CLIL voor alle leerlingen: meer Europa in elke klas


Moretus Ekeren krijgt van EPOS Vlaanderen, en de Europese Unie  een subsidie, en in het bijzonder een erkenning voor haar inspanningen en pioniersrol in het kader van Clil (Content and Language Integrated Learning), of m.a.w. een zaakvak in een andere taal, bv aardrijkskunde in het Engels. Tal van extra activiteiten zullen aan bod kunnen komen. De kwaliteit van taal en vak zal stijgen, meer leerlingen zullen de gelegenheid kunnen krijgen om Clil te volgen, en de internationalisering en samenwerking over de grenzen staat aan de deur.
Moretus-Ekeren is een school in de buurt van de Antwerpse haven, Antwerpen een stad met 164 nationaliteiten. Als middelbare school wil Moretus hierop anticiperen door een divers intercultureel aanbod te voorzien in de schoolloopbaan van haar leerlingen. Taal is hierbij een cruciale hefboom om een brug te bouwen tussen culturen. Bovendien wil de school tegemoetkomen aan de stijgende vraag van meertaligheid op de arbeidsmarkt. Drie jaar geleden is Moretus dan ook gestart met CLIL (Content and Language Integrated Learning) in het Engels en Frans in de vakken aardrijkskunde, godsdienst, geschiedenis, informatica, chemie, biologie en vrije ruimte wat van deze school een pionierschool maakt. Om de kwaliteit van deze lessen te waarborgen beschikken alle CLIL-leerkrachten over een attest dat bewijst dat zij de onderwijstaal op niveau C1 van het Europees Referentiekader beheersen en dienen er vakmateriaal en -technieken in de doeltaal verzameld te worden. Daarom zet de school vandaag nog een stapje verder in haar internationaliseringsproject en dit dankzij het Erasmus+-programma.
Leerkrachten die deelnemen aan het project zullen op verschillende momenten doorheen het schooljaar een opleiding volgen en engageren zich in de eerste plaats om het materiaal, de kennis en de technieken uit te dragen binnen de professionele leergemeenschap CLIL, in de vakgroepen van de school zelf en verder in het CLIL-netwerk in Vlaanderen en het hoger onderwijs. 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *