BIN-Z Kapellen uit de startblokken

Burgemeester Dirk Van Mechelen en commissaris Gert Verstraete van de lokale politie Noord zijn uitermate tevreden met de opstart van het BIN-Z Kapellen. BIN-Z staat buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Het BIN-Z Kapellen is actief sinds 1 februari 2011. Momenteel zijn 71 handelaars uit de centrumstraten aangesloten. De gemeente speelt een faciliterende en ondersteunende rol en stelt onder meer vergaderruimte ter beschikking, geeft een opstartpremie en neemt de telefoonkosten van het systeem voor haar rekening.
Na een aantal winkeldiefstallen bij zelfstandigen in het centrum van Kapellen eind 2009 stapte Marleen Hermans van Marie-Leen samen met enkele collega’s naar de lokale politie Noord. Ze vroegen of het niet mogelijk was om bij een winkeldiefstal sneller informatie door te geven aan winkeliers en hen zo te verwittigen. De politie wees op de mogelijkheid tot het opstarten van een BIN-Z. Dat werkt net zoals een gewoon buurtinformatienetwerk, maar is specifiek op zelfstandigen gericht. Als er in een winkel van het BIN-Z een misdrijf wordt gepleegd of er wordt een verdacht persoon in een winkel opgemerkt, is het de bedoeling dat de betrokken winkelier onmiddellijk de politie in kennis stelt en zoveel mogelijk informatie over de betrokken personen en hun eventuele voertuigen doorgeeft. Daarop spreekt de politie via het BIN-systeem van de provincie Antwerpen een bericht in en dat wordt vervolgens simultaan bezorgd aan alle aangesloten leden van het BIN-Z. Dat maakt niet alleen de BIN-Z-leden alerter, maar verhoogt ook de kansen om verdachten te vatten. Er is ook het preventieve karakter wanneer potentiële criminelen weten dat er in het centrum van Kapellen een BIN-Z actief is.
Geïnteresseerde winkeliers gevestigd in het centrum, kunnen nog steeds aansluiten bij het BIN-Z Kapellen en nemen best contact op met commissaris Gert Verstraete van de PZ Noord via 03 660 09 30.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *