Overleden Robert Smets – Kapellen

Op 20 maart 2013 overleed Robert Smets. Hij was de echtgenoot van Julia Van der Steen en werd geboren te Herentals op 10 juni 1932. Dinsdag 26 maart 2013 wordt er afscheid genomen om 11 uur in de St-Jacobuskerk te Kapellen, gevolgd door de crematie. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur in de […]

Overleden Franciscus Apers – Hoevenen

Op 20 maart 2013 overleed thuis Franciscus Apers. Hij was weduwnaar van Anna Huygen en levenspartner van Marie-Jeanne Neyens en werd geboren te Ekeren op 4 augustus 1926.  Franciscus was adjudant op rust en vereerd met het Kruis van Ridder in de orde van Leopold II, De Gouden Palmen in de Kroonorde en het Militair […]

Officiele opening Wijkcentrum Mariaburg

Nu zondag 24 maart om 11u30 zullen diverse personaliteiten het Mariaburgse wijkcentrum officieel openen. In de vroegere bib tegenover de kerk aan het Van den Weyngaertplein is de wijkwerking reeds een drietal maanden ondergebracht. Van  het bouwvallige pand naar de nieuwe stek, het is een pluspunt. Op de bovenverdieping bewaart het Heemkundig Documentatiecentrum een schat […]

Vlaamse regering keurt Ruimtelijk Uitvoeringsplan haven goed. Wachtdok in Noordland, Polders Berendrecht en Stabroek onder water, Ettenhoven blijft

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen goed. Met die beslissing legt de regering de nieuwe grenzen vast waarbinnen de haven zich in de toekomst verder op een duurzame wijze kan ontwikkelen. Tegelijk keurde de regering een uitgebreid actieprogramma goed. Dat moet er voor zorgen dat de […]

Het verloren vakmanschap in Stabroek

Op dinsdag 19 maart hield Davidsfonds afdeling Putte/Stabroek de Nacht Van de Geschiedenis in het kasteel Ravenhof te Putte. De Nacht van de geschiedenis is een jaarlijks weerkerend evenement in Vlaanderen, op initiatief van het Davidsfonds. Deze editie stond volledig in het teken van de vakmannen en –vrouwen. Gastspreker en heemkundige Eduard Mous wilde vooral […]

Kinderatelier Bijenteeltmuseum

Op vrijdag 5 april zijn alle kinderen van 8 tot 12 jaar welkom in het Bijenteeltmuseum Kalmthout voor een geleid bezoek op kindermaat. Van 14u tot 16u gaan de kinderen aan de slag met knutselmateriaal en krijgen ze een filmpje te zien. Iedereen krijgt bovendien een hapje en een drankje. Deelnemen kost 5 euro. Je […]

Lezing hkk het Zuidkwartier: door Mark Traa: “Prinses Paulina”

Op zondag 24 maart a.s. om 10.00 uur bij Hotel Dekkers in Ossendrecht organiseert heemkundekring het Zuidkwartier haar 2e lezing van dit jaar. Dit keer wordt de lezing gegeven door Mark Traa en gaat over Prinses Paulina. Aan het eind van de lezing zal dokter Pietsers nog een korte toelichting geven over de mogelijke oorzaken […]

Spaarmaatschappij "De Moedige Statietrappers" zorgde voor bijkomende koptrekkerij

Traditiegetrouw staat op elk Keizerrijden in Zandvliet  de plaatselijke Spaarmaatschappij De Moedige Statietrappers (lokaal De Volle Ton) met een standje. Op deze “feestdag” wilden ze zeker uniek zijn. Ze doen dat met iets dat grappig, ludiek, amuserend en aantrekkelijk moet zijn voor de passerende bezoekers aan het Keizerrijden. Als ze bij het vorig Keizerrijden in […]

Overleden Aline Elseviers – Hoevenen

In ‘De Mick’ te Brasschaat overleed op 19 maart Aline Elseviers. Zij  werd geboren te Hoevenen op 23 januari 1942. De afscheidsdienst heeft plaats  op maandag 25 maart 2013 om 10 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte te Hoevenen-Stabroek. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Hoevenen. Rouwadres: Families Talboom en Elseviers, p/a Guyotlei […]

Overleden Marc Konings – Kapellen

Te Brasschaat – AZ Klina overleed op 19 maart 2013 Marc Konings. Hij was de echtgenoot van Pascale Martens en werd geboren te Essen op 14 september 1952.  Marc was Lid van duivenbond “Noorderbond Putte” en Gepensioneerd Havenarbeider. De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 25 maart 2013 om 10 uur, in de Sint-Jacobuskerk, Kerkplein te […]