Wegenwerken op Scheldelaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer start binnenkort met wegenwerken op de Scheldelaan ten noorden van de BASF-site.  Zij kondigen onderstaande werken aan.
–   Vervanging wegdek tussen smokkelweg Rijmerswaal en inrit Combinant
Eind april starten werken aan het wegdek van de Scheldelaan tussen de smokkelweg naar Rijmerwaal en de inrit van Combinant.
·    In beide rijrichtingen worden de twee rijstroken vernieuwd
·    Het verkeer in beide rijrichtingen blijft mogelijk maar wordt afgeleid naar één rijstrook
·    Er zijn geen gevolgen voor fietsverkeer
·    Start van de werken op 20 april
·    Voorziene uitvoeringstermijn: 2 x 5 werkdagen (einde voorzien tegen 1 mei)
–  Vernieuwing fietspad noordelijk deel van de site tot aan de Noordlandbrug
Begin mei wordt het noordelijke deel van het fietspad langs de site tot aan de Noordlandbrug (zone die momenteel betegeld is) vernieuwd.
·    Tijdens de werken wordt de rechter rijstrook van de Scheldelaan richting Noordlandbrug gereserveerd voor fietsers
·    Start van de werken op 4 mei
·    Voorziene uitvoeringstermijn: 50 werkdagen
Opgelet: Intensiever treinverkeer langs de Scheldelaan in diezelfde periode
Bijkomend kondigden het Havenbedrijf en NMBS Logistics aan dat zij treinen via de Noordlandbrug gaan omleggen omwille van werken aan de Lillobrug.
·    Tijdens de werken worden noodzakelijke herstellingen doorgevoerd aan de Lillobrug
·    Treinen worden omgeleid via de Noordlandbrug, waardoor de verkeersintensiteit op de spoorlijn langs de Scheldelaan méér dan verdubbelt
·    Het bijkomend treinverkeer kan impact hebben op de bereikbaarheid van de site voor personen- en vrachtverkeer
·    Periodes: van 4 t.e.m. 8 mei en van 18 t.e.m. 22 mei
Het Agentschap vraagt aan alle weggebruikers om extra aandachtig te zijn. Er zal ook extra toezicht zijn op het respecteren van de verkeersregels.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *