Algemeen rookverbod natuurgebieden Stabroek

Stabroek – Elk jaar zijn er brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt door het agentschap Natuur en Bos dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke risicocode van kracht is. De risicocodes worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Voor de bos- en natuurgebieden van het Grenspark Kalmthoutse Heide, waarvan een deel op Stabroeks grondgebied gelegen is, is het brandrisico steeds aanwezig en wordt bij bezoekers hard ingezet op bewustmaking om steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen tot alles wat vuur kan veroorzaken. De natuur begint steeds droger te worden waardoor het risico op natuurbrand nog groter wordt. Daarom is beslist om een algemeen rookverbod uit te vaardigen in de verschillende gemeenten die deel uit maken van het Grenspark. De burgemeester vaardigde daar een verordening voor uit.

Het is voortaan verboden om rookwaren of tabaksartikelen te gebruiken zoals een sigaret, sigaar, pijp e.d., is verboden in het natuurgebied op het grondgebied van de gemeente Stabroek. Dit algemeen rookverbod geldt vanaf de brandfase Groen zoals aangegeven in de publieke brandwaarschuwingsindex voor de provincie Antwerpen. Overtredingen op de bepalingen van dit besluit worden bestraft met de politiestraffen die van toepassing zijn.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *