Heraanleg Dorpsstraat/Laageind (N111): hoofdwerken starten zoals gepland vanaf 20 april

Na een periode van werfstilstand door de coronacrisis, heeft waterbedrijf Pidpa zijn leidingswerken in Stabroek deze week opnieuw aangevat. Hun aannemer voert momenteel huisaansluitingen uit in Abtsdreef en neemt daarbij de oude waterleiding buiten dienst. Zodoende kan Pidpa het kruispunt van Abtsdreef vrijgeven en kunnen op maandag 20 april de hoofdwerken starten. Meidoornlaan 3 dagen […]

Overleden Marcel Scholtis – Ekeren

Marcel Scholtis, echtgenoot van Angèle Weyts, overleed thuis op 8 april 2020. Hij werd geboren te Ekeren op 1 april 1929 en was gepensioneerd verificateur FOD Financiën, lid van Groep 16 gepensioneerden FOD Financiën. Omwille van de huidige omstandigheden wordt er afscheid genomen in intieme kring. Rouwadres: Familie Marcel Scholtis, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei […]

Brasschaats schepencollege reserveert 1.000.000 euro als pakket aan steunmaatregelen

Het college van burgemeester en schepenen zal in de gemeenteraad van 27 april 2020 voorstellen goedkeuring te hechten om 1.000.000 euro te reserveren als steunmaatregel voor getroffen verenigingen, horeca, handelaars en sociaal kwetsbare personen. Er werd reeds goedkeuring gehecht aan de kwijtschelding tijdens de periode van de corona-crisis van verschuldigde huur- en concessievergoedingen voor het […]

Afdeling Grauwe Gans in quarantaine

BERENDRECHT – In het woonzorgcentrum Monnikenhof te Berendrecht werd de ganse afdeling Grauwe Gans (39 bewoners) in Berendrecht in quarantaine geplaatst. Op de afdeling verbleven reeds 7 bewoners in quarantaine, waarvan er ondertussen 2 positief getest zijn. Conform de voorgeschreven procedures en in overleg met de Controlerend Raadgevend Arts (CRA) van Monnikenhof verblijft de ganse […]