Overval op apotheek in de Driehoekstraat te Ekeren

Dinsdagavond, iets voor sluitingsuur, kwam een man binnen bij apotheek De Loecker in de Driehoekstraat, ging naar de balie en toonde een mes aan een medewerkster van de apotheek. De 48-jarige medewerkster sprong achteruit en begon luidkeels te roepen. Een tweede medewerkster, een 62-jarige vrouw, verliet hierop vlug de apotheek en riep op straat dat de zaak overvallen werd. De overvaller besloot het hazenpad te kiezen en vluchtte weg met een kleine zwarte fiets in de richting van de Kloosterstraat, achtervolgd door de 44-jarige apotheker. Die raakte in de Lange Sterrestraat het spoor bijster. Er werd niets buitgemaakt en er vielen geen gewonden.

Polderspelen gewonnen door De Kievitjes

De winnaars van de Polderspelen

De winnaars van de Polderspelen

De Polderspelen werden gewonnen door Chiro De Kievitjes. Tweede:  de Toffe Gasten onder leiding van Dominique Van de Putte. En derde werd De Spreeuw uit Zandvliet. De sfeer was super en het bier vloeide rijkelijk. Op de foto voornamelijk de tweede laureaat (in blauw). En de winnaars in het geel. ( Rudi)

 

Polderheem tweede kwartaal bij de lezers

De Kon. Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder heeft weer voor een stevig nummer gezorgd. De lezers krijgen zoals ze het gewoon zijn, waar voor hun geld onder de vorm van interessante streekgebonden historiek over Polders verleden.

Actueel zijn de dankwoorden aan het echtpaar Martin Braem – Dani De Ceulaer, die gedurende vier jaar, respectievelijk als voorzitter en beheerder van het ledenbestand prima  werk geleverd hebben. Verder nog informatie over het ledenbestand en de succesvolle opening van de tentoonstelling “ WO I in de Polder “ in het Poldermuseum te Lillo.

Na WO I stelden de pastoors op verzoek kardinaal Mercier een uitgebreid verslag op over de gebeurtenissen in hun parochie. Zich hierop gebaseerd brengt Hugo Vermeiren de oorlogsellende van elk polderdorp in kaart, beginnend met Berendrecht. Van Karl Simons verneemt men de ontknoping van het boeiend spionageverhaal tijdens WO I van  zijn Zandvlietse overgrootvader, terwijl zijn broer Gert met dezelfde schrijfvaardigheid zijn zoektocht naar de omroepers bij het gansrijden afrondt.

Wie graag verneemt wat in 1791 de Stabroekse “ vleeschelijcke wercken” waren, Alfons Marcus legt het in geuren en kleuren uit. Willy Baeke doet ons heimwee krijgen naar de voorvaderlijke “sjiek” en Hugo Vermeiren heeft het nog over de vroegere douanediensten in het Tolhuisje op de Scheldedijk te Lillo. Aan de Stabroekenaren wordt een recent ontdekte tegel met  symbolische elementen over hun dorp voorgelegd. Wie weet er meer over ?

Een jaarabonnement (4 nummers) op tijdschrift Polderheem kan aangeschaft worden door storting van 12 € op rekening BE91 9730 1394 3176 van Kon. Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, 2940 Hoevenen, met juiste vermelding van naam en adres. Voor 18 € bent u steunend  en voor 25 € beschermend lid. Verdere info bij Frans Yzermans, tel. 03 664 30 98 (na 19 u.)

 

Uitbaatster van winkel overvallen te Ekeren

Zaterdagmiddag, om 16.55 uur, was de zaakvoerster van decoratiewinkel Paint Home, Driehoekstraat 223 te Ekeren, aan het werk in een kantoor achter de winkelruimte. In de winkel zelf was nog een bediende aan het werk. Twee mannelijke klanten waren in de zaak aanwezig.

Eén van die twee kwam plots het kantoor binnen. Hij bedreigde de zaakvoerster en hij eiste het geld dat ze op dat ogenblik aan het tellen was. Omdat de man op een zeer dreigende toon sprak gaf de vrouw hem onmiddellijk het geld. Daarop liep de verdachte naar buiten, samen met de tweede klant die in de winkel was gebleven. Ze verdwenen in onbekende richting.

Niemand raakte gewond. Er zal worden nagegaan of er, met een camera in de winkel, bruikbare beelden zijn gemaakt waarop de twee verdachten te zien zijn. (sdl)

Vechtersbazen op bus worden door politie opgepakt te Ekeren

 Ekeren | Donderdagavond rond 18 uur maakten twee jongemannen het bont op een lijnbus in Ekeren. Onder invloed van alcohol daagden ze andere passagiers uit en beschimpten ze verschillende mensen. Een viertal passagiers raakten daarbij gewond. Ter hoogte van de kerk stapte het duo de bus op. Ze waren vergezeld van een jonge vrouw. De twee daders begonnen meteen verbaal, zonder enige aanleiding, uit te halen naar de andere passagiers. Ze deelden een paar klappen uit. Een passagier die tussenbeide wilde komen, kreeg van de daders een slag tegen zijn oog. Het trio stapte op een gegeven moment van de bus. De politie werd op de hoogte gebracht. De getuigen gaven een goede persoonsbeschrijving door. Het wijkteam deed nazicht in de buurt. In de omgeving van de De Beukelaerbaan, werden de twee jongemannen en de vrouw aangetroffen. Ze werden alledrie meegenomen naar het politiekantoor. Er werd proces-verbaal opgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het tweetal van 20 en 21 werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel. De politie zal hen later verhoren. De mannen kregen ook een proces-verbaal voor openbare dronkenschap. Het zijn geen onbekenden voor de politie. Eerder dit weekend pleegden de twee agressievelingen al een diefstal met geweld op het Kristus Koningsplein. Het slachtoffer werd toen overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. 

Familiedag bij viering 50 jaar BASF

BASF-familiedag-2-DSC_4332

Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van BASF in Antwerpen werd zondag 18 mei een familiedag georganiseerd. Deze ging door in het Kwadraat op de Leugenberg. Ruim 6000 mensen, werknemers, gepensioneerden, kinderen en familieleden namen deel aan de feestelijkheden. Er heerste een uitbundige sfeer in de feesttent en op het sportterrein, vooral bij het optreden van artiesten als Belle Perez en Peter van de Veire. Kinderen vonden allerlei speeltuigen en een prachtige paardenmolen. (Foto’s Jelle van Ransbeeck; lees meer hierover in ons volgend Magazine).

foto: De sportterreinen van Kwadraat werden omgevormd tot een feestterrein

 

 

Inbraak in schoolgebouw te Ekeren

Een onderhoudsmedewerker van BS.GO Veltwijck, een school in de Veltwijcklaan 235, stelde gisterenochtend vast dat de poort van een gerage op het domein van de school was opengebroken. De garage dient als opslagruimte voor onder andere speelgoed en ander schoolmateriaal. Het was niet meteen duidelijk wat er precies was gestolen. Er zal door de veranwoordelijken een inventaris worden opgemaakt. Van de inbreker ontbreekt elk spoor.

Bijkomende verkeersmaatregelen aan Ettenhoven/Dijkstraat tijdens werken brug A12 Laageind Stabroek

Vanaf 5 mei start de herinrichting brugcomplex A12/N111 Stabroek.  Tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen, een afstand van 625 meter, wordt de weg volledig vernieuwd. Aangezien de op- en afritten van de A12 in Stabroek dan tijdelijk dichtgaan, zal er verkeershinder van en naar de haven van Antwerpen en van  en naar Stabroek onvermijdelijk hinder ondervinden.

Het wegdek van Laageind ter hoogte van het op- en afrittencomplex A12 in Stabroek dateert al uit de jaren 70 en krijgt dagelijks veel zwaar havenvervoer te slikken. Het wegdek is versleten en is dringend toe aan een grondige renovatie. Zowel de rijweg als het fietspad worden volledig opgebroken en vervangen door nieuw asfalt. Dat zal het wegcomfort en de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komen.

Om de tijdelijke hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, verlopen de werken in twee fasen, van begin mei tot eind juni. Tijdens beide fasen geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het complex van de A12 in Stabroek.

Tijdens fase 1, van 5 mei tot eind mei, wordt gewerkt tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de afrit Stabroek komende uit de richting van Nederland en de oprit Stabroek richting Antwerpen. Deze op- en afrit is dan volledig afgesloten.

Tijdens fase 2, van eind mei tot eind juni, wordt gewerkt tussen de afrit Stabroek komende uit de richting van Antwerpen, de oprit Stabroek richting Nederland en de toegang naar de firma Aertssen. Dan is deze op- en afrit gesloten voor verkeer.

Zodra de exacte start- en einddatum van fase 2 vaststaan, leest u die op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111.

Als alternatief voor de afgesloten op- en afritten in Stabroek wordt tijdens de hele duur van de werken de dienstoprit naar de A12 in Zandvliet uitzonderlijk opgesteld voor vekeer van minder dan 3,50 ton.

Bijkomende maatregelen in de gemeente Stabroek voor deze werken

Vanaf maandag 5 mei wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Ettenhoven N114/Dijkstraat gewijzigd voor de duur van de werken aan de brug A12 in Stabroek. Het verkeer komende van A12 afrit vliegveld heeft dan voorrang op het verkeer op Ettenhoven. Signalisatie en wegmarkeringen begeleiden deze maatregel.
In Abtsdreef worden voor fase 2 van de werken op de brug enkele plantvakken verwijderd. Deze worden na de werken teruggeplaatst.

info: http://www.stabroekmobiel.be/

 

Versleten sportvloer in sporthal Mariaburg

Dat er in de sporthal van Mariaburg serieus aan sport wordt gedaan, dat weet Jan en Klein Pierke. Zo erg zelfs, dat de vloer gewoon versleten is! Die is dus aan vervanging toe en  dat kost méér dan 1 duit centjes…: Zo maar eventjes 124.139,95 euro… In de toekomst zal gekozen worden voor een universele elastische sportvloer. Ook het uitbreken van de bestaande vloer is niet gering, vandaar de hoge prijs.
Voorgesteld wordt de opdracht te gunnen via een open aanbesteding. Een deel, maximum 60.000 euro, wordt dan wel gesubsidieerd door Bloso in Brussel.
Is de klus geklaard, kunnen Mariaburgers weer wat fitter voor de dag komen…      erjee.

1 2 3 4 5 6 22