Overleden Louisa ‘Wiske’ De Meulder – Stabroek

Louisa ‘Wiske’ De Meulder, weduwe van de heer Charles Smets, overleed thuis te Stabroek op 20 februari 2021. Zij werd geboren te Antwerpen op 8 januari 1939. Op vrijdag 26 februari 2021 wordt er in intieme kring afscheid van Wiske genomen in aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de […]

Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Ertbrandbos

KAPELLEN – Natuurpunt heeft een natuurbeheerplan type 4 gemaakt voor het Ertbrandbos. Dit plan gaat uit van het streven naar een ‘hoogste natuurkwaliteit’. De beheerder streeft over de volledige oppervlakte van het gebied naar één of meerdere natuurstreefbeelden. Type 4 duidt op het voldoen aan het toetsingskader voor ‘natuurreservaat’. Het schepencollege van Kapellen heeft kennis […]

Spring Challenge’ stuurt wielerliefhebbers in bubbel langs unieke routes

Event- en marketingbureau Count Me In lanceert een ‘Spring Challenge’ waarbij wielerliefhebbers 10 weken lang elke week een nieuw parcours krijgen voorgeschoteld die ze in eigen bubbel kunnen rijden. “Elk nieuw parcours is een knipoog naar de voorjaarskoersen”, aldus Wies Jaspers, CEO van Count Me In. “Gedurende 10 weken lanceren we elke week een nieuwe […]

Overleden Danielle Peeters – Putte/Berendrecht

Danielle Peeters, levensgezellin van Fonny Brands, overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 20 februari 2021. Zij werd geboren te Antwerpen op 18 april 1957. Het afscheid, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Berendrecht, heeft plaatsgevonden in intieme familiekring.Rouwadres: Familie Peeters, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg, Dorpsplein 30 – 2950 Kapellen Mogelijkheid tot […]

Prijsuitreiking Junior Journalisten wedstrijd 2021

PUTTE – Naar jaarlijkse traditie is ook dit jaar de Junior Journalist wedstrijd georganiseerd door de afdeling Davidsfonds Putte-Grens, in samenwerking met de basisschool “De Putse Knipoog”. Het thema was dit jaar “Schatten”Op 22 september 2020 werd het literair startschot van de Junior Journalist wedstrijd 2021 gegeven met Jonas Boets. Jonas Boets leerde de toekomstige […]