Aanleg wachtdok aan de Schelde-Rijn-verbinding in Zandvliet

Om het vrachtverkeer per binnenschip van en naar de Antwerpse haven te bevorderen, willen De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen samen een nieuw wachtdok bouwen voor binnenschepen. Om de mogelijke effecten van dit project op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een project-milieueffectenrapportage opgestart. 

Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, moeten er eerst een aantal stappen van de milieueffectenprocedure doorlopen worden. De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen kiezen ervoor om het dossier zo breed mogelijk bekend te maken en de burger zo goed mogelijk in te lichten.

Zij hebben hiervoor een ontwerp-aanmelding en verzoek tot scopingadvies opgemaakt. Als burger krijgt u de kans om input te geven over de beoordeling van de effecten van het dok op onder meer geluid, lucht, mobiliteit, natuur en gezondheid. ​

Eventuele vragen en/of opmerkingen over dit advies kunnen tot 1 juni 2020 overgemaakt worden op volgende e-mailadressen: mer@Vlaanderen.bejoke.verstraelen@vlaamsewaterweg.besecretariaat_CA/PD@portofantwerp.com

aanmelding scopingsadvies: https:Aanmelding_ontwerp-MER_Wachtdok%20Zandvliet_def.pdf

foto: Vlaamse Waterweg – Team Mer

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. Als het gaat zoals aan het Reigers bos inspraak nul coma nul. Ik zou de elektriek niet aanleggen ze gebruiken hem toch niet. Ze laten 24 uur per dag de diesel draaien is goedkoper en die motor is veel groter dan mijn dieseltje van de auto met westenwind (75 % van het jaar) dan kan heel Zandvliet mee genieten. Dat kan er allemaal wel bij in Zandvliet. Wat word het volgend jaar het reigers bos om kappen dan hebben ze nog wat meer plek om de haven uit te breiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *