Winterprogramma 2011- 2012 Duivenbond Noorderbond Putte

1.Hoklijsten 2012.
Zoals ieder jaar moeten de hoklijsten ten laatste, ongeveer half november a.s. in het lokaal zijn
binnengebracht. Daarom zal er op zondag, 13 november a.s. (tijdens de algemene vergadering),
op zondag, 20 november a.s. (tijdens de tentoonstelling) en tenslotte op maandag, 21 november a.s. (tussen
19 u. en 20 u.), een bestuurslid in het lokaal aanwezig zijn om de laatste hoklijsten te ontvangen. Opgepast, ook
dit jaar moeten de ringnummers op de hoklijsten ingevuld worden. Niet vergeten om Uw hoklijst 2 keer (1
keer op ieder blad) af te tekenen. Voor de KBDB kost een hoklijst 20 euro en voor een tandem hoklijst betaald
men 30 euro.
OPGELET voor de boete ( = 40 euro of 60 euro) die de K.B.D.B. oplegd bij laattijdig binnenbrengen van Uw
hoklijst.
Lidgeld Noorderbond Putte (liefhebber: 15 euro – niet-liefhebber: 2,5 euro) en de huur van een
2de bestatiger (5 euro) kunnen eventueel dan ook reeds aanbetaald worden.
Beginnende liefhebbers moeten het 1ste jaar geen lidgeld NBP betalen.
Opgelet! Diegene die elektronisch constateren betalen slechts een lidgeld NBP van 10 euro.
DUS OPGELET ! HOKLIJSTEN TIJDIG BINNEN BRENGEN !!
Daar hoklijsten van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van onze maatschappij,
vragen wij U beleefd deze bij Noorderbond Putte te willen binnen brengen. Elk jaar vallen
er, door één of andere rede, liefhebbers weg. Het is voor iedereen van enorm belang dat
wij in Putte nog een aantal jaren met de duiven kunnen spelen.
Dank op voorhand.
2.Algemene vergaderingen (aanvang steeds om 11 u.).
Drie keer aanwezig = 25 kg duiveneten!
-Zondag, 13 november 2011.
Dagorde : -Binnenbrengen hoklijsten 2012, -ringen 2012 bestellen en eventueel aanbetalen (ringen 2012
kunnen eventueel ook later, tijdens één van de tentoonstellingen, telefonisch, of per e-mail bij mij (Cor) worden
besteld) -overzicht seizoen 2011 met kasverslag, -vooruitzichten voor het seizoen 2012, -bestuursverkiezing, –
allerlei.
-Zondag, 8 januari 2012.
Dagorde : -Inleg en teruggave’s, -kampioenschappen, -inkorvingsuren, -overzicht Provinciale vergadering
KBDB, -vitesse en halve-fondspel in 2012, -allerlei.
-Zondag, 11 maart 2012.
Dagorde : -Quiévrain-najaar in 2012, -uitdeling Zomerprogramma 2012, -allerlei.
Opgelet! Er zijn in deze winterperiode slechts 3 algemene vergaderingen voorzien. Het heeft geen
zin te vergaderen om te vergaderen. Moest er echter iets speciaals of onverwacht gebeuren,
kunnen we nog altijd een 4de vergadering inlassen. U zult hiervan dan tijdig op de hoogte worden
gebracht.
3.Kampioenendagen.
-Zondag, 27 november 2011.
Kampioenendag van de OVERKOEPELING-NOYON in Essen.
-Zondag, 11 december 2011.
Kampioenendag van het GRENSVERBOND in Kalmthout, “STRIJBOSHOF”, Achterbroeksteenweg 69.
Aanvang om 13 u..
-Zaterdag, 21 januari 2012.
Kampioenendag van het Samenspel NAV (=Quiévrain en Noyon). De kampioenendag wordt geörganiseerd
door duivenbond “Stabroek”, in de refter van de Gemeenschapsschool, Geelvinckstraat te Stabroek. Het
duiveneten van het augustus-criterium, alsook de gelden van de Superprestiges zullen dan worden uitgedeeld.
Er is natuurlijk ook een bonnenverkoop, tombola enz..
-Zondag, 15 januari 2012.
Kampioenendag van Noorderbond Putte in ons lokaal. We vieren onze kampioenen, van “Quiévrain”,
“Quiévrain-najaar”, “Noyon”, “Grensverbond” en de “Vroegste duiven lokaal”. Er worden geen duiven
tentoongesteld.
Dagorde: -Aanvang 13 u..
-Elk uur is er een gratis tombola voor alle aanwezige duivenliefhebbers. D.w.z. dat er elk uur
(om 14 u., 15 u. en 16 u.), 25 kg duiveneten, gratis wordt verloot.
-Om 14 u. uitdeling teruggave’s (totaal 1682,15 euro). Aanwezigheid is verplicht (uitgezonderd bij ziekte of
familiale redenen). Bij afwezigheid worden de niet-afgehaalde gelden terug in de “kas” gestort. Ook
teruggave’s waarvan het totaal minder bedraagt dan 5 euro, worden automatisch terug in de “kas” gestort.
-Om 14.30 u. kleine bonnenverkoop, moesten er liefhebbers zijn die “vroege jonge duiven 2012” willen
schenken, kunnen dit zeker doen.
-Om 15 u. uitdeling van de gratis prijzen ( = 81 x 25 kg duiveneten & 23 hammetjes). Voor het in ontvangst
nemen van Uw gratis prijs moet men wel aanwezig zijn. Bij ziekte of dergelijke, dient men iemand van het
bestuur te verwittigen, anders worden de gewonnen prijzen onder de aanwezigen verloot.
-Om 16 u. huldiging van onze “Kampioenen” en de “Vroegste duiven lokaal” ( = 92 keer voor 15 liefhebbers).
Tot slot volgt de uitreiking van de trofé van de gemeente Stabroek, voor de snelste duif van Quiévrain op 9
oktober j.l.. Winnaar in 2011: De Crom Jack. Voor de gemeente Kapellen was de winnaar in 2011: Peeters-
Van Gansen. Deze trofé (Kapellen) wordt uitgereikt op het gemeentehuis van Kapellen, begin februari a.s..
PS. De troféën van de respectievelijke gemeenten kunnen in Putte slechts gewonnen worden door
liefhebbers die in de respectievelijke gemeenten wonen en lid zijn (in 2011) van Noorderbond
Putte. Indien het een tandemlid betreft, dient één van de twee, of beide liefhebbers woonachtig
te zijn in de gemeente Stabroek of Kapellen, naargelang over welke trofé het gaat.
-Doorlopend is er dan nog gewichtraden. -Einde voorzien rond 17 u..
4.Tentoonstellingen (van 10 u. tot 12.30 u.). Max. 8 duiven/liefhebber.
-Zondag, 13 november 2011.
Nagels Tony en Frans Van Tilborgh.
-Zondag, 20 november 2011.
De Bruyn Louis, Devalckeneer-Loopmans en Simons Jozef.
-Zondag, 27 november 2011.
Denisse C.&R., Verboven Ludo, V.D.Weygaert & Zn. en Verkuyl-Cleiren.
-Zondag, 11 december 2011.
De Crom Jack, Van Den Bergh Kees en Janssens Willy.
-Zondag, 18 december 2011.
Van Loon Marc, Grassi-Verhoeven, Cauwelaers Cor en Stevens Leo/Filip.
-Zondag, 8 januari 2012.
Audenaerde Emiel, Gust Dierckx en Lenssen Marcel.
-Zondag, 29 januari 2012 (onder voorbehoud).
Fierens Paul en Van Roeyen Georges.
Liefhebbers die hun duiven nog willen tentoon stellen kunnen
zich nog altijd opgeven. Ook wijzigingen zijn nog mogelijk!!
5.Nog data om te onthouden.
-Zondag, 23 oktober 2011: Restaurantdag van het Grensverbond in “Strijboshof” te Kalmthout.
-Zondag, 20 november 2011: BINGO, vanaf 14 u..
-Zondag, 4 december 2011: SINTERKLAASFEEST in het lokaal.
-Vrijdag, 16 december OF zaterdag, 17 december 2011: KAARTAVOND in het lokaal.
-Zaterdag, 4 februari 2012: BONNENVERKOOP vanaf 13 u..
-Zondag, 4 maart 2012: RESTAURANTDAG in het lokaal.
P.S. Er volgen ook nog “2 bingo’s op vrijdag”, waarvan de precieze data nog niet gekend zijn.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *