‘Polderhart’ doet oproep naar droge voeding

BERENDRECHT/ZANDVLIET – We vernemen via instanties dat de nood aan voeding groot is. Het is een moeilijke tijd en veel mensen melden zich aan vanwege minder inkomen.Daarom hebben wij van ‘Polderhart’ besloten droge voeding in te zamelen op een veilige manier.Aangezien dit gaat om bewaarbare spullen, kunnen we deze de nodige tijd in quarantaine zetten.We […]

Aanleg wachtdok aan de Schelde-Rijn-verbinding in Zandvliet

Om het vrachtverkeer per binnenschip van en naar de Antwerpse haven te bevorderen, willen De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen samen een nieuw wachtdok bouwen voor binnenschepen. Om de mogelijke effecten van dit project op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een project-milieueffectenrapportage opgestart.  Om een omgevingsvergunning te […]

Soms kan het snel gaan

Ekeren – Een der zitbanken in de Alfons Jeurissenstraat ter hoogte van de OLV-Lourdes basisschool lag er op zaterdag 2 mei in zeer bedenkelijke staat bij. Of beter: was totaal vernield, hetzij door een vandalenstreek hetzij door een aanrijding en duidelijk zeker niet door sleet. Na melding aan het districtsbestuur, in casu aan verantwoordelijke voor […]

Nu ook afhaalservice in bib-filiaal Hoevenen

Afgelopen donderdag 7 mei startte ons bib-team met een afhaalservice in ons filiaal te Hoevenen! De Hoevense afhaalservice verschilt op een aantal vlakken met die van onze hoofdbibliotheek te Stabroek, waarmee we al op 27 maart gestart waren. Vraag je graag een afhaalpakket met materialen uit bib Hoevenen aan, lees dan best eerst de juiste werkwijze na op […]

Overleden Mariette Dockx – Kapellen

Mariette Dockx, echtgenote van Frans Van Nyen, overleed in het woonzorgcentrum Christine te Ekeren op 6 mei 2020. Zij werd geboren te Beerse op 26 maart 1933 en was Lid van ‘Helpende Handen’ Samana, Hoogboom. Omwille van de huidige omstandigheden wordt er afscheid genomen in intieme kring.Rouwadres: Familie Van Nyen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei […]

22ste Hagelkruisfeesten gaan voor een jaar de koelkast in

EKEREN – De Wijkwerking Hagelkruis schrapt de 22ste Hagelkruisfeesten van de agenda. De laatste zondag van juni, 28/6, zal het dan ook muisstil zijn in deze populaire Ekerse volkswijk.Jammer want de hele organisatie stond in de startblokken toen het coronavirus wild om zich heen begon te trappen.Deze editie beloofde weer een topeditie te worden. Met […]

Overleden René Buyzen – Kapellen

René Buyzen, echtgenoot van Lydia Brands, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 9 mei 2020. Hij werd geboren te Berendrecht op 13 maart 1932. Omwille van de huidige corona-maatregelen wordt er afscheid genomen in intieme kring. Rouwadres: Familie René Buyzen, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Leon Van Wallendael – Hoevenen

Leon Van Wallendael, weduwnaar van Martha Van Oevelen, overleed te Kapellen-Hoogboom op 8 mei 2020. Hij werd geboren te Hoevenen op 15 juli 1934. In navolging van de coronamaatregelen werd er in besloten kring afscheid genomen.Rouwadres: Familie Van Wallendael,p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 2950 Kapellen.