Bouwaanvraag spoorweginfrastructuur kan vetrekken

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk RUP “Spoorweginfrastructuur en natuurpark Ouden landen’’ principieel goedgekeurd. Dit RUP zal Infrabel toelaten een bouwaanvraag in te dienen voor de geplande aanleg van een ongelijkvloerse spoorvertakking ter hoogte van de huidige spoorlijn 27a aan de Oude Landen in Ekeren. Het RUP creëert ook het wettelijk kader voor de infrastructuurwerken, het Sportpark Oude Landen en het natuurpark dat zal aangelegd worden tussen de bestaande lijn 12 en het nieuwe complex. Omwonenden, en verschillende Ekerse politieke partijen, waren steeds bezorgd over de impact van deze geplande grootschalige spoorontwikkelingen op mens en milieu en meer in het bijzonder op de impact van mogelijke geluids-en visuele overlast voor de wijkbewoners van Ekeren-Donk. Heel wat van de verzuchtingen en bemerkingen werden onderzocht en opgenomen in het plan. Dat is ondermeer een voldoende inpassing van de spoorwegen in het landschap met geluidswerende maatregelen langsheen het ongelijkvloers vertakkingscomplex. Ook komen er kruisende doorgangen langsheen de lijn 12 voor fietsers en voetgangers.

Leerlingen poetsen grafkelder te Ekeren

In Ekeren hebben drie leerlingen van het Moretus-instituut de grafkelder van de adellijke familie Moretus opgepoetst. Marijke, Ann en Lore, van de 5de wetenschappen-wiskunde, gingen aan de slag met borstels, emmers en reinigingsproducten. Hun activiteit kadert in de “dag van de vrijwilliger”. De school wil die dag leerlingen actief laten kennismaken met vrijwilligerswerk. ’s Morgens deden de drie jongeren ook al vrijwilligerswerk in het Brasschaatse Klinaziekenhuis. De grafkelder van de adellijke familie opkuisen is niet toevallig. De grafkelder is al meer dan 200 jaar in gebruik en werd ook al tweemaal vergroot. Hij ligt in het drukke centrum van Ekeren op een plantsoentje naast de Sint-Lambertuskerk. Een twintigtal leden van de familie Moretus zijn er al bijgezet. Na 23 jaar vond er dit jaar de bijzetting plaats van Gravin Antoinette van de Walle de Ghelcke en Barones Nelly Dessant. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog bijzettingen plaatsvinden. Moretus-instituut is de naam van de school die ontstond na de fusie van het Sint-Lambertusinstituut en het O.L.V. Lourdesinstituut. De schoolgebouwen staan op gronden nog geschonken door de Moretussen. Een grafkelder opkuisen vonden de jongeren maar een lugubere bezigheid maar toch deden ze hun taak voortreffelijk. “Het geeft wel een vreemd gevoel dat hieronder mensen begraven liggen. Er niet te veel aan denken maar voortdoen. Dat hebben we ons voorgenomen’’ zeggen de jongeren.

Ekerse Parkfeesten

Zondag 8 mei 2011 hebben weer de Ekerse Parkfeesten, in het  Hagelkruispark te Ekeren plaats.

Programma

Begeleide wandeling op domein Muisbroek
–          Aanvang 10u – Einde voorzien rond: 11u
–          Deelname = gratis
–          Begeleiding door gids Natuurpunt
–          Samenkomst: inkom feesttent in het Hagelkruispark, Groot Hagelkruis, Ekeren.
–          Wandelaars ontvangen na aankomst een leuk aandenken en een gratis glaasje cava!
Brunchconcert met ‘Labore et Constantia’
–          Aanvang 10u
–          Aanvang optreden labore et constantia 11u – einde voorzien rond 13u
–          Inkom 7 euro
–     Reserveren via ontbijt@chiroekerendonk.be of ccekeren@stad.antwerpen.be
‘Radio Minerva Dansnamiddag’ met gastoptredens van Will Ferdy & Bart Van den Bossche
–          Aanvang: 14.30u – Einde voorzien rond: 17.30u
–          Inkom: 4 euro – taart en koffie inbegrepen.
–          Inschrijven: ccekeren@stad.antwerpen.be of  03/292 67 30
–          Actie: 10 personen inschrijven, 11de persoon gratis

Praktisch: De Parkfeesten gaan door op 7 en 8 mei in het Hagelkruispark (Groot Hagelkruis). Voor informatie over de wandeling van zondag 8 mei kan u bij de sportantenne terecht: 03 338 29 00 – sportantenne.ekeren@stad.antwerpen.be

Infrabel buigt niet voor aanleg spoorbundels

Tijdens de aanleg van nieuwe spoorbundels tussen het bestaande goederenspoor en spoorlijn 12, in Ekeren-Donk, zullen geen bijkomende maatregelen genomen worden om eventuele hinder voor omwonenden te beperken. Dat blijkt uit de resultaten van een onderhoud met projectleiders van Infrabel, en een vertegenwoordiging van het district Ekeren en het buurtcomité. ,,Er werd vooral gesproken over maatregelen om de hinder zoals geluid, trillingen, waterbeleid en milieu tot een minimum te beperken maar Infrabel is niet geneigd veel toe te geven’’ zegt het buurtcomité. “We hadden gehoopt dat Infrabel hiervoor enige inspanning zou doen, maar het werd een koude douche. Infrabel volgt integraal het MER rapport. Dit rapport vormt voor hen de juridische en wettelijke basis en men wil hierop onder geen enkel beding afwijken. Het blijft dus onder andere bij 30 m geluidsschermen (kant Poorthoflaan) en 250 m (kant De Oude Landen). Voor ons is het duidelijk: verder onderhandelen met Infrabel is zinloos”.

Bezwaar indienen

Volgens het buurtcomité zijn er nog twee mogelijkheden om het tij alsnog te doen keren. ,,Op de bezwaarschriften die we in oktober 2010 hebben ingediend heeft Vlacoro adviezen geformuleerd. Hierover zal de Vlaamse Regering binnenkort een beslissing nemen. In het beste geval kan dit een nieuwe richtlijn zijn, met meer milieumaatregelen, die Infrabel dient te volgen. In mei-juni, na de bouwaanvraag die Infrabel midden april zal indienen, is er een nieuw openbaar onderzoek. We krijgen dus opnieuw de gelegenheid om bezwaarschriften in te dienen. Dit is onze laatste kans want deze fase in het project is bindend. We zullen alle wettige middelen inzetten om de leefbaarheid van de omgeving te beschermen’’.

Nieuw parkeerregime in Jaak Van Haesendonckstraat

Sinds kort is de parkeerregeling in de de Jaak Van Haesendonckstraat (verbindingsstraat tussen Driehoekstraat en Geestenspoor) gewijzigd.  Enerzijds is parkeren verboden langs de oneven zijde van Ferdinand Pauwelsstraat tot Geestenspoor en anderzijds is stilstaan èn parkeren verboden langs de oneven zijde van nummer 106 tot rotonde aan Geestenspoor en langs de even zijde van Geestenspoor tot nummer 106.
De bewoners kregen een schrijven van het district waarin deze nieuwe regeling wordt meegedeeld.  (jdh)

Ekerse Anita Linders zwemt goedkoper in buurgemeente Kapellen

De Ekerse Anita Linders (59) is niet te spreken over de nieuwe tarieven voor de stedelijke zwembaden die vanaf 1 maart in werking treden. Als inwoner van Ekeren gaat ze geregeld zwemmen in het nabijgelegen Schindebad. ,,Nu betaal ik als 55 plusser 10 euro voor 12 zwembeurten. Vanaf volgende week is dat 30 euro. Reden is dat nu ook 55 plussers kunnen genieten van een gunsttarief maar vanaf volgende week is dat gunsttarief enkel voorbehouden aan 65 plussers. Dat de stedelijke zwembaden hun tarieven moeten verhogen, daar heb ik geen probleem mee maar een opslag die driemaal zo hoog is kan niet’’ zegt Anita.  Anita leerde acht jaar geleden zwemmen en gaat enkele keren per week naar het Ekerse Schindebad. Daar zal in de toekomst echter noodgedwongen verandering in komen zegt Anita. ,,Als niet inwoner van Kapellen betaal ik daar 1,2 euro per zwembeurt. Dat is een pak minder dan wat ik in Ekeren zal moet betalen. Het kan toch niet dat ik belastingen betaal in Antwerpen maar als ik goedkoop wil zwemmen me moet verplaatsen naar buurgemeente Kapellen. Bovendien is de belastingdruk in Kapellen nog een flink stuk lager dan in Antwerpen en is ook het zwembad er grondig vernieuwd. Waarom kunnen ze daar wel wat ze in Antwerpen niet kunnen’’. Voor Anita is haar geregelde zwembeurt ook uitgegroeid tot een sociale gebeurtenis. ,,In al die jaren zwemmen in Ekeren heb ik er een vriendenkring opgebouwd. We komen geregeld samen en dat zal ik nu ook moeten missen’’. Anita wil, samen met andere 55 plussers, een brief schrijven naar de stad Antwerpen om alsnog het sociaal tarief te laten gelden voor 55 plussers.

Dames KAV Ekeren-Bunt vieren veertigjarig bestaan

Met een feestmaal in het parochiecentrum ,,De Geesten’’ hebben de dames van KAV Ekeren-Bunt hun 40-jarig bestaan gevierd. De actieve afdeling heeft zeventien bestuursleden en nog flink wat leden. Geregeld organiseren ze uiteenlopende activiteiten zoals hobby-cursussen, daguitstappen en creatieve bezigheden. KAV is uitsluitend voorbehouden voor dames en tijdens de activiteiten zijn heren niet welkom. Al van bij het prille begin zet KAV zich in voor de emancipatie van de vrouw. In de standpunten die KAV inneemt klinkt duidelijk een vleugje feminisme. Voor hen is de vrouw evenwaardig aan de man en heeft de vrouw een zelfstandig bestaan, onafhankelijk van dat van de man. Bovendien is de vrouw is vrij om alleen door het leven te gaan en moet dus door arbeid in haar onderhoud kunnen voorzien. Zware fabrieksarbeid is onmenselijk voor vrouwen, en moeders en kinderen moeten hiertegen beschermd worden.

Wegeniswerken te Ekeren

Dit jaar worden door het district heel wat werkzaamheden uitgevoerd aan het openbaar domein.  Zo werden in Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis in het kader van het stoepenplan, voorzien van nieuwe voetpaden en in de Kannekenslaan werd zopas een broodnodige nieuwe asfaltlaag gelegd.  Maar de echt grote werken komen in het voorjaar aan bod.
Heraanleg
Vanaf 11 april zullen Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat grondig hernieuwd worden, inclusief nieuwe riolering.  De werken zullen 160 werkdagen in beslag nemen wat in praktijk neerkomt op één jaar.  De Oorderseweg krijgt een 4 m brede asfaltrijbaan, parkeerstroken van 2 m in kasseien langs beide zijden en voetpaden van 1,50 tot 2 m.  Voor de Patronaatstraat is een gelijkaardig scenario voorzien terwijl in de Frans Leanertsstraat slechts een parkeerstrook langs één zijde gepland is.  De drie straten krijgen ook een groener imago door het aanplanten van tientallen bomen.
Parkeerplaatsen
Niet onbelangrijk: als de renovatie achter de rug is zal de Oorderseweg 116 parkeerplaatsen tellen in plaats van 67, de Patronaatstraat 14 in plaats van 6 en de Frans Lenaertsstraat 16 in plaats van 12.
Fasen
De werken, uit te voeren door aannemer Van Wellen, zullen in drie fasen gebeuren.  Vooreerst komen Oorderseweg en Patronaatstraat aan bod door werken van Groot Hagelkruis tot Schutstraat, daarna wordt vanaf Schoonbroek tot aan Schutstraat gewerkt en in de laatste fase wordt de Frans Lenaertsstraat aangepakt. Uiteraard zullen deze werken een belangrijke invloed hebben op de verkeersstroom in de her aan te leggen straten èn de omgeving waardoor beroep moet gedaan worden op het geduld van de automobilisten, motorrijders, fietsers èn voetgangers.  (jdh)

Tijdelijk jeugdcentrum op Rozemaai geopend

In de Leo Bakelandstraat, op de Antwerpse wijk Rozemaai, is een tijdelijk jeugdcentrum geopend. ,,Dit is in afwachting van het nieuwe jeugd- en gemeenschapscentrum dat in het voorjaar van 2013 moet openen’’ zegt de Antwerpse jeugdschepen, Leen Verbist (SP.A). ,,Op Rozemaai is sinds vorig jaar een jeugdwerking opgestart. We hadden dus dringend een gebouw nodig. Vijf mensen van de jeugddienst zullen het gebouw bemannen’’ zegt Nannemie Seghers van de Stedelijke jeugddienst. Het tijdelijk jeugdcentrum is ondergebracht in een prefab-gebouw. De huur, en plaatsing, heeft de stad 150.000 euro gekost. De eigenlijke nieuwbouw wordt opgetrokken op de plaats waar nu nog garages staan. Het afbreken van deze garages en het bouwen van het jeugdcentrum zal ongeveer 1 miljoen euro kosten.

Omgeving Sint-Lucaskasteeltje ontsierd door bergen sluikstort

In december 2009 verlieten de laatste asielzoekers het Ekerse asielcentrum dat ondergebracht was in het vroegere Sint-Lucas ziekenhuis. Enige tijd later sloot het centrum definitief zijn deuren. De eigenaar, de vzw Klina, vroeg vorig jaar de toestemming om alle gebouwen op deze terreinen te mogen slopen. Dit werd toegestaan, met uitzondering van het mooie Sint-Lucaskasteeltje dat dateert van 1903. Dit in neo-Vlaamse renaissancestijl opgetrokken kasteel mag (terecht) niet worden gesloopt.  Ondertussen ligt het ‘Hof van Delft’, zoals het kasteel eigenlijk heet, er troosteloos bij. Buurtbewoners klaagden bij gemeenteraadslid Filip Dewinter de toestand aan en bezorgden hem foto’s die vorig weekend werden genomen. Zij tonen de bergen sluikstort (afkomstig van het asielcentrum) die de omgeving van het Sint-Lucaskasteel ontsieren. Matrassen, stapels pampers, kleren, voedingsresten tot en met een dagboek van een der vroegere bewoners, het ligt hier allemaal door mekaar te vergaan. Filip Dewinter die ook senator is, diende inmiddels in de senaat een vraag in die gericht aan staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard,  betreffende het onaanvaardbaar smerig achterlaten van het gebouw door Fedasil. Hij contacteerde ook de vzw Klina om snel maatregelen te treffen die een verdere verloedering van het gebouw moeten voorkomen.
Info: 0475/26.13.23.


1 133 134 135 136 137 138