Bouwaanvraag spoorweginfrastructuur kan vetrekken

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk RUP “Spoorweginfrastructuur en natuurpark Ouden landen’’ principieel goedgekeurd. Dit RUP zal Infrabel toelaten een bouwaanvraag in te dienen voor de geplande aanleg van een ongelijkvloerse spoorvertakking ter hoogte van de huidige spoorlijn 27a aan de Oude Landen in Ekeren. Het RUP creëert ook het wettelijk kader voor de infrastructuurwerken, het Sportpark Oude Landen en het natuurpark dat zal aangelegd worden tussen de bestaande lijn 12 en het nieuwe complex. Omwonenden, en verschillende Ekerse politieke partijen, waren steeds bezorgd over de impact van deze geplande grootschalige spoorontwikkelingen op mens en milieu en meer in het bijzonder op de impact van mogelijke geluids-en visuele overlast voor de wijkbewoners van Ekeren-Donk. Heel wat van de verzuchtingen en bemerkingen werden onderzocht en opgenomen in het plan. Dat is ondermeer een voldoende inpassing van de spoorwegen in het landschap met geluidswerende maatregelen langsheen het ongelijkvloers vertakkingscomplex. Ook komen er kruisende doorgangen langsheen de lijn 12 voor fietsers en voetgangers.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *