Wegenwerken Bredabaan Brasschaat-centrum

Onderhoud vanaf 10 april 2015:
De Bredabaan wordt heraangelegd vanaf het kruispunt Miksebaan (ter hoogte van de Sint-Antoniuskerk) tot net voorbij het kruispunt met de Heislagsebaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de klinkers verwijderen, de weg en parkeerplaatsen van een nieuwe fundering en asfaltlaag voorzien. Dat is nodig, want de gewestweg vertoont op verschillende plaatsen slijtage. Op de fietspaden maken de tegels plaats voor asfalt. Ook de voetpaden worden heraangelegd. Op het kruispunt Bredabaan- Miksebaan wordt het wegdek maar gedeeltelijk vernieuwd, omdat een eerste deel reeds eerder werd aangepakt. AWV streeft ernaar om dat kruispunt tijdens de werken maximaal open te houden.
Werken in verschillende fases:
Om de hinder voor handelaars, klanten en bewoners zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd.
fase 1: van 10 april tot midden juni:
In de eerste fase, die start op vrijdagochtend 10 april, wordt de Bredabaan (N1) tussen Miksebaan en Prins Kavellei aangepakt. Deze fase is de langste fase en duurt twee maanden.
Afsluiting kruispunt Miksebaan:
Tijdens de eerste fase wordt ook het kruispunt Miksebaan-Bredabaan onder handen genomen. Deze werken nemen een weekend in beslag: van vrijdag 10 april 21u tot en met maandag 12 april, 6u.
Fase 2: van midden juni tot midden juli:
In de tweede fase, die een kleine maand duurt, wordt er gewerkt vanaf Prins Kavellei tot net voorbij het kruispunt Bredabaan-Heislagsebaan.
Hinder en omleidingen:
Voetgangers en fietsers hebben tijdens de werken steeds doorgang. Er worden enkele veilige oversteekplaatsen voorzien. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de omleidingsroute die op dat moment van kracht is. Tijdens de werken aan het kruispunt  Bredabaan-Miksebaan (weekend van 10 april), kan je het kruispunt slechts in één richting oversteken, in de richting van de Miksebaan. Wie van de Miksebaan komt, moet omrijden via Hemelakkers. Tijdens de volledige duur van de werken wordt het doorgaand verkeer op de Bredabaan (N1) in beide richtingen omgeleid via  Miksebaan en  Pauwelslei. Dit geldt ook voor De Lijn.
De timing van de werken (vooral asfaltering) is afhankelijk van de weersomstandigheden. Raadpleeg www.brasschaat.be  voor de meest recente informatie.
Betrokken handelaars en inwoners werden uitgenodigd op een infoavond, 5 maart. Op die avond werd door A.W.V. en de aannemer meer uitleg gegeven. Het ging er soms pittig aan toe! Logisch want handelaars in combinatie met wegenwerken is te vergelijken met water en vuur. De grootste bezorgdheid is dan ook de bereikbaarheid van de handelszaken, zowel voor klanten als leveranciers. “Onze zaak is onze broodwinning” klonk het meermaals, “waarom werd er toen niet gekozen voor asfalt ipv klinkers die nu verzakken?”. Er werd verzekerd dat de nodige “minder hinder”-maatregelen toegepast worden. Niettegenstaande zal het doorgaand verkeer omgeleid worden. Op die omleidingsroute zal op sommige plaatsen een stilstaan- en parkeerverbod van kracht zijn om de veilige doorstroming van het verkeer en hulpdiensten te garanderen. Nu nog hopen op goede weersomstandigheden zodat alles volgens schema verloopt, of misschien vroeger dan de vooropgestelde termijn. Slotconclusie: blijven winkelen in Brasschaat en gebruik maken van de tijdelijke parkings Oude Baan en Verhoevenlei (beide zonder schijf). Een beetje geduld om uw favoriete winkel te bereiken! De handelaars staan klaar en verwachten u!
Luc Rampart

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *