Zorgbedrijf Antwerpen organiseert zich op maximale thuiszorg

 De gezondheid van alle klanten ligt Zorgbedrijf Antwerpen nauw aan het hart. Zorgbedrijf Antwerpen volgt daarin de richtlijnen van de overheid. Zo is onlangs bijvoorbeeld de Dag van de Zorg, de jaarlijkse opendeurdag van de zorgsector, geannuleerd. Ook de voorbije weken zijn al heel wat maatregelen genomen om klanten te beschermen. Op basis van de huidige situatie dringt zich nu een nog strengere aanpak op.

Zorgbedrijf Antwerpen verliest daarbij naast de gezondheid ook het welbevinden van de klanten niet uit het oog. Zo zal bijvoorbeeld het contact van senioren met hun familie maximaal ondersteund worden door hen te helpen beeldbellen, facebooken… Daarnaast past Zorgbedrijf Antwerpen de organisatie van de diensten voor senioren die thuis wonen maximaal aan. Voor zaken als maaltijden of het wassalon waarvoor zij anders het dienstencentrum bezoeken, zal Zorgbedrijf Antwerpen zorgen voor maximale thuiszorg – in het bijzonder voor klanten met een beperkte mobiliteit.

Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers.

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier thuisdiensten aan – van poetshulp over vervoer tot thuisverpleging – die senioren toelaten langer zelfstandig thuis te wonen.

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers.
 • Voor de klanten van de huishoudhulp-gezinszorg en de thuisverpleging is de noodzakelijke zorg gegarandeerd. In de poetshulp – waar het om minder noodzakelijke zorg gaat – is het mogelijk dat een klant een keer niet geholpen wordt als de vaste poetshulp ziek zou zijn. We volgen de situatie op de voet om klanten van onze thuisdiensten maximaal te blijven ondersteunen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen blijft ook klanten die ziek zijn, ondersteunen. Als een klant ziek is, zal de medewerker alle gepaste beschermingsmaatregelen nemen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.

Serviceflats

In een serviceflat wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

 • De maaltijden worden voor de bewoners van de serviceflats zoals anders geserveerd in het dienstencentrum.
 • Zorgbedrijf Antwerpen kan geen uitspraak doen over het toelaten van bezoekers in de serviceflats vermits dit private woningen zijn, maar ontmoedigt bezoeken.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.

Dagverzorgingscentra

In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • Zorgbedrijf Antwerpen verzoekt klanten om tijdelijk thuis te blijven als dat haalbaar is voor de mantelzorger. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op thuishulp van Zorgbedrijf Antwerpen of kan tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum in de buurt.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.

Woonzorgcentra

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

 • Zorgbedrijf Antwerpen laat voorlopig geen externe bezoekers toe in de woonzorgcentra.
 • Er is overal voorlopig maar één ingang voor bezoekers. Leveranciers blijven gebruikmaken van de leveranciersingang.
 • Iedereen die binnenkomt in het woonzorgcentrum, vragen we om zich te registreren.
 • De cafetaria is tijdelijk enkel toegankelijk voor bewoners. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar interne activiteiten worden beperkt. Uitstappen en activiteiten van externen stelt Zorgbedrijf Antwerpen voorlopig uit.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.

Info: 03 431 31 31 of mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *