Sint-Mariaburgs auteur op het Schoon verdiep

ugo janssen

Ugo Janssens, geboren en getogen Sint-Mariaburger, werd zoals op 21.9.2012, weer eens ontvangen op het Schoon verdiep van het Antwerpse stadhuis. Vrijdag 21 februari was het schepen Marc Van Peel die hem de lof toezwaaide. Hij zegde blij te zijn dat hij het boek “Germanen” in het historisch kader van de trouwzaal, kon voorstellen, omdat het niet enkel wetenschappelijk verantwoord is, maar vooral zeer toegankelijk. Hij wees daarbij ook naar Brabo die door het raam te zien was, en de reus versloeg. Betere locatie voor de presentatie was er dus niet te vinden! Germaans filoloog (Karel de Grote Hogeschool) Peter Pelckmans besprak het zoveelste non-fictie boek van Ugo. Hij noemde hem een “encyclopedist pur sang” die de essentie uit de geschiedenis weet te distilleren, zonder de controverse te schuwen. Heel wat vrienden en bewonderaars feliciteerden hem tijdens de druk bijgewoonde receptie. Graag ging hij op de foto met enkele oude vrienden uit Sint-Mariaburg, waaronder ook Wies Andersen. In het boek zelf, tracht Ugo, vanuit de vroegste geschiedenis, hun oorsprong te vinden, en volgt hen doorheen de geschiedenis. Daarbij steunt hij op alle mogelijke disciplines en puurt uit alle mogelijke bronnen, zonder zich te beperken tot de grote klassiekers als Caesar en Tacitus. Legende en geschiedenis uit elkaar rafelen en leesbaar voorstellen, is een kunst. Zo zal hij, na de voorstelling van de verschillende stammen, weerleggen dat de Karolingische renaissance met Karel de Grote, het begin vormde van de geschiedenis van het huidige Duitsland. Daarbij bespreekt hij uitvoerig de “Germaniae” van Piccolomini uit 1496, waar de latere “Germanenforschung” zich op vastbeet. En zo trekt hij hun geschiedenis door, over Bismarck, naar her Derde Rijk met zijn “Mein Kampf” dat evolueerde naar “Unser Kampf”. Laat dat misschien wel dé grote verdienste zijn van de “Germanen” van Ugo Janssens. Het tilt het boek uit boven andere gelijknamige. De lezer zal er de recentere geschiedenis beter door leren begrijpen. Ugo Janssens: De Germanen, werkelijkheid en mythe, 14 x 21 cm, 274 blzn., 19,95 €, Uitgeverij Van Halewyck, ISBN: 9789461312150.
Lieven Gorissen

Kerk van Oosterweel komt uit het zand vandaan

Kerk Oosterweel

Het zal veel oud-inwoners en Poldernaren een plezier doen dat de kerk van Oosterweel binnen afzienbare tijd uit het zand wordt gehaald dat haar omringt. Ingevolge de aanleg van een wegenknooppunt van de Oosterweelverbinding wordt een pak van dat opgespoten spul weggehaald. Vanop de Scheldelaan en de Kastelweg wordt het uitzicht op het 15de eeuwse kerkje fel verbeterd.

Het Sint-Jan De Doperkerkje van Oosterweel dreigde eerst gesloopt te worden ingevolge het zogeheten BAM-tracé dat vlakbij wordt wordt aangelegd.  Het monument is echter beschermd en moest ongerept worden bewaard.  Met het vastleggen van de plannen rond de Oosterweelverbinding, ontstond in de Polder evenwel onrust over het lot van het kerkje. Het Algemeen Polders Verbond, verschillende heemkundigen, en niet in het minst Oosterweelkenner Julien Van Koeckhoven uit Antwerpen, vreesden dat de kerk gevaar liep om beschadigd of zelfs afgebroken te worden. Laatstgenoemde heeft een verzameling van honderden foto’s, postkaarten, plattegronden en tekeningen van het verdwenen dorp. Hij kan haast iedere meter van Oosterweel te voorschijn halen.

Minister Crevits
Informatie bij het kabinet Crevits leert dat de kerk zal gespaard worden. Aldus woordvoerster Cybelle-Royce Buyck die met klem de rampberichten tegensprak. Ook bij de BAM is daarover stellige zekerheid. ‘Wij zorgen er voor dat aan dit beschermd monument niet geraakt wordt’ zegt woordvoerder Bojan Serovic. ‘Bovendien zullen we er voor zorgen dat bij de aanleg van het wegenknooppunt heel wat zand wordt weg gehaald. Zodoende wordt de kerk veel zichtbaarder van op de Scheldelaan en de Kastelweg.

Bestemming
Of er ook een zinnige bestemming aan de kerk wordt gegeven? Annik Dirkx van het Havenbedrijf zegt dat hier voorlopig nog geen sprake van is: ‘Zo lang de kerk deel uitmaakt van de Total-Fina concessie is dit bedrijf verantwoordelijk voor de instandhouding’.
Sommigen in de Polder dromen ervan de Sint-Jan de Doperkerk na de werken om te vormen tot een soort museum van de Oosterweelverbinding en/of als monument voor de verdwenen Polderdorpen en hun bewoners.   Staf De Lie   

De kerk is omringd door opgeschoten bomen en struiken. Wat daarmee gebeurt is nog onzeker. Het opgespoten zand echter wordt grotendeels weggehaald.

De kerk is omringd door opgeschoten bomen en struiken. Wat daarmee gebeurt is nog onzeker. Het opgespoten zand echter wordt grotendeels weggehaald.

 

 

Inbrekers gevat dankzij Bin-netwerk Mariaburg

Op 19 februari vluchtte in de vroege ochtend een inbreker, die op heterdaad betrapt werd in de Sparrenlaan, weg. Het BIN (buurtinformatienetwerk) van Mariaburg en de aanpalende BIN’s van Kapellen werden meteen geactiveerd.
Kort daarna werd een verdachte aangetroffen in een gestolen voertuig. De verdachte sloeg op de vlucht en liet wat later  het gestolen voertuig achter en liep te voet nog ongeveer 10 km verder. Tijdens zijn vlucht probeerde hij onder bedreiging nog een voertuig te stelen en deed hij tevergeefs een poging om ergens binnen te dringen.

Door de tips van BIN-leden, een goede beschrijving van de verdachte, de gecoördineerde samenwerking met collega’s van omliggende politiekorpsen en de speurhond van de federale politie, kon de dader na een lange achtervolging gevat worden. Na ondervraging werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De politiediensten doen verder onderzoek.

Weeral een verkeersommezwaai…

verkeer mariaburg

Het is niet de eerste maal dat er een opmerkelijke verkeersaanpassing gebeurt in Ekeren-Mariaburg. Denk maar aan de Frans Standaertlei, Nijverheidslei, Leopoldlei. Men draaide er de rijrichting andersom, vooreerst voor een proefperiode van circa 6 maand. Later werd het plan bijgestuurd omdat verschillende automobilisten die er de vernieuwde toestand niet kenden toertjes bleven draaien…
Voor een achttal dagen werd door de Stad Antwerpen alweer drastisch ingegrepen: in haastige 2-tellen en de grootste verdere geheimhouding werd de rijrichting Bist  richting Ekeren  opgeheven!
Kom je uit rijrichting Brasschaat en je wil alternatief naar Antwerpen kan je best  afzwenken aan de lichten links Veltwijcklaan. Resultaat: de files op de Kapelsesteenweg worden nog wat langer. Als dan volgend jaar die drukke Kapelsesteenweg wordt heraangelegd zal men het doorgaand verkeer via de E19 en Antwerpse ring sturen. Anderzijds, via de Schriek naar Ekeren  lost niet veel op…
De heer Marc Meyvis uit Brasschaat en trouwens vele andere automobilisten keken afgelopen week maar zuur op. Het afdraaien richting Bist werd ‘beloond’ met een boetebonnetje. Dat heb je nu eenmaal als je rijd op automatische piloot. Toegegeven: dagelijks filerijden is jammer genoeg nog erger!        erjee.

foto Rampart

Geschenkenbeurs in de Wingerd

geschenkenbeurs de wingerd

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november vond in Steinerschool De Wingerd, Zwemdoklei 3 een geschenkenbeurs plaats. Met het oog op de feestdagen een leuk idee met een enorme waaier aan geschenkartikelen.
“Deze geschenkenbeurs wordt al georganiseerd sinds de oprichting van de school (30 jaar geleden), steeds net voor de adventsperiode. Een heel groot deel van de geschenken is door de ouders zelf vervaardigd”, vertelt Juf Ann Michiels
Op zaterdag was er voor de vijfde keer een heus restaurant ingericht door de leerlingen van het zesde jaar. De opbrengst hiervan gaat naar de schoolreis naar Duitsland (Eifel) later dit jaar. Op het menu vooral kip in alle variaties met als thema “Pollo Loco” (betekent letterlijk gekke kip). Uiteraard werd er ook rekening gehouden met vegetarische gerechten en ook een lekker dessert mocht niet ontbreken. Het was meer dan in orde was. Een echte maître d’hôtel aan de ingang, een vriendelijke, vlotte en enthousiaste bediening. Kortom een super samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders, leerlingen en talrijke vrijwilligers, typerend voor De Wingerd.
Dat wordt nagenieten in de Eifel!

foto’s: Luc Rampart

Velo Classic viert 15de verjaardag met reuzencheque

velo classic

In Kapellen is de 15de verjaardag gevierd van Velo Classic. De organisatie, opgestart door wijlen Frans Bedeer, heeft al die jaren hun opbrengst geschonken aan de Zelfhulpgroep voor MS patiënten. Dit jaar waren er bijzonder veel fietsers die hun benen strekten voor het goede doel. Resultaat was een dikke cheque van 6.000 euro aangevuld met een cheque van 1.500 euro geschonken door de Mariaburgse voetballers als opbrengst van hun kantine. Gerda Peeters, secretaris van de Zelfhulpgroep bracht hulde aan de overleden Frans Bedeer. “Van zijn echtgenote weet ik dat Frans helemaal niet de plannen had om zich in te zetten voor MS patiënten. Hij wilde gewoon eens met ons op stap en wou dan wel een rolstoel duwen. Vijftien jaar Velo Classic heeft er voor gezorgd dat wij de werking van onze Zelfhulpgroep voor MS-patiënten zonder al te veel zorgen konden voortzetten, dankzij de royale cheques die we jaarlijks mochten ontvangen. Gelukkig waren er voldoende vrienden die het levenswerk van Frans wilde verder zetten en daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar”.

11 novembervieringen te Ekeren

Ter gelegenheid van Wapenstilstand worden ook dit jaar plechtigheden georganiseerd door het district in de verschillende wijken.
Te 9.10 uur is er een bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden op het Van de Weyngaertplein in Mariaburg,  wat ook aan de kerk in Donk zal gebeuren te 9.35 uur.  Te 10 uur wordt een plechtige mis opgedragen in de Sint-Lambertuskerk ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen en na afloop wordt een bloemenhulde gebracht aan het Monument van de Gesneuvelden tegenover de kerk.  Uiteraard worden afgevaardigden van het district, van politieke en  vaderlandslievende verenigingen op de plechtigheden verwacht.  (jdh)

Wegenwerken in Mariaburg

Momenteel zijn wegenwerken aan de gang op 2 plaatsen in de wijk Mariaburg-Brasschaat. Ter hoogte van de Kattekensberg, tussen Hoge Kaart en Rustoordlei wordt koortsachtig gewerkt aan het plaatsen van nieuwe rioolgoten door wegenbouwer Simons. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
Ook aan de Louislei, tussen rond punt Alfredlei/Frilinglei en Kapelsesteenweg worden werken uitgevoerd. Bijzonder aan de Kapelsesteenweg is de doorgang een beetje moeilijk. erjee
1 3 4 5 6 7 22