Lichte terugloop algemene overslag in Antwerpse haven

 De haven van  Antwerpen heeft gedurende de eerste negen maanden van dit jaar 138.905.003 ton goederen behandeld. Dat betekent in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar een daling van 2,2 procent, voornamelijk te wijten aan het tijdelijk stilvallen van de activiteiten bij de Belgian Refining Corporation (BRC).
De Antwerpse containeroverslag uitgedrukt in ton daalde de voorbije negen maanden met 0,6 procent en klokte af op 78.722.648 ton. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg deze overslag 79.206.404 ton. Uitgedrukt in standaardcontainers kwam de behandeling uit op 6.517.956 TEU. Dat is 0,5 procent minder dan tijdens de eerste negen maanden van 2011, toen 6.548.779 TEU werd behandeld. 
De overslag van vloeibare en droge massagoederen nam in totaal af met 3,4 procent tot 48.407.751 ton. Het vloeibare massagoed daalde met 5,4 procent naar 33.702.020 ton. Het droge massagoed noteerde een stijging van 1,7 procent naar 14.705.731 ton. In dit segment zaten kolen (+14,6 procent tot 4.576.011) in de lift, terwijl meststoffen (-9,0 procent naar 3.159.597 ton) en ertsen (-4,4 procent naar 2.087.193 ton) rode cijfers lieten optekenen.
Bij het conventioneel stukgoed werd er 8.176.995 ton gelost en geladen, een daling van 15,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling is vooral te wijten aan het teruglopen van de behandeling van staal. Gedurende de eerste negen maanden van 2012 werd 5.117.453 ton staal behandeld, wat 21,6 procent minder is dan de 6.528.591 ton die in dezelfde periode van 2011 nog werd overgeslagen.
De rorotrafieken stegen met 18,6 procent naar 3.597.609 ton. Het aantal behandelde auto’s nam met 18,9 procent toe tot 918.995.
 Gedurende de eerste negen maanden van 2012 liepen 11.039 zeeschepen de haven van Antwerpen aan. Dit is een daling van 5,1 procent. Ook de bruto tonnenmaat daalde met 0,1 procent lichtjes tot 238,8 miljoen.
Het aantal gewerkte taken in de eerste negen maanden van 2012 steeg met 0,47 procent naar 1.192.137. Na de eerste negen maanden van 2011 lag dat aantal op 1.186.614. (sdl)

Districtsschepen Danielle Meirsman moet kiezen tussen Polder en Stad

Het Polderdistrict deed op lijsten van verschillende partijen mee aan de verkiezing van de Antwerpse gemeenteraad. Alleen bij N-VA is er een verkozene, met name Danielle Meirsman, verkozen als 47ste gemeenteraadslid op een totaal van 55. Zij behaalde op de dertiende plaats van de Vlaams-Nationalistische lijst 1027 voorkeurstemmen.
Ook in het district werd zij verkozen van op de 2de plaats met 377 voorkeurstemmen, maar zij zal een keuze moeten maken tussen een van de twee mandaten. Als Meirsman voor het district kiest, kan haar echtgenoot Marc Maes daar geen mandaat opnemen. Hij werd met 137 voorkeurstemmen verkozen op de N-VA lijst Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

N-VA Polder
Nog bij N-VA haalde Zandvlietenaar Willem van Alsenoy op de Antwerpse gemeentelijst 587 voorkeurstemmen, wat hem geen zetel opleverde. Op de districtslijst haalde hij wel een mandaat met 138 stemmen. Van Alsenoy, vroeger voorzitter van de Volksunie, zat eerder al in de districtsraad maar dan voor Polderbelangen waarvan hij stichter en voorzitter was. Hij is nu voorzitter van de winnende N-VA in de Polder.

Aan vrouwen geen tekort
Bij Open VLD ging Magda Heeffer uit Zandvliet voor 148 stemmen op de lijst voor de gemeenteraad maar zij werd niet verkozen
Bij Vlaams Belang haalde Angie Bosmans 668 stemmen op de 13de plaats van de gemeentelijst. Zij zal nog tot januari zetelen in het Antwerpse stadhuis als opvolgster van VB-raadslid Staf Neel die in de zomer overleed. Op de districtslijst werd Bosmans verkozen met 466 voorkeurstemmen, samen met nog twee VB-kandidates: An van Uffelen en Jenny Vekemans. Aan vrouwen dus geen tekort bij het VB. Wel bij N-VA waar de zes , op Meirsman na allemaal mannen zijn.

Stadslijst
Op de Stadslijst van Patrick Janssens waagde ook districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen zijn kans. Hij kwam uit op 603 voorkeurstemmen maar werd niet verkozen. Dat was wel het geval op de districtslijst Team 2040 waar hij 630 voorkeurstemmen haalde. Zijn strijdgenoot Zander Vliegen kwam bij de Stadslijst op 690 stemmen maar werd niet verkozen voor de gemeenteraad. Dat was wel zo voor het district waar hij 494 voorkeurstemmen vergaarde. Nog op de Stadslijst stond als onafhankelijke barones Antoinette Pecher uit Lillo die 518 ‘supporters’ won maar niet verkozen werd.

De bib verwent zijn bezoekers

De jaarlijkse Bibliotheekweek start op zaterdag 20 oktober 2012 met een Verwendag. Kom tussen 9u30 en 12u30 zeker even langs de bib (Kerkeneind 23). Alle bezoekers worden er verwend met gratis hapjes, drankjes en live muziek van harpiste Ellen Schafraet. Je kan dan ook meteen een berichtje achterlaten op de nagelnieuwe dankmuur, die er staat in het kader van het project van de Bond Zonder Naam ‘Word écht rijk’.

Tijdens de Bibliotheekweek zijn we vooral op zoek naar dromen, suggesties en ideeën over de toekomst van de bibliotheek. Help jij mee? Op de website www.bibstevanhetland.be kan je nog tot 3 november 2012 je ideale bib beschrijven.

Uitslagen polder gemeenteraad Antwerpen

Bij N-VA is Danielle Meirsman verkozen als 47ste (op 55 totaal) gemeenteraadslid. Zij behaalde op de dertiende plaats 1027 voorkeurstemmen. Ook in het district werd zij verkozen (2de plaats) met 377 voorkeurstemmen.
Nog bij N-VA gemeenteraad haalde Willem van Alsenoy 587 voorkeurstemmen, maar niet verkozen. Op de districtslijst werd hij verkozen met 138 stemmen

Bij Open VLD haalde Magda Heeffer 148 stemmen; niet verkozen

Bij Vlaams Belang haalde Angie Bosmans 668 stemmen op de 13de plaats; niet verkozen. Opo district 466 voorkeurstemmen en verkozen

Op de stadslijst kwam Marcel Bartholomeeussen uit op 603 voorkeurstemmen; niet verk.;Op disrtrict haalde hij 630 voorkeurstemmen en verkozen. Zander Vliegen kwam op 690 stemmen voor gemeenteraad en niet verkozen. Op district haalde hij 494 voorkeurstemmen en verkozen.

Antoinette Pecher die opkwam op de stadslijst als onafhankelijke haalde 518 voorkeurstemmen.

CD&V Kapellen dankt zijn kiezers en kijkt uit naar de kracht van verandering bij het vormen van de nieuwe bestuursploeg.

De recente uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Kapellen was geen opsteker voor CD&V. De partij haalde 8,6% van de stemmen, goed voor 2 zetels in de gemeenteraad en gaat daarmee immers sterk achteruit t.o.v. 2006.

“We wensen al de kiezers te bedanken die zondag hun vertrouwen gaven aan CD&V in Kapellen. We hoopten dat we terug sterker op de radar van de Kapellenaren zouden staan en we hebben dat klaarblijkelijk fout ingeschat. Tegen de zwart-gele tsunami waren wij als lokale Kapelse afdeling niet opgewassen. De resultaten van anderen zijn beter en we feliciteren hen daarmee.
Maar meer nog dan dat: van harte proficiat aan al onze eigen kandidaten voor eenieders behaalde individuele resultaat in deze moeilijke omstandigheden. We hebben gevochten met alles wat we in huis hadden, op een kordate, inhoudsrijke en enthousiaste manier met een top-motivatie als drijvende kracht. Dit verlies komt daarom hard aan. We nemen deze nederlaag op maar zullen er niet in berusten. We zullen ons vanuit de oppositie immers scherp en constructief blijven inzetten voor Kapellen en voor àlle Kapellenaren.

We willen de nieuwe bestuursploeg alvast veel succes toewensen, in het belang van onze gemeente. We kijken ernaar uit om de kracht van verandering al onmiddellijk tot uiting te zien komen bij de vorming van het nieuwe lokale bestuursapparaat. We verwachten immers dat de nieuwe bestuursploeg ongetwijfeld een krachtig signaal zal willen geven bij de bepaling van het aantal schepenen en bestuursmandaten.”, aldus Sonja Janssens, lijsttrekker en voorzitter van CD&V in Kapellen:

Koninklijke Wipmaatschappij De Hoop viert 175ste verjaardag


In Ekeren is de Koninklijke Wipmaatschappij De Hoop ontvangen op het districtshuis. Het bestuur en leden kregen er een verzorgde receptie aangeboden. Vanwege het district waren er bloemen en geschenken. De maatschappij werd 175 jaar geleden opgericht en was aanvankelijk bedoeld voor de Ekerse notabelen en meer gegoede burgers. Er waren toen een 25-tal leden enkel mannen, want vrouwen waren toen nog niet toegelaten. Aanvankelijk werd enkel onder de leden geschoten en pas later kwamen er publieke schietingen. Van bij de start gebeurden de schietingen in de dreef naar het Ekerse districtshuis. De vereniging kende een enorme groei zodat in 1978 een ledenstop moest ingevoerd worden. Meer dan honderd leden kon het clublokaal niet herbergen en een verdere uitbreiding van het lokaal werd stedenbouwkundig niet toegestaan. 2008 was een rampjaar voor de vereniging. De wipmast, kort voordien nog gecontroleerd, werd tijdens een storm geveld. Na lange onderhandelingen met verschillende instanties kreeg de maatschappij uiteindelijk toelating, en subsidie, om de omgewaaide mast te herstellen en een nieuwe omheining te plaatsen. Vandaag telt de maatschappij 45 leden waaronder 8 jeugdschutters en staat opnieuw open voor nieuwe leden. Zij kunnen schieten naar 30 meter hoog geplaatste doelen.


Volgende verkiezing in aantocht!

De ene verkiezing is nog niet bezonken of de volgende dient zich al aan. Kapellenaren die onze gemeente willen vertegenwoordigen in de tv-quiz De Slimste Gemeente van Vlaanderen hebben nog één week om zich in te schrijven voor de Kapelse voorronde!

De nieuwe tv-zender VIER pakt in het voorjaar van 2013 uit met de veelbelovende quiz De Slimste Gemeente van Vlaanderen. Alle 308 gemeenten van Vlaanderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de quiz met als presentator Michiel Devlieger. Ook Kapellen waagt zijn kans.

Woestijnvis organiseert op zaterdag 1 december 2012 een grote preselectie. Dan wordt bepaald welke 80 gemeenten doorgaan naar de tv-opnames. Een ploeg bestaat uit een man en een vrouw, beiden officieel inwoners van Kapellen. Als een duo op 1 december doorstoot, wordt het tijdens de tv-opnames uitgebreid tot een trio, want vanaf dan wordt de quizploeg aangevuld met én aangevoerd door de burgemeester.

Inwoners die de eer van Kapellen willen verdedigen, kunnen nog steeds inschrijven voor de gemeentelijke preselectie op woensdag 24 oktober 2012 om 20.00 uur in gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske. De vijf beste duo’s van die avond worden dan in november uitgenodigd voor een tweede gemeentelijke ronde, waarin ze bijkomend worden getest.

Geïnteresseerde quizzers schrijven in per duo (vrouw én man). Wil je graag deelnemen, maar vind je niet meteen een geschikte quizpartner van het andere geslacht? Geef je gegevens dan ook door. In de mate van het mogelijke koppelt de gemeente je dan aan een andere quizzer. Inschrijven kan tot en met dinsdag 23 oktober 2012 via www.kapellen.be. Daar vind je ook meer info over de quiz.

Joanna Van Wesenbeeck – Stabroek

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 15 oktober Joanna Van Wesenbeeck. Zij was de weduwe van Ferdinand Kerstens en werd geboren te Kalmthout op 29 april 1927. Joanna was sinds 1951 lid van sp.a, steunend lid van de vrijwillige brandweer Hoevenen-Stabroek, lid van SVV, lid van Blidscap.
De afscheidsdienst heeft plaats op dinsdag 23 oktober om 10 uur in ‘Keienhof’, Putsesteenweg 133 te Heide-Kalmthout, gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek.
Rouwadres: Familie Kerstens-Van Wesenbeeck, p/a Haast, Kapelsestraat 20 te 2950 Kapellen.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Haast, Kapelsestraat 20 te Kapellen, na telefonische afspraak: tel. 03 664 20 62 t.e.m. zaterdag as. 12 uur.

Volgend jaar opnieuw ‘Tulpenjaar’ in Polderdistrict

Het jaar 2013 wordt opnieuw een tulpenjaar. Het districtsbestuur van Berendrecht-Zandvliet-Lillo heeft daartoe het initiatief genomen. Alle inwoners krijgen gratis een zakje bollen wanneer ze naar het districtshuis gaan met de bon die staat afgedrukt in ‘De Nieuwe Antwerpenaar’ uitgave Polderdistrict. Ze moeten zich wel aanbieden tussen maandag 22  en vrijdag 26 oktober . Er is één bon per gezin en zakjes zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De tulpen worden in voortuin, bloemenbakken en potten best geplant voor einde oktober en het invallen van de vorst.

Tulpenpluk
Het tulpenjaar startte naar aanleiding van de Wereld Tulpen Top in oktober 2011. Hoogtepunt in de Polder was de tulpenpluk op 29 april 2012. Toen werden meer dan 100.000 tulpen geplukt door zowat 13000 bezoekers aan de tulpenweide bij de Bomenbank in Berendrecht. Er stonden toen liefst 160.000 tulpen, terwijl ook in de drie Polderdorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo tal van perkjes, pleinen en monumenten met de schitterende bloemen waren versierd. Dat zal ook nu weer het geval zijn. Of er weer een tulpenpluk komt valt nog af te wachten. Info: districtshuis, Antwerpse baan 140, Berendrecht


Vorig jaar plukten 13.000 bezoekers 100.000 tulpen in Berendrecht Op de foto Lieselotte Dal uit Mariaburg.