AZ Klina breidt capaciteit uit met één derde

Erwin Callens, voorzitter Zorgbedrijf Brasschaat (links)
en dokter Joost Baert, algemeen directeur AZ Klina (rechts)

Op 25 en 26 april werden 2 belangrijke notariële akten ondertekend in het kader van de zogenaamde zorgdriehoek Brasschaat. Met het Masterplan zorgdriehoek Brasschaat breidt AZ Klina haar capaciteit uit met één derde. Zorgbedrijf Brasschaat bouwt nieuw woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum.

AZ Klina werd officieel eigenaar van het nabijgelegen Vesaliusgebouw, waardoor het zijn capaciteit met één derde kan uitbreiden. Een noodzaak, gezien de gestage groei van het ziekenhuis. 
Zorgbedrijf Brasschaat ondertekende op zijn beurt de erfpacht waarmee het van het OCMW van Brasschaat toestemming krijgt voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor 140 bewoners en een dagverzorgingscentrum voor 15 personen op de Sint Jozef site aan de Van Hemelrijcklei 90.

De ondertekening van deze akten brengt duidelijkheid over de toekomst van zowel het Vesaliusgebouw als van de Sint Jozef site, beiden gelegen vlakbij het AZ Klina. Voor het WZC en dagverzorgingscentrum die nu in het Vesaliusgebouw huizen, wordt er een nieuwbouw voorzien op de Sint Jozefsite, inclusief bijhorende parking en buitenaanleg. Na de realisatie zal Zorgbedrijf Brasschaat eveneens instaan voor de uitbating van de gerealiseerde zorgvoorzieningen.

Zorgbedrijf Brasschaat verkocht het Vesaliusgebouw aan het ziekenhuis, dat door zijn groei al jaren aan uitbreiding toe is. De site – pal naast het ziekenhuis – biedt daarop het perfecte antwoord. De aankoop van het Vesaliusgebouw geeft AZ Klina de mogelijkheid om zijn rol als hét referentieziekenhuis in het Noorden van Antwerpen en de Noorderkempen ten volle verder waar te maken en te versterken. AZ Klina voorziet de bouwwerken aan te vatten in 2027.

Al 10 jaar lang is ons ziekenhuis in volle expansie: onze dienst oncologie is toonaangevend in de regio, onze spoedafdeling barst uit haar voegen, ondanks de recent bijgebouwde fast track. In onze net vernieuwde materniteit hebben we jaar na jaar meer bevallingen. We zijn van 2 naar 3 afdelingen geriatrie uitgebreid, maar ook dat volstaat niet meer door de vergrijzing in de regio. Het zijn maar een paar voorbeelden die de nood aan meer ruimte illustreren. We lopen al lang tegen de fysieke grenzen van onze huidige campus aan en ons gebouw is intussen ook al meer dan 20 jaar oud’, schetst algemeen directeur van AZ Klina dokter Joost Baert.

”Door de aankoop van de naastgelegen Vesaliussite kunnen we onze expansie ten volle realiseren. We plannen er op termijn onze revalidatiecampus onder te brengen en er ons psychiatrisch dagcentrum en geriatrisch dagziekenhuis verder uit te bouwen.
We voorzien daarnaast nog nieuwe functies voor onze polikliniek en voor dagbehandelingen waar we veel meer capaciteit voor nodig hebben. Idem dito voor onze medisch-technische diensten.
Er komt ook aangepaste parkeerruimte en een verbindingsstuk tussen het bestaande Klina gebouw en het Vesaliusgebouw. En tenslotte, zeer belangrijk: door afdelingen en activiteiten naar de Vesaliussite over te brengen, zullen we ook onze spoedgevallendienst met huisartsenwachtpost op de juiste maat kunnen uitbreiden en vernieuwen. Het is een ambitieus verhaal dat we met die extra 15 duizend vierkante meter kunnen realiseren. We kunnen hiermee maximale zorg dichtbij huis aanbieden voor mensen uit de regio.” 

Met de toekomstige realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum op de Sint Jozefsite is nu ook de daadwerkelijke start gegeven voor het  ‘masterplan zorgdriehoek’ in Brasschaat. Dat is een optimalisatieplan voor de sites van AZ Klina, Vesalius en Sint Jozef en de verschillende maatschappelijk belangrijke activiteiten die er plaatsvinden.

Ik ben fier aangezien het masterplan zorgdriehoek meteen een win-win realiseert”, aldus Erwin Callens, voorzitter Zorgbedrijf Brasschaat. “Enerzijds heeft Zorgbedrijf Brasschaat de garantie op zak om een nieuw woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum aan de hedendaagse comfortnormen te bouwen én exploiteren en anderzijds kan onze buur, AZ Klina, haar toekomstige werking verder uitbreiden in het Vesalius gebouw. Ik ben er ook van overtuigd dat dit nog maar het begin is van een sterke toekomstige samenwerking tussen alle spelers van de zorgdriehoek: Zorgbedrijf Brasschaat, AZ Klina, een lokaal dienstencentrum, de assistentiewoningen van Prins Kavelhof, het Sterrenhuis van OLO-Rotonde en kinderopvang.”

Het gemeentebestuur van Brasschaat is verheugd dat na het vele  voorbereidingswerk de verkoopakten getekend werden. Schepen Karina Hans:Als schepen voor onder andere ouderenzorg ben ik verheugd dat we een flinke stap in de richting van een nieuw  woonzorgcentrum zetten waar we onze ouderen nog beter kunnen huisvesten en tegemoetkomen aan hun noden. 
Na het bezoeken van verschillende mooie WZC projecten in Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat we in Brasschaat een prachtig WZC zullen bouwen met een goede visie naar de toekomst van een steeds veranderende samenleving.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *