Brasschaat zoekt private partners voor verdere ontwikkeling Campus Coppens

Brasschaat is op zoek naar een private partner of een vereniging van private partners om een terrein van 7 655m2 op de site van Campus Coppens verder te ontwikkelen en uit te baten aan de hand van een erfpachtovereenkomst. Daarom wordt op donderdag 28 juni om 9 uur een plaatsbezoek met toelichting georganiseerd voor potentiële kandidaten.
Bij de ontwikkeling van het terrein moeten kandidaten zeker rekening houden met zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke inpassing in de omgeving, kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en CO2-neutraliteit. “We willen ook kansen geven aan schrijnwerkers, loodgieters en andere kleine Brasschaatse zelfstandige ondernemingen om zich te vestigen op de Campus Coppens en mee te schrijven aan het duurzame verhaal.”, stelt schepen van publieke ruimte Dirk de Kort.
Naast het bedrag van de voorgestelde erfpachtvergoeding, zijn ook andere criteria van groot belang voor het gemeentebestuur. Zo zal er gekeken worden naar algemene projectorganisatie, projectaanpak, termijnen, de voorgelegde financiële garanties, budgettair plan, conceptvisie en de concrete invulling van het duurzaamheidsconcept. Naast de ontwikkeling van de projectzone, staat de kandidaat ook in voor de uitbating ervan. Daarom moet de kandidaat een samenwerkingsverband aangaan met het gemeentebestuur.
“Recentelijk werd ook het zonaal kantoor van de Zone Rand van de brandweer gevestigd op de Coppens Campus. De aanwezigheid van het kloppend hart van de hulpverleningszone op deze plek bewijst de aantrekkelijkheid van de site.”, zegt waarnemend burgemeester Koen Verberck.
Alle voorstellen moeten ingediend worden ten laatste tegen 11 september om 11 uur. De officiële bevragingsdocumenten met de informatie over de voorwaarden, toewijzingscriteria en het indienen van een geldige kandidatuur kan je raadplegen op www.brasschaat.be of kan je opvragen bij de dienst administratie patrimoniumbeheer, Bredabaan 182 (vanaf 26 juni 2018: Verhoevenlei 11), patrimonium@brasschaat.be , T 03 650 02 60.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *