Brasschaats schepencollege reserveert 1.000.000 euro als pakket aan steunmaatregelen

Het college van burgemeester en schepenen zal in de gemeenteraad van 27 april 2020 voorstellen goedkeuring te hechten om 1.000.000 euro te reserveren als steunmaatregel voor getroffen verenigingen, horeca, handelaars en sociaal kwetsbare personen.

Er werd reeds goedkeuring gehecht aan de kwijtschelding tijdens de periode van de corona-crisis van verschuldigde huur- en concessievergoedingen voor het gebruik van divers gemeentelijk patrimonium, zoals bijvoorbeeld sportvelden of gebouwen en lokalen.  Ook handelaars die een concessie of huurovereenkomst met de gemeente hebben genieten van deze steunmaatregel.

Daar bovenop voorziet de coalitie van N-VA en Open VLD in bijkomende steunmaatregelen, die nader worden uitgewerkt door een denktank van en met ondernemers en een denktank met verenigingen en adviesraden.  Zij zijn immers het best geplaatst om in te schatten welke steunmaatregelen er moeten genomen worden.  Voor deze extra ondersteuning zal een budget uitgetrokken worden van 500.000 euro voor verenigingen, horeca en lokale handelaars.
Tevens wordt voorgesteld een bedrag van 300.000 euro te reserveren voor de sociaal meest kwetsbare inwoners van onze gemeente.  Ook zij worden getroffen door de coronacrisis.  Samen met de diensten van het OCMW zal bekeken worden hoe ook hier de steun bij de juiste personen terechtkomt.

Waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA): “Het is belangrijk dat het sociaal weefsel en de lokale economie in Brasschaat nu al weten dat wij met deze bedragen belangrijke steunmaatregelen gaan uitwerken. Vorige gemeenteraad werden door de partijen een aantal goede voorstellen geponeerd.  Het is nu echter belangrijk om alle voorstellen goed te bestuderen en de gepaste maatregelen uit te werken zodat de gereserveerde budgetten terechtkomen bij de handelaars en verenigingen die het meest getroffen worden.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *