Voorontwerp van het parkendecreet principieel goedgekeurd

Van de in totaal tien kandidaten voor erkenning als Nationaal park werden er zes geselecteerd voor de volgende ronde: het bestaande Nationaal Park Hoge Kempen, Bosland, Brabantse Wouden, Kalmthoutse Heide, Scheldevallei en Taxandria.
Initieel moeten de Nationale parken starten op een areaal van 5.000 hectare, maar op termijn moet dit doorgroeien naar een natuurkern van 10.000 hectare.
De overgebleven kandidaten krijgen tot het voorjaar van 2023 om een masterplan en een operationeel plan op te stellen. Ze kunnen daarvoor rekenen op begeleiding van de Vlaamse overheid en 100.000 euro ondersteuning. Een jury zal deze plannen opnieuw beoordelen en midden 2023 volgt de erkenning van de parken. Het is de bedoeling om vier Nationale parken over te houden.

Dit werd laaiend enthousiast onthaald door GroenRand, die zich vooral inzet voor de Antitankgracht en de omliggende natuurgebieden. Al bijna zes jaar is de natuurvereniging voorstander van Nationale parken en landschapsparken, om de versnippering tegen te gaan. Dat zou de biodiversiteit, en in het bijzonder hun mascotte de otter, ten goede komen.
Als potentiële kandidaat voor een Nationaal park beschouwt GroenRand het aaneen te sluiten geheel van de Kalmthoutse Heide, het Groot Schietveld, het Klein Schietveld en de aanleunende natuur- en bosgebieden.
“We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we dat gebied met elkaar verbonden willen zien. Steeds hebben we gehoopt dat hier een Nationaal Park gerealiseerd zal worden en dat de Antitankgracht hiervoor de drager en rijgdraad zou vormen om al deze natuur te verbinden”, aldus GroenRand-coördinator Dirk Weyler. 
Van bij de start van het parkenplan waren er veel vragen uit landbouwhoek, er werd gevreesd voor een golf van beperkingen en zelfs voor verbodsbepalingen.Volgens de landbouworganisaties zouden de doelstellingen voor deze parken té ambitieus zijn.
Voor de bedrijven die in de perimeter van een Nationaal park gelegen zijn, werd er een bijzonder grote impact op de landbouwbedrijven verwacht. GroenRand was sinds de lancering van oproep in 2021 reeds vragende om via een beleidskader (parkendecreet) meer rechtszekerheid te geven voor landbouwers en grondeigenaars. De natuurvereniging heeft meermaals aangedrongen op de opmaak van een Vlaams kader waarbij duidelijke afspraken zouden worden vastgelegd. Dit was broodnodig, want landbouwers vonden (terecht) dat de mogelijke impact van Nationale parken op bestaande land- en tuinbouwactiviteiten te onduidelijk werd omschreven. Dit heeft in de sector voor vermijdbare ongerustheid en onzekerheid gezorgd. In het decreet is uitdrukkelijk opgenomen dat er een rol is weggelegd voor de middenveldorganisaties zoals landbouworganisaties in de parkbureaus.

Anderhalf jaar nadat het traject rond de erkenning van Nationale parken en landschapsparken is gestart, is er eindelijk een voorstel tot beleidskader voor die parken. De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van het parkendecreet principieel goedgekeurd.Dit voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de adviesraden: de adviesraad voor milieu en natuur (Mina), de adviesraad voor ruimtelijke Ordening (SARA), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP).

©GroenRand

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *