Juf Anne in de bloemetjes gezet

STABROEK – Na 39 jaar trouwe dienst gaat juffrouw Anne De Smedt van de Stabroekse Sint-Catharinaschool met pensioen. 27 jaar ontfermde ze zich over de 3-jarigen in de eerste kleuterklas, en 12 jaar was ze zorgleerkracht. Op donderdag 24 juni werd ze extra in de bloemetjes gezet en dat kan je in haar geval letterlijk […]

Vrijetijdscentrum De Schelde zet de zomer in met gevarieerd programma

De pop-up camping aan de Derde Weg ZANDVLIET/BERENDRECHT/LILLO Kapitein Winokio en The Starlings geven op 26 juni het startschot voor een vol en gevarieerd zomerprogramma van vrijetijdscentrum De Schelde.De aangekondigde versoepelingen betekenen dat er eindelijk opnieuw meer activiteiten mogen doorgaan. Vrijetijdscentrum De Schelde grijpt deze kans en brengt een breed zomerprogramma met voor ieder wat […]

Overleden Armand Simons – Ekeren

Armand Simons, weduwnaar van mevrouw Betty Firlefyn, levensgezel van mevrouw Maria Coumans, overleed in WZC Christine te Ekeren op 23 juni 2021. Hij werd geboren te Wilmarsdonk op 9 april 1933 en was gepensioneerd kraanman Haven van Antwerpen.Op 1 juli 2021 wordt er in intieme kring afscheid van hem genomen in Aula Rustpunt, Hoge Weg […]

Specifieke website PFAS-vervuiling Zwijndrecht

STABROEK – Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht kondigde de Vlaamse overheid een reeks voorzorgsmaatregelen af. De meeste maatregelen gelden volgens een bepaalde afstand en voor al wie in Zwijndrecht woont, werkt of naar school gaat.  De gemeente Stabroek grenst juist aan de buitenperimeter van 10 km en in deze zone wordt aanbevolen om maximaal 1 ei van […]

Overleden Marie-José Hillen – Ekeren/Mariaburg

Marie-José Hillen, weduwe van Pierre De Block, overleed in Woonzorgcentrum Christine te Ekeren op 22 juni 2021. Zij werd geboren te Antwerpen op 3 februari 1929.Het afscheid van Marie-José heeft plaatsgevonden in intieme kring.Rouwadres: Familie De Block, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Kapelsesteenweg 639 – 2180 Ekeren-Mariaburg. U kan online een bericht nalaten voor de familie […]

Overleden Clemence Vermoesen – Kapellen

In WZC Zonnenwende te Kapellen overleed op 19 juni, Clemence Vermoesen. Zij was de weduwe van Willy Bastiaensen en werd geboren te Stabroek op 25 januari 1930. Zij was lid van het Lichtpuntje. De afscheidsdienst heeft plaats in intieme kring. Rouwadres: www.condoleances.be/clemencevermoesen