WoonZorgCentrum Vesalius niet in privéhanden

vesalius


Meermaals berichtten wij over de plannen om het Brasschaats Woon- & Zorgcentrum Vesalius te privatiseren wegens te hoge kosten. Besparen moet iedereen maar de schrik zat er bij vakbonden en personeelsleden wel in. Ontslagen? Wat met de kwaliteit van de dienstverlening? Vele vragen die tot hiertoe niet concreet werden beantwoord. Na enkele ludieke acties van vakbonden, personeelsleden, sympathisanten en ook bewoners werd er tijdens de betoging op 14 maart j.l. vanuit het bestuur beloofd eindelijk de knoop door te hakken op de OCMW-raad van 25 maart.
Het bestuur heeft er voor gekozen om over te gaan tot een verzelfstandiging (het oprichten van een eigen zorgbedrijf of OCMW vereniging). Dit betekent dat Vesalius openbaar zal blijven. Misschien komt er een samenwerking met andere OCMW’s in de nabije toekomst & omgeving. Vesalius zal dus niet worden overgedragen aan Zorgbedrijf Antwerpen.
De beloftes van beide beleidspartijen zijn duidelijk: bij een verzelfstandiging blijven alle huidige medewerkers tewerkgesteld met behoud van rechten en plichten. De OCMW-raad toonde ook waardering voor de positieve inbreng van een vooropgesteld plan vanuit de vakbonden.
Besparen is noodzakelijk en dit kan niet zonder inspanningen van het personeel. Toch is iedereen bereid mee te werken aan een gezondere financiële situatie.
Besluit: het personeel gaat er 100% voor om de dienstverlening en kwaliteit te behouden.
Na afloop werd als dankbaar gebaar de OCMW-raad getrakteerd op een regen van confetti.
Luc Rampart

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *