellen een bezoek aan EMABB: het EcoMuseum en Archief van de Boomse Baksteen. Tijdens dit bezoek maken we kennis met de kleiontginning en baksteenproduktie in de 19de en begin 20ste eeuw. Een film, een maquette, een bezoek aan en in een ringoven, een huisbezoek bij een steenbakker: dit alles geeft ons een prachtig beeld van de uitzonderlijke  leef- en werkomstandigheden van de Boomse steenbakker.
Wanneer: zondag 27 februari 2011.
Afspraak: om 13.15 uur aan het EMABB, EcoMuseum en Archief van de Boomse Baksteen, Noeveren 67, Boom. (Noeveren is de geklasseerde woonwijk, rechts van de A12 Antwerpen – Brussel). Opgelet: auto’s zijn niet toegelaten op de terreinen van EMABB, dus parkeren buiten de site. (carpoolen kan, contacteer hiervoor het bestuur).
Deelnameprijs (gids, inkom, verzekering, …): € 4,50; leden van Pasar betalen slechts € 4,00.
Inschrijven: zo snel mogelijk en alleszins vóór 18.02.2011 door storting van het deelnamebedrag op rekening BE04 7331 1709 8531 van Pasar Kapellen. Het aantal deelnemers is beperkt.
Info: fam. Van Bouwel – Reusens, tel 03 664 19 98, fam. Jaspers, tel 03 665 34 80 of via de webstek  www.pasar.be/kapellen

Lena winnaar junior journalist Davidsfonds te Putte

Tijdens “Toast Literair”, een organisatie van Davidsfonds, werd op 23 januari te Putte de winnaar van de junior journalist wedstrijd bekendgemaakt.
Uit 10000 inzendingen werd Lena September uit Putte bekroond met  haar werk “De boom en het wensmadeliefje” en mag hiermee naar de grote finale die plaatsheeft in april te Brussel.
Lena is 10 jaar en zit in het vijfde leerjaar van  de gemeentelijke Vrije Basisschool Putte-Kapellen.

Bert Van Buynder 25 jaar ruiter bij Stabroekse gansrijders

Zaterdag 23 januari hielden de ganzenrijders van Stabroek hun jaarlijks teerfeest in zaal Rosmolen. Traditiegetrouw worden dan verdienstelijk leden in de bloemetjes gezet.  Dit jaar was het de beurt aan Bert Van Buynder, die reeds 25 jaar lid en ruiter is van de vereniging. Het was eerst eredame van de “Schoonste boerin van Vlaanderen” nl. Angelique Van Laere die het geschenk aan Bert overhandigde. Angelique is gehuwd met Maarten van de Vijver, de paardenleverancier voor het gansrijden.
foto: voorzitter Frans De Schutter, secretaris Gerrit Daems, eredame “Schoonste Boerin van Vlaanderen” Angelique Van Laere, Bert Van Buynder en vriendin Els Cassiers.

Vrijwilligers Kade bedankt

Alle vrijwilligers van de Kade, waar volwassen gehandicapten verblijven of naar het dagcentrum komen, in de Missiehuislei te Kalmthout werden op vrijdagnamiddag 21 januari  bedankt  met een hapje en een drankje. De bewoners vergasten alle vrijwilligers op een  lied en toneel.  De vrijwilligers die de Kade ondersteunen in hun activiteiten zoals paardrijden, zwemmen, winkelen, groenzorg, crea,   fietsen en wandelen, computer hulp, mediatheek,  enz .  kregen  bij het buitengaan nog een mooie roos.  Het was de eerste keer dat alle vrijwilligers ook eens konden kennismaken met de anderen, een  initiatief dat zeker nog mag herhaald worden.  Van harte bedankt alle bewoners  en personeel van de Kade.

Probleem met slotbrug kasteel Veltwijck

Na het strenge winterweer hing de leuning van de slotbrug in het Ekerse Veltwijckpark naar buiten. Experten onderwierpen de brug aan een uitgebreid onderzoek en zowel de brug als de leuning bleek stabiel en veilig te zijn.  Er waren ook verschillende scheuren in het wegdek van de brug over de slotvijver van het Ekerse districthuis. Volgens de experten is de draagkracht van de brug absoluut niet verminderd. Toch wordt normaal autoverkeer over de brug verboden. Enkel voor ceremoniewagens en bijzonder vervoer wordt een uitzondering gemaakt. De noodzakelijke herstellingswerken vallen samen met de geplande restauratie van het kasteel.

Hond komt om in brand te Berendrecht

BERENDRECHT – Zaterdagavond , 22 januari, omstreeks 20 uur brandde een woning aan de Van Cauwervenstraat in woonwijk Viswater te Berendrecht, volledig uit. De brandweer was spoedig ter plekke maar kon niet verhinderen dat het huis in vlammen opging. Het wordt niet uitgesloten dat de ex-vriend van de bewoonster de rijwoning in brand gestoken heeft. Hij werd opgepakt voor verhoor. Eén van de twee honden kwam om in het vuur. De bewoonster en haar vier kinderen, waren niet thuis. Zij zijn wel nagenoeg al hun bezittingen kwijt: meubelen, huisraad, kleding en persoonlijke papieren. Bij een van de buren werd rookschade aangericht. De hele buurt stond zaterdagavond en zondag op z’n kop door het gebeuren. Er werd al een inzameling gehouden voor het getroffen gezin, dat een tijdelijk onderkomen vond bij een zuster van de vrouw in Brasschaat. Later zou voor een andere woning worden gezorgd in de Boxpane te Berendrecht.  (sdl)

Verdienstelijke brandweerlieden krijgen onderscheiding te Kapellen

In Kapellen zijn de brandweerlieden, met een jarenlange staat van dienst, in de bloemen gezet. Zowel Jan De Block, Marc Beyers, Eddy Calluy als Gino Cleiren kreeg de burgerlijke medaille 2de klas voor 25 jaar dienst. Een zilveren medaille kroonorde voor brandweerman, 20 jaar dienst en ouder dan 50 jaar was voor Roger De Zitter, Patrick Hertogs en Constant Pauwels. Sergeant Benny Billen kreeg een gouden medaille kroonorde voor sergeant, 20 jaar dienst en ouder dan 50 jaar. Tijdens de uitreiking van de eretekens benadrukte burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) het belang van een goed werkende brandweer. Bovendien liet de burgemeester weten dat er een samenwerking is tot stand gekomen met buurgemeente Kalmthout. Het korps van Kalmthout zal als eerste uitrukken bij een brand in de industriezone Bosduin en Kapellen zal eerste hulp bieden in de wijk Kapellenbos.

Hoofdinspecteur Politiezone Noord, André D’Hoine met pensioen

Vrijdag 21 januari werd hoofdinspecteur André D’Hoine, n.a.v. zijn pensioen, door het politiekorps Politiezone Noord  feestelijk ontvangen   in het gemeenthuis Beukenhof te Kapellen.  Hoofdcommissaris Luc Gers  schetste op luchtige wijze het verloop van  de carrière van de gevierde en overhandigde een geschenk aan André en werd vrouwtje Rita  in de bloemetjes gezet.
André  is de eerste in het rijtje van zes agenten  van het Politiekorps zone Noord die dit jaar met pensioen gaat.  Later op het jaar volgen nog zijn collega’s hoofdinspecteur Ludo Claessens (coördinator Polder), hoofdinspecteur Luc Jongenelen (wijkagent),  inspecteur Walter Ibens (wijkagent) en  hoofdinspecteur Guido De Ridder (verkeersteam) allen uit het Stabroekse korps  en  inspecteur Danny De Vos (interventieagent) uit Kapellen.  Op zijn beurt dankte André zijn collega’s voor de samenwerking en had een attentie bij voor zijn twee naaste medewerkers nl. Dirk De Roeck en Serge Van Hooydonk.
André D’Hoine
Hoofdinspecteur André D’Hoine, afkomstig  van Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland, wordt op 27 januari as. 65 jaar.  Als jonge gast werkte hij een tijdje in de privésector en nadien, van 1968 tot 1974 bij de Douane en Accijnzen te Merksem.
In 1974 maakte hij de overstap naar de politie  en begon als veldwachter te Hoevenen. In 1982 werd André bij de gemeentelijke politie Stabroek tot hoofdinspecteur benoemd.  Na de hervormingen van het korps in 2001, is hij dan als verantwoordelijke voor milieu en stedenbouwkundige binnen de afdeling onderzoek beginnen te werken.
André kennen we als iemand die altijd stipt en correct zijn taken uitvoerde.  Punctueel pluisde hij alle dossier uit.  Na 36 jaren dienst stopt hij op 31 januari as.
Natuurpunt
André heeft  een groot hart voor de natuur. Aangesloten bij  Natuurpunt  gidst  hij regelmatig natuurliefhebbers rond in de bossen in onze regio. Tevens zetelt hij in het beheerteam van het Elsenbos en is aangesteld als conservator van de Schans van de Smoutakker  in Stabroek, en is lid van de milieuraad van Stabroek. Taken die hij ook nauwgezet uitvoert.
André is penningmeester van  de Kerkfabriek in Hoevenen, de gemeente waar hij woonachtig is.
Samen met zijn vrouwtje Rita Gryson, die werkte op het OCMW van Stabroek, kan hij nu genieten van een welverdiend pensioen!
foto:  v.l.n.r. Hoofdcommissaris Luc Gers, Burgemeester Alida De Bie,  André D’Hoine  en echtgenote Rita Gryson

Fluo-vestjes voor arbeiders Aralea

De 150 arbeiders van de Brasschaatse beschuttende werkplaats van Aralea en die van de Sociale Werkplaats Aralea kregen elk een fluo-vestje. De vestjes waren een geschenk van Motorland Eyckerman die de machines voor het groenonderhoud levert aan Aralea. De beschuttende werkplaats Aralea heeft onlangs zijn dertigjarig bestaan gevierd.  De vestjes werden vrijdagmorgen overhandigd.

1 954 955 956 957 958 961