Honderden nieuwjaarswensen te Stabroek

nieuwjaarkezoete

Nog een enkele uren resten ons nog van 2013.  En al tijd om elkaar het beste voor het komende jaar toe te wensen. Honderden kinderen trokken dan ook traditiegetrouw door de Stabroeks straten om het “Nieuwejaarke zoete te zingen”. En daar werden zij voor beloond met een centje of met een kleine attentie en veel snoepgoed.

De oude gekende liedjes werden afgewisseld met moderne versies, maar  altijd met de beste wensen voor het nieuwe jaar! In de Rosmolen te Stabroek werden de zangertjes en hun begeleiders getrakteerd op heerlijke pannenkoeken en chocomelk, bereid door de KWB-ploeg.

Er zal de komende dagen nog duchtig gesneukeld worden van al het lekkers dat zangertjes bijeen hebben gezongen.

foto: zangertjes van SK Nieuw Stabroek

Spaarpot verdwijnt als sneeuw voor de zon

De Stabroekse Open Vld schiet met scherp op de gemeentelijke begroting opgesteld door de N-VA/CD&V meerderheid. “Een belastingverhoging was niet nodig. Er zat immers nog 3,4 miljoen euro in de gemeentelijke spaarpot. Deze belastingverhoging kost elk Stabroeks gezin minimum 250 euro per jaar. Alle inwoners draaien nu op voor een nieuw beleid dat verandert om te kunnen veranderen” zegt Philip De Smet voorzitter Open Vld Stabroek.
De Stabroekse Open Vld maakt zich zorgen over de belastingverhoging die wordt gevraagd van iedereen die werkt, of voor een eigendom heeft gespaard. “De verhoogde belastingen kosten een gemiddeld Stabroeks gezin ongeveer 250 euro per jaar en een verhoging van de huisvuilbelasting komt er ook nog aan. Bovendien heeft de nieuwe bestuursmeerderheid een opgebouwde reserve van 3, 4 miljoen euro overgeboekt naar de dagelijkse werking. Hierdoor verdwijnt de erfenis van jaren zuinig beleid die is opgebouwd door onze vroegere schepen van Financiën Raf Engels. Hij kon deze reserve opbouwen in een periode van 18 jaar zonder aan de belastingen noch opcentiemen te raken. In die periode werd ook de schuldenlast afgebouwd tot 310 euro per inwoner. Op het einde van deze legislatuur zal die opnieuw opgelopen tot 1.111 euro per inwoner, en dat is een onverantwoord hoog bedrag” zegt partijvoorzitter Philip De Smet.

Nieuwe verhoging op komst
Volgens de Stabroekse Open Vld is een volgende belastingverhoging een kwestie van jaren. “De begroting is technisch niet in orde en verschillende uitgaven, zoals voor de N111, zijn niet voorzien. Bovendien doet de bestuursmeerderheid bewust alsof de financiële toestand slechter is dan voordien, maar met hetzelfde beleid moeten ze eind deze legislatuur de belastingen opnieuw verhogen. Binnen de gemeentelijke uitgaven is nog voldoende besparingsruimte maar daar is politieke moed voor nodig. Waar er vorig jaar nog overschotten waren stijgt nu de gemeentelijke toelage voor het OCMW tot 1,8 miljoen. Bovendien wordt toegelaten dat het OCMW eventuele overschotten mag beleggen. Dit is onverantwoord in een periode dat de belastingen  worden verhoogd” zegt fractieleider Raf Engels. De Open Vld vroeg dat de meerderheid haar huiswerk overdoet maar de bestuursmeerderheid van CD&V/N-VA keurde de begroting goed.

IJskap ontvangt 15.000ste schaatser

 

Kapellen-15.000ste-schaDe overdekte ijspiste op het Kapelse Dorpsplein breekt alle records. De schaatsers, ook uit de buurgemeenten, blijven er toestromen. Maandagavond passeerde de 15.000ste schaatser aan de kassa. Nagenoeg het volledige Kapelse college van burgemeester en schepenen was present om Bianca Haast, haar dochter Kaylee en diens vriendinnen te feliciteren. De vriendinnen Kaylee, Amber, Clara, Maxime en Flo kennen elkaar van de manege van Putte en trekken geregeld met elkaar op en maandagavond kwamen ze samen schaatsen. Groot was de verrassing toen ze aan de kassa schepen An Stokmans (Open VLD) met een ruiker bloemen zagen klaarstaan. Pas toen drong het tot hen door dat ze gevierd zouden worden. Voor Bianca was er ook een fles champagne en de schaatsbeurt van de meisjes was uiteraard gratis. Schaatsen kan nog tot en met zondag 5 januari.

Tweede crossfit Gladiator Challenge

gladiator work outs-1

Wilt u het jaar goed starten? en heeft u zichzelf voorgenomen om in 2014 weer te starten met bewegen en sporten? schrijf dan in voor de tweede crossfit gladiator challenge op zondag 26 januari 2014 in sporthal de biezen te putte, we starten om 14.00h.
Iets nieuws, iets aparts, motiverend en uitdagend, de crossfit Gladiator Challenge.

De crossfit gladiator challenge is een circuit die bestaat uit tien verschillende oefeningen die je gedurende 1 minuut moet volbrengen, het aantal herhalingen die je hebt uitgevoerd word gecontroleerd door een controleur en genoteerd op een circuitpas, nadat je de tien oefeningen hebt uitgevoerd word je score uitgerekend en vastgesteld, en geeft dit je een algemeen beeld van je conditiepeil van dat moment weer. Bij een volgende crossfit gladiator challenge kun je kijken of je conditiepeil is toegenomen. De oefeningen bestaan uit lenigheid, kracht, cardio en inventiviteit wat betekent dat niet alleen de sterkste, de snelste, of slimste gaat winnen, maar diegene die dit het beste kan combineren. Ga je niet voor de hoofdprijzen, maar voor de lol en wil je kijken wat je conditie toelaat op dit moment, zet dan een record voor jezelf, en leer een aantal spectaculaire oefeningen die je later ook thuis kunt uitvoeren, en je conditie een boost zullen geven. Inschrijven kost € 5.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.condibox4all.nl

Sp.a-GROEN Stabroek ziet weinig verandering

“Met de gemeenteraad van oktober hebben wij al een persbericht verstuurd waarin we duidelijk de wijze van communicatie van het huidige bestuur van NVA en CD&V aan de kaak stelden. Deze keer is het weer zo dat er eerst gecommuniceerd werd naar de pers: de hoofdpunten van de begroting verschenen een week voor de gemeenteraadscommissie, waarop de begroting werd toegelicht. Deze manier van werken laat zien dat er totaal geen waarde wordt gehecht aan het democratisch debat in dit forum en dat er helemaal geen respect is voor de gemeenteraadsleden van de oppositie,” vertelt fractieleidster van Sp.a-Groen Kim Dorikens.

“We begrijpen dat de financiële toestand van de gemeente zodanig is dat er structureel diende ingegrepen te worden. Het verlies van de dividenden uit intercommunales kon in het verleden met enkele eenmalige financiële meevallers worden rechtgetrokken, maar nu wordt pas de impact duidelijk van het wegvallen van deze inkomsten. Stabroek is daarin geen uitzondering, alle gemeenten hebben het immers moeilijk. Sp.a-Groen vindt het echter spijtig dat over de hele lijn de belastingen verhoogd worden:

-de maximale saneringsbijdrage wordt aangerekend,

-de opcentiemen stijgen van 950 naar 1200

-de gemeentebelasting stijgt met 0,5% naar 6,5%

-verschillende administratieve belastingen stijgen en bepaalde subsidies voor de burger worden verlaagd zoals bij voorbeeld deze voor een hemelwaterput.

Dit komt erop neer dat de inwoners die leven van een klein tot middelmatig inkomen het zwaarst getroffen worden, want zij zullen door de stijging van hun waterfactuur en hun onroerende voorheffing -en eventuele zaken die ze moeten regelen op het gemeentehuis- minder inkomen overhouden. Wat ons betreft had deze verdeling van waar de inkomsten vandaan moeten komen, anders gemoeten.”

“Er worden in deze begroting geen inkomsten opgenomen uit het reserve/pensioenfonds dat wordt opgericht en wat mogelijk dus de komende jaren voor financiële meevallers zal zorgen (met dank ook aan de vorige besturen).”

“Voorts merken wij op dat er meer gedaan zal worden, met minder middelen. We vragen ons af hoe dit dan zal gebeuren. Bij voorbeeld in Antwerpen is beslist om het openbaar groen minder te onderhouden en hier dus minder middelen op in te zetten, maar hier wordt beslist om beter en meer in openbaar groen te steken, maar de middelen blijven gelijk. Hoe kan dit, het is niet dat er in het verleden zo’n dure bloemen en planten werden gebruikt? Bij de uitgaven zijn er immers bezuinigingen. We nemen aan dat dit klopt, want met de invoering van de nieuwe BBC (Beheers – en beleidscyclus), is er geen enkele vergelijking gemaakt met 2013 in de rapportering.

* Wij vinden het zeer spijtig dat er bespaard werd op noord-zuid solidariteit en fairtrade. De 10.000 euro die van de toelage naar 11.11.11 ging en een pure besparing blijkt, doet alle inspanningen van het verleden om aan de 0,7 % regel te voldoen teniet. Dit bestuur streeft duidelijk andere doelstellingen na.

* Bij de personeelskosten wordt er uitgegaan van het wegvallen van 5 voltijdse equivalenten tegen het einde van de bestuursperiode door natuurlijke afvloeiingen. Waar is echter nog niet duidelijk, er wordt immers gewacht op een personeelsaudit die eigenlijk al klaar had moeten zijn, en op die manier is het natuurlijk moeilijk in te schatten of dit enige invloed zal hebben op de werking. Voor ons staat echter vast dat dit minder dienstverlening voor de bevolking zal betekenen, want nu zijn er ook taken die niet optimaal kunnen worden uitgevoerd omdat niemand er tijd voor heeft. Tenzij er natuurlijk op een efficiëntere manier kan worden gewerkt, maar daar is nog niets van bekend.

* Grote vraagtekens kunnen ook geplaatst worden bij de toelage voor de brandweer die mogelijk toch wel zwaarder zal wegen naar de toekomst toe met de hervorming die moet worden gefinaliseerd.

* Graag hadden we ook wat meer inzicht gehad in wat er allemaal zal gebeuren bij het OCMW. In het verleden hadden ze overschotten, maar nu blijft het krediet hetzelfde (met indexering) en wat eigenlijk impliceert dat er meer zal gebeuren, maar dat komt niet naar voor uit de planning. Duidelijk is wel dat er geen extra voorzieningen vanuit het OCMW (gemeente) gebeuren naar bejaarden toe, enkel de werking van de seniorenlokalen wordt “uitgebreid”, maar dus geen dienstencentrum met aangepaste accommodatie. Wel zal er tegen het einde van de legislatuur een project gestart worden voor kleine sociale woningen, waarvoor ook gelden zullen gebruikt worden die in het verleden opzij werden gezet om een sociaal project uit te voeren.”

“De investeringen drijven verder op het verleden. Met de heraanleg van de N111 en N114 is er natuurlijk een grote slok uit het investeringsbudget, maar wat gebeurt er met andere straten buiten wat al beslist was? Het is duidelijk dat er hier geen concrete planning is. Wel is er de bouw van een turnhal en de renovatie van de accommodatie aan het Vossenveld, maar met de bedragen die hiervoor zijn ingeschreven in de begroting alleen zal dit niet lukken. Blijkbaar vraagt het bestuur hier ook een aanzienlijke inspanning van de betrokken clubs. Hoe en hoeveel is echter niet duidelijk.

Voorts kunnen we er niet naast kijken dat er voor de Kerk (dak, toren, glasramen, pastorij, kerkorgel en grafmonument) in onze gemeente wel alles zomaar kan doorgaan zelfs de renovatie van de pastorij staat gepland zonder dat we weten wat ermee zal gebeuren. Niet dat we geen goede huisvader moeten zijn over ons patrimonium, maar dan mag er toch ook wel iets tegenover staan van de “kerkgemeenschap” zelf en daar wordt niets over gerept.

Bovendien is uitpakken met dossiers van een ander wat dit bestuur goed kan, zoals met het dossier Van der Molen en de aanleg van een parking aan het Ravenhof door ANB. Zelf een uitgesproken beleid voeren, dat vinden wij weinig terug in deze meerjarenbegroting. Kortom wij zien in deze begroting geen grote veranderingen”, vertelt de Sp.a-Groen fractie.

 

 

 

 

Recordjaar voor Antwerpse haven

MSC verdwijnt zeker uit het Delwaidedoik om te verhuizen naar de overkant

MSC verdwijnt zeker uit het Delwaidedoik om te verhuizen naar de overkant

De haven van Antwerpen heeft dit jaar een overslagrecord geboekt. Naar verwachting zijn 190,6 miljoen ton goederen behandeld. Dat is een stijging van 3,5 procent in vergelijking met 2012.

De stijging is te danken aan de groei van vloeibaar massagoed (vooral olie) ‘Die ging de afgelopen 12 maanden met 31,9 procent naar omhoog tot bijna 60 miljoen ton’, aldus directeur-generaal Eddy Bruyninckx. Ook de investeringen van o.m. Independent Belgian Refinery (voormalig BRC) aan de Scheldelaan in Berendrecht, stuwen de cijfers flink omhoog.

De containertrafieken kennen een lichte afname. Met 0,7 procent in standaardcontainers (teu) die strandden op 8.572.345 stuks. In tonnenmaat was de daling 1,7 procent naar een verwachte overslag van 102,2 miljoen ton.

Het Deurganckdok komt op meer dan 6 miljoen teu door de verhuis van MSC vanuit het Delwaidedok in Berendrecht, waar 157 ha kaai vrijkomt. Een bevraging leert dat er belangstelling is van kleinere rederijen en stukgoedbehandelaars.
Het droog massagoed daalde met 26,8 procent naar net geen 14 miljoen ton. De daling van de aanvoer van steenkool is de belangrijkste oorzaak. Die spruit vooral voort uit de sluiting van steenkoolcentrales en de minder goede (spoor)verbindingen met Duitsland dat nog wel kolen nodig heeft maar deze vooral betrekt via Nederlandse havens

Het verminderen van de Berendrechtse zwarte “Alpen” bij ABT duidt goed aan dat er steeds minder steenkool en ertsen worden aangevoerd. Vroeger kwamen zij massaal uit Transvaal in Zuid-Afrika waar aan dagbouw (in open lucht) wordt gedaan. De enorme, door stoomlocomotieven getrokken treinen werden in de haven van Richards Baai geladen en per schip naar hier gevoerd. (sdl)

Kinderkerstfeest bij Oude Gans

kindekerstfeest oude gans

Zondag 22 december was een dag vol animatie voor de kleinsten van de Oude Gans Berendrecht. De Oude Gans hield op deze koude zondag een warm kinderkerstfeest.

Men kwam omstreeks half 2 te samen in lokaal de Koerel, waar er 20 kinderen werden opgewacht door 2 lieve discobijtjes. Geen bijtjes die steken, maar bijtjes die dansten op vrolijke tonen van Studio 100 en andere. Een heuse show vol met dansjes en spelletjes die men samen met de ouders speelden. Zo speelden ze met z’n allen de nostalgische spelletjes zoals zakdoekleggen. Ook werd er door de kinderen een leuke verfkaart gemaakt voor de kerstman, waarvoor met hun eigen handjes die in verf werd gesopt. Eveneens speelden de kinderen het leuke “T-shirt vol met ballonnen” spel. Zo werden er 2 ploegen gecreëerd die om het snelst een persoon zijn T-shirt vol met ballonnen moesten steken.Het was uiteindelijk de ploeg van Koning Yannick welke de meeste ballonnen onder het shirt konden stoppen alvorens de muziek was beëindigd.

Ondanks de geblesseerde rendieren was het voor de kerstman toch geen probleem om op tijd in de Koerel te raken. Zo kon deze lieve man aan alle kinderen een snoep- en pretpakket uitdelen welke stonden opgeborgen in de gigantische rode slee. Dit uitdelen gebeurde aan het einde van de spectaculaire kinderdiscoshow. Tijdens de pauze van heel dit gebeuren konden de kinderen smullen van heerlijke ping-pannenkoeken en een fris drankje geschonken door Erna van de Koerel. Alle kinderen konden zeer voldaan huiswaarts keren.

Kalmthout viert Nieuwjaar en lanceert een dorpslied

Kalmthout

Naar goede gewoonte nodigt het gemeentebestuur al haar inwoners uit op een drink ter ere van het nieuwe jaar. Op 5 januari, de eerste zondag van 2014, is iedereen dan ook welkom op het Kerkeneind tussen 14u en 18u. Het gemeentebestuur en enkele Kalmthoutse verenigingen bieden er lekkere hapjes en drankjes aan. De soep is gratis, de opbrengst van al de rest gaat integraal naar de deelnemende verenigingen: Chiro Myin, zwemclub Arvicola, Orde van Sint-Jacob-op-de- Kapelberg, Speelpleinen Kalmthout en VVV Toerisme Kalmthout.

Als extraatje dit jaar wordt een Kalmthouts dorpslied voorgesteld. ‘Hedde gij de Heide al gezien?’ werd geschreven door Peter Van Gucht, de vaste scenarist van Suske en Wiske. Met zijn groep ‘Zoek & De Reizigers’ leert hij graag alle aanwezigen het aanstekende refrein aan.

In 2014 wil Kalmthout zich promoten als gezonde gemeente. Een eerste initiatief in dit kader is de stand op dit nieuwjaarsfeest. Je kan er terecht voor een gezonde stevige snack. In de loop van 2014 worden er nog meer acties op poten gezet om onze inwoners aan te zetten tot gezonder eten.

Info: info@kalmthout.be, 03 620 22 16

1 2 3 194