Zander Vliegen stelt vragen over de Berendrechtse Polder

Raadslid Zander Vliegen stelde in de districtsraad een vraag over de zogenaamde “Opstalvallei” (de Berendrechtse Polder). Het gebied van in totaal 250 ha dreigt omgevormd te worden in een ‘natuurgebied’ (lees woestenij). Op dit ogenblik loopt de aanvraag voor een MER-ontheffing bij de Vlaamse overheid.

Openbaar onderzoek

Districtsvoorzitter Carl Geeraerts legde uit dat het verzoek tot ontheffing op 4 maart 2014 werd ingediend door het Gemeentelijk Havenbedrijf. De Vlaamse overheid moet binnen 70 kalenderdagen vanaf de indiening van het verzoek een beslissing betekenen aan de aanvrager. ‘Indien het Gemeentelijk Havenbedrijf een MER – ontheffing verkrijgt, kan de stedenbouwkundige aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag gaat gepaard met een openbaar onderzoek. In het raam van dit openbaar onderzoek kan elke belanghebbende, dus ook het district, zijn opmerkingen formuleren. Het is een goed idee om hier als districtsraad op te anticiperen en de opmerkingen vanuit de verschillende fracties te verzamelen en te groeperen’, aldus Geeraerts. ‘Concreet stel ik voor dat eventuele vragen, opmerkingen, wijzigingen of toevoegingen vanuit de fracties vóór 14 april a.s. aan de districtssecretaris worden overgemaakt’, aldus de voorzitter. ‘Zo kan een voorstel van brief besproken worden op de raadscommissie van 22 april a.s. en ter goedkeuring voorgelegd op de districtsraad van 28 april a.s.’

Verzet groeit

Het ziet er naar uit dat alle partijen achter het initiatief staan van de districtsvoorzitter en van de vraagsteller. Zo groeit ook in het districtsbestuur het verzet tegen de onvoorstelbare plannen om het laatste stuk van de Berendrechtse Polder te vernietigen. Ook het Polderfront liet weer van zich horen. Ter gelegenheid van het gansrijden van de Oude Gans werden tal van boodschappen door de micro omgeroepen tegen het onder water zetten van de polder en tegen de vernietiging van dit unieke landschap met z’n dijken uit de 12de eeuw. Binnenkort zouden ook andere initiatieven genomen worden zoals het lanceren van handtekeningenactie tegen de plannen. (sdl)
 

De Polder van Berendrecht die dreigt verwoest te worden. Het verzet groeit
De Polder van Berendrecht die dreigt verwoest te worden. Het verzet groeit

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *