AZ Klina opent nieuwe polikliniek in Kalmthout

burgemeester Lukas Jacobs (links) en dr. Joost Baert (rechts)

BRASCHAAT/KALMTHOUT – In 2025 opent in Kalmthout een polikliniek voor inwoners van de gemeente. Het is een initiatief van AZ Klina uit Brasschaat in goede afstemming met de gemeente Kalmthout. Beide partners onderzochten al langer hoe ze medische zorg dichter bij de Kalmthoutenaar kunnen brengen. Die gezamenlijke zoektocht leidt nu tot de oprichting van een polikliniek. Inwoners zullen er terechtkunnen voor een hele reeks medische specialisaties.  

Centrale locatie als opportuniteit
Aan de Kapellensteenweg, waar tot voor kort een Goed thuiszorgwinkel gehuisvest was, verrijst begin 2025 een polikliniek voor inwoners van Kalmthout. Voor velen van hen is AZ Klina in Brasschaat het ziekenhuis waarop ze standaard een beroep doen. Maar met de aankoop van het pand in Kalmthout biedt het ziekenhuis nu ook poliklinische zorg aan patiënten in hun eigen gemeente.

Lukas Jacobs, burgemeester Kalmthout: “Wij zijn als gemeente vragende partij voor dit soort aanbod. Niet enkel beperken we de reistijd voor onze inwoners, de polikliniek maakt zorg ook bereikbaar voor minder mobiele inwoners. Daarbij denk ik aan ouderen, maar ook aan mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.”

Voor AZ Klina ligt de opening van een polikliniek in Kalmthout volledig in lijn met een dubbele ontwikkeling in de gezondheidszorg: enerzijds wordt complexe zorg steeds meer gecentraliseerd, anderzijds is er de evolutie om poliklinische zorg toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Bijvoorbeeld door die zorg ook dichter bij de mensen te gaan aanbieden.

De polikliniek in Kalmthout wordt een lokaal centrum voor medische tweedelijnszorg en
-consultaties, rechtstreeks gelinkt aan AZ Klina. “Het concreet aanbod werken we uit in de loop van 2024,” preciseert Christine Cuyt, hoofdarts van AZ Klina. “Daarvoor zullen we luisteren naar de noden van de inwoners van Kalmthout en stemmen we af met de zorgactoren uit de regio.”

AZ Klina is met dit concept niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren realiseerde het in Essen samen met het gemeentebestuur al Zorgpunt Grens, waar Essenaren terechtkunnen voor een aantal consultaties en behandelingen waarvoor ze vroeger naar Brasschaat moesten rijden.

“Zorgpunt Grens en vanaf 2025 dus ook de polikliniek in Kalmthout zijn voorbeelden van hoe ziekenhuizen zich in de toekomst zullen organiseren,” legt dokter Baert uit. “Onder meer door nieuwe digitale mogelijkheden kunnen we letterlijk ook buiten de fysieke grenzen van ons ziekenhuis in Brasschaat zorg aanbieden in heel ons werkingsgebied. We vinden het cruciaal om dat te doen in goed overleg en nauwe samenwerking met huisartsen en de volledige eerstelijnszorg in de regio. Het is een en-en-verhaal waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. De patiënt in de eerste plaats.”

In februari wordt de verkoop van het gebouw aan de Kapellensteenweg afgerond en is AZ Klina eigenaar. Dan starten er uitgebreide verbouwingswerken. De ambitie is om de polikliniek in gebruik te kunnen nemen begin 2025.

De Goed thuiszorgwinkel heeft intussen een nieuw onderkomen op het Willy Vandersteenplein in Kalmthout.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *