Opbrengst boekenmarkt geschonken aan vogelopvangcentrum

Op voorstel van de adviesraad van de bibliotheek werd beslist om de 1.500 euro die de boekenmarkt vorig jaar op het Kapelse Dorpsplein heeft opgebracht, te schenken aan het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen (VOC). De cheque werd overhandigd aan Marcel Peeters, bezieler van het VOC, die het geld zal gebruiken voor de aankoop van een extra couveuse […]

Overleden Jan Francq – Kapellen

In ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed op 11 mei 2017, Jan Francq, geboren te Ukkel op 19 april 1963. Er wordt  afscheid van Jan genomen  in de uitvaartliturgie op vrijdag 19 mei 2017 om 10 uur, in de Sint-Jacobuskerk, Kerkplein te Kapellen, waarna hij te rusten wordt gelegd op de begraafplaats te Kapellen. Samenkomst […]

Raad van State gaat maar deels in op voorstel auditeur tot vernietiging GRUP havengebied

De Raad van State vernietigt voor een groot gedeelte het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen op de Linkeroever (Waaslandhaven). Hij gaat evenwel niet in op het voorstel van de auditeur om de beslissingen inzake natuurgebieden op de Rechteroever te vernietigen. Daarmee blijft de toestand op de Rechteroever bestaan, zoals die bestond voor het […]

Overleden Petrus De Coster – Kapellen

Petrus De Coster, weduwnaar van mevrouw Irène Naenen, overleed in het Woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 11 mei 2017. Hij werd geboren te Stabroek op 23 november 1930 en was stichter van “Bakkerij De Coster”, Kapellen.  De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 16 mei 2017 om 10 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Fatima, Binnenweg […]

Havenbedrijf start nieuwe marktbevraging voor voormalige Opel-site

Het Havenbedrijf Antwerpen gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor de voormalige Opel-site in de Antwerpse haven. Uitgangspunt van de zoektocht wordt het aantrekken van een vernieuwende activiteit die zowel op het vlak van creatie van tewerkstelling als van toegevoegde waarde hoog scoort. De internationale marktbevraging zal ten laatste midden juni wereldwijd gelanceerd worden. […]

De Vrouwengans rijdt op zaterdag 13 mei in Hoevenen

Britt Willekens koningin 2016 Op zaterdag 13 mei is het de beurt aan de Vrije Gans of Vrouwengans om een nieuwe koningin te kiezen.  Zij moet uittredend koningin Britt Willekens opvolgen. Het spel start om 14 uur op het Frans Oomsplein te Hoevenen. Zoals steeds gaat de premie naar een goed doel. Deze keer is […]

Overleden Maria Stevens – Putte

In het woonzorgcentrum Salvé te Brasschaat overleed op 9 mei Maria Stevens. Zij was de weduwe van Gerard Cleiren en werd geboren te Kalmthout op 13 april 1926. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 17 mei om 10 uur in de parochiekerk van Sint Dionysius te Putte-Ertbrand, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op […]

Petanqueveld aan ’t Ertbrandje

Op de site ’t Ertbrandje in Putte bevinden zich de bibliotheek, het dienstencentrum en een aantal serviceflats. Een mooi voorbeeld van gemeentelijke dienstenverlening. Het gemeentebestuur besliste recent om op deze site een petanqueveld en een extra fietsenstalling te voorzien. Kortelings volgt de uitvoering.

Labyrint lopen bij Volksabdij

Zondag 21 mei organiseert de Flor van Putte Stichting samen met Ronald van Breemen een workshop ‘Labyrint lopen/tekenen’ bij de Volksabdij, O.L.V. ter Duinenlaan 199 te Ossendrecht. Bij mooi weer vindt deze buiten plaats, bij regen nemen we de toevlucht naar binnen. De workshop begint om 14:00 uur. ‘Ons leven is een tocht door het […]

Genieten van wetenschap en techniek

Op zondag 14 mei zet Gitok, de STEM-school-of-Excellence uit de Noorderkempen, zijn deuren open voor het grote publiek. Tussen 10 en 17 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen en zich te laten verbazen door de wondere wereld van wetenschap en techniek.  Tijdens de jaarlijkse opendeurdag zal het grote publiek […]