Raad van State gaat maar deels in op voorstel auditeur tot vernietiging GRUP havengebied

 • De Raad van State vernietigt voor een groot gedeelte het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen op de Linkeroever (Waaslandhaven). Hij gaat evenwel niet in op het voorstel van de auditeur om de beslissingen inzake natuurgebieden op de Rechteroever te vernietigen. Daarmee blijft de toestand op de Rechteroever bestaan, zoals die bestond voor het standpunt van de auditeur bekend werd.
  Op de Linkeroever vernietigde De Raad van State eerder al, met zijn arrest nr. 236.837 van 20 december 2016, de havenbestemmingsgebieden, waaronder de zone van het Saeftinghedok. Dat kan dus niet gebouwd worden.
  Onder verwijzing naar dit laatste arrest stelt de Raad van State nu dat ook de  groenbestemmingen op de linker Scheldeoever moeten vernietigd worden. Volgens de Raad van State maken deze groengebieden immers één onwettig procédé uit met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden.

   Het Polders Actie Comité onder leiding van Alain Paenen wil zich nu eerst  beraden over de ontstane toestand. Het betreurt dat de haven deze opportuniteit niet heeft aangegrepen om op de Rechteroever met een nieuwe lei te beginnen in het  belang van de bevolking en van de haven. Deze laatste zou gevrijwaard blijven van juridische stappen, die nu onvermijdelijk blijken. Het PAC doet trouwens een beroep op juridische bijstand vanwege Doel 2020.
  De Vlaamse overheid van haar kant zou overleggen met het middenveld, de betrokken overheden en de actiegroepen. Ook zij bestudeert (volgens een mededeling van de dienstdoende procesmanager) nu eerst het arrest en de impact ervan. 
  Tot daar een ingekorte versie van de beslissing van de Raad van State waarop wij uitvoeriger terugkomen in volgende Polder Magazine. (sdl)

   

  Als er geen actie ondernomen wordt , na de beslissing van de Raad van State, loopt de laatste polder het gevaar herschapen te worden tot een moerasgebied zoals hier bij Kallo

   
   
   

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder