Omgeving Sint-Lucaskasteeltje ontsierd door bergen sluikstort

In december 2009 verlieten de laatste asielzoekers het Ekerse asielcentrum dat ondergebracht was in het vroegere Sint-Lucas ziekenhuis. Enige tijd later sloot het centrum definitief zijn deuren. De eigenaar, de vzw Klina, vroeg vorig jaar de toestemming om alle gebouwen op deze terreinen te mogen slopen. Dit werd toegestaan, met uitzondering van het mooie Sint-Lucaskasteeltje dat dateert van 1903. Dit in neo-Vlaamse renaissancestijl opgetrokken kasteel mag (terecht) niet worden gesloopt.  Ondertussen ligt het ‘Hof van Delft’, zoals het kasteel eigenlijk heet, er troosteloos bij. Buurtbewoners klaagden bij gemeenteraadslid Filip Dewinter de toestand aan en bezorgden hem foto’s die vorig weekend werden genomen. Zij tonen de bergen sluikstort (afkomstig van het asielcentrum) die de omgeving van het Sint-Lucaskasteel ontsieren. Matrassen, stapels pampers, kleren, voedingsresten tot en met een dagboek van een der vroegere bewoners, het ligt hier allemaal door mekaar te vergaan. Filip Dewinter die ook senator is, diende inmiddels in de senaat een vraag in die gericht aan staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard,  betreffende het onaanvaardbaar smerig achterlaten van het gebouw door Fedasil. Hij contacteerde ook de vzw Klina om snel maatregelen te treffen die een verdere verloedering van het gebouw moeten voorkomen.
Info: 0475/26.13.23.


Weer bijzetting in grafkelder Moretus-Plantin te Ekeren

Nadat op 7 januari het stoffelijk overschot van gravin Antoinette van de Walle de Gelcke werd bijgezet in de grafkelder van de familie Moretus-Plantin aan de noordzijde van de Sint-Lambertuskerk, was het op 28 februari opnieuw zo ver.  Dit keer werd mevrouw Nelly Dessant (° Neuilly-sur-Seine 1933) uit Sint-Gillis er begraven.
Mevrouw Dessant overleed te Brussel op 20 februari 2011 en was de weduwe van baron Ferdinand Alexis Ernest Edouard Henri Charles Marie Ghislain de Renette de Villers-Perwin die op 26 april 1988 te Vorst was overleden en drie dagen later werd bijgezet in de Moretus-Plantin-grafkelder.  Het echtpaar bleef kinderloos.
Voormalig Olympische atlete Patricia du Roy de Blicqui, die op 7 januari 2011 haar moeder in Ekeren naar haar laatste rustplaats had begeleid, was opnieuw aanwezig bij de plechtigheid.
Er rusten nu 21 stoffelijke overschotten in de Ekerse grafkelder, allen behorend tot de families Moretus-Plantin, van de Walle de Gelcke en de Renette de Villers.  (jdh)

Opening tijdelijk jeugd- en gemeenschapscentrum Rozemaai

De stad Antwerpen wil dat kinderen en jongeren een plek krijgen in de wijk waar ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. In afwachting van het jeugd- en gemeenschapscentrum op Rozemaai (gepland in het voorjaar van 2013) komt er nu al een tijdelijke infrastructuur op het grasveld aan de Leo Baekelandstraat 12. Tijdens het jongerenjaar wil Antwerpen immers meer dan ooit een kinder- en jongerenmetropool zijn, een stad waar kinderen en jongeren voldoende ruimte krijgen om hun ding te doen.
Op woensdag 16 maart opent schepen voor Jeugd Leen Verbist dit jeugdcentrum om 15 uur aan het grasveld op Rozemaai, aan de Leo Baekelandstraat 12. Je kan er de nieuwe jeugdruimte ontdekken en de sfeer opsnuiven tijdens een rondleiding. Tijdens de opening worden ook de plannen van het voorontwerp van het definitieve jeugd- en gemeenschapscentrum getoond. Ook alle kinderen uit de buurt zijn uitgenodigd en kunnen genieten van leuke animatie van 14 tot 17 uur.  
Programma
14 uur: start animatie (kunstvernissage, springkasteel, trampoline, kindergrime, zoektocht/-spel in de containers, croque monsieurs)
15 uur: officieel gedeelte met speeches en opening
17 uur: einde animatie
De huidige infrastructuur komt er in afwachting van het jeugd- en gemeenschapscentrum in de Leo Baekelandstraat op Rozemaai, dat gepland is in het voorjaar van 2013. Hier wordt nu al een jeugdwerking uitgebouwd. In eerste instantie neemt de stadsdienst pleinontwikkeling dit op zich. Hun pleinanimatoren zijn nu al aanwezig in de wijk met een activiteitenaanbod op een aantal speelterreinen.

Tweedehandsbeurs Gezinsbond afdeling Ekeren/Luchtbal

Tweedehandsbeurs Gezinsbond afdeling Ekeren/Luchtbal in het Cultuurcentrum Luchtbal, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen Luchtbal op zaterdag 26 maart 2011 van 11 uur tot 15 uur.
Je kinderen groeien als kool, je verwacht een baby en bent op zoek naar een mogelijkheid om allerhande babymateriaal, babykleding, speelgoed, kinderboeken, sportartikelen, fietsen, meubeltjes tweedehands aan te kopen?
Of je kleinkinderen komen af en toe logeren en je zoekt wat kleuterspullen en speelgoed?
Ga dan zeker eens naar een Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond, je kan er leuke spulletjes kopen! De inkom tot deze beurs is gratis. Iedereen welkom!

Uitslag Tombola Ekerse Carnavalsvereniging De Bierpruvers

Uitslag tombola steunkaarten 2011. Hoofdprijs:  4044 -1054 – 0016 –  3450 – 2610 –  2621 –  5667 – 1096 –  6221- 0370 – 3852 – 4563 – 3440 – 7314 – 4849 – 5849 – 7727 – 7997 – 4716 – 5502 – 5673 – 2260 – 1166 – 5875 – 7592
Prijzen af te halen vóór 4 mei 2011 in Café Derby, Markt 4 te Ekeren, iedere woensdag vanaf 9 maart tussen 19u en 20u. Voor inlichtingen: 0478-29 82 65.

Carnaval in de Sint Vincentschool op de Leugenberg

st-vincent-carnaval-1

Afbeelding 1 van 3

Carnaval in de Sint-Vincentschool op de Leugenberg werd weer een reuze feest! Op vrijdagnamiddag vierden groot en klein met elkaar Vastenavond tijdens talloze activiteiten: schminken, maskers maken, pannenkoeken smullen, knettergekke spelletjes, klim- en klauterpartijen,
Natuurlijk hoort bij een feest ook een danspasje.  Tijdens het slotevenement gooide de hele school de beentjes los op de speelplaats, geanimeerd door meester Christophe als deejay.
Op de vrolijke wijs van een polonaise stapte lustig de ganse school de vakantie tegemoet!
Alaaf!

Bremserbier van ’t vat in Ekers Hof

Op dinsdag 1 maart heeft  pastoor André Claessens van de Sint-Laurentiusparochie  het eerste vat Bremserbier aangeslagen in het Ekers Hof.  Brouwer Werner Mertens van huisbrouwerij ‘De 3 Vaten’ heeft drie vaten (kan ook moeilijk anders als je huisbrouwerij die naam draagt) laten afvullen met Bremserbier dat tijdens de maand maart als ‘bier van de maand’ wordt geafficheerd in de cafetaria van het Ekers Hof.  Het goudblonde bier van hoge gisting met hergisting op de fles, wordt gebrouwen in de ketels van brouwerij Boelens in Belsele.
Zoals bekend moet de verkoop van het bier mee helpen om de volledige restauratie te bekostigen van het 17de eeuwse Bremserorgel van de voormalige Sint-Laurentiuskerk van Wilmarsdonk, nu overgedragen aan de gelijknamige parochie op Schoonbroek.
Ekerse bierpruvers die alsnog geen Bremser van ’t vat zouden te pakken kunnen krijgen, moeten evenwel niet wanhopen.  Als de vaten leeg zijn, kan er natuurlijk nog altijd Bremser uit de fles gedegusteerd worden.  Het Orgelcomité rekent op veel dorstige kelen !  Belangstellenden die het Bremserproject van nabij willen volgen, moeten de site bremserlaurentius.wordpress.com raadplegen.  (jdh)

Middelheimbeelden naar park Hof De Bist

Deze zomer wordt het park van Hof De Bist zowaar een beetje een afspiegeling van het Openluchtmuseum Middelheim.  Ekeren krijgt inderdaad zes Middelheimbeelden in permanente bruikleen.  Het gaat om werk van Floris Jespers (Korfdraagster), Erwin Peeters (Kraanvogels), Ianchelevici (La Cracheuse), Jan Keustermans (Jeugd), Kreitz (Zittende vrouw) en Kurt Lehman (Omkijkende vrouw).  Die selectie werd gemaakt door Middelheimconservator Menno Meeuwis in samenspraak met het district.
Cultuurschepen Koen Palinckx hoopt met dit initiatief bezoekers aan te zetten om na een bezoek aan het Ekerse mini-Middelheim, ook ‘the real thing’ aan het Nachtegalenpark te willen ontdekken.  De idee om beelden naar Ekeren te versassen, kreeg vorm na een bezoek van Antwerps cultuurschepen en partijgenoot Philip Heylen aan het park Hof De Bist, enkele jaren geleden. (jdh)

Multicultureel project in kleuterschool te Ekeren

In de kleuterschool van het Onze Lieve Vrouw van Lourdes Instituut aan de Alf. Jeurissenstraat te Ekeren stonden de vorige week de verschillende culturen van de kleuters eventjes in de kijker met een multicultureel project.
Er werden verschillende talen geleerd, de klederdracht kwam aan bod als ook de verschillende gewoonten en de traditionele muziek van elk land. In samenwerking met de ouders kwamen de kleuters allerlei dingen te weten over de landen van afkomst van alle kleuters.
Er kwamen ouders de flamenco dansen, vlechten leggen, djembe spelen ……
En als slot was er een marktje opgebouwd door de ouders met de traditionele gerechten uit hun land. De kleuters proefde van alle gerechten en aten hun buikjes vol.
Het was zeker een leerrijke week, waardoor de kleuters weer wat dichter naar elkaar toe groeide en waar iedereen van kon genieten.

Stad en district stellen Masterplan Oude Landen voor aan buurt

Op dinsdag 22 februari organiseert het district Ekeren een informatieavond voor bewoners over het masterplan Oude Landen. Dat masterplan geeft aan hoe de bufferstrook tussen spoorlijn 27a en de weg Oude Landen kan worden omgevormd tot een landschaps- en sportpark.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op vrijdag 4 februari het masterplan ‘Sportpark Oude Landen’ goed. Het plan geeft een beeld van hoe het terrein tussen spoorlijn 27a en de weg Oude Landen in de toekomst zou kunnen omgevormd worden tot landschaps- en sportpark en vormt zo een kader voor latere uitvoeringsplannen.
Het ontwerp voorziet onder meer in een centrale sporthal, verschillende sportvelden, een schaatsweide en een bos op de spoorwegtalud.
Buurtbewoners en andere geïnteresseerden krijgen op de informatieavond op 22 februari een presentatie van Ludo Van Campenhout, schepen van sport; districtsvoorzitter Ronny Kruyniers en districtsschepen voor sport Christophe Thomas. De presentatie start om 20 uur en vindt plaats in zaal de Nobele Donk, Jozef Ickxstraat 10 in Ekeren.

1 135 136 137 138 139