Vlaams minister Matthias Diependaele brengt bezoek aan woonhuis Marten Melsen

Eerste stap gezet voor museum huis ” ’t Vossevelt” van kunstschilder Marten Melsen


STABROEK – Op 14 januari bracht Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, samen met Luc Lemmens deputé van de provincie Antwerpen en bevoegd voor Erfgoed, een bezoek aan het huis van kunstschilder Marten Melsen in het Hoogeind te Stabroek.

Melsen in zijn atelier in 1930 (foto Lode Ziel)


Al in 1897 was de schilder woonachtig in Stabroek en vereeuwigde hij de alomtegenwoordige landelijke taferelen op canvas. In het grensgebied tussen België en Nederland vond hij alle inspiratie die hij nodig had, veelal in de vorm van landbouwers getekend door hun harde labeur, met karakteristieke doorleefde blik in de ogen.


Het Vossenveld
Na een tijdje gehuurd te hebben, besliste Marten Melsen in 1911 om twee aansluitende panden aan te kopen: een 18de eeuws arbeidershuisje en een boerencafé. “‘ t Vossenveld” in het Hoogeind te Stabroek was geboren. Dit huis, dat door de schilder zelf werd ontworpen, werd sinds zijn dood in 1947 praktisch onaangeroerd bewaard. Het gebouw is een pièce unique, bezoekers worden meegenomen in de leefwereld van de schilder.

“Nog nooit werd een huis en zijn interieur zo bewaard in zijn oorspronkelijke opstelling. Het is van onschatbare kunsthistorische waarde en het dient dan ook vanzelfsprekend te worden beschermd als cultureel erfgoed, en daar willen wij alles aan doen”, zegt Jan Melsen kleinzoon van de kunstschilder. Al meer dan 25 jaar bestudeert Jan het oeuvre van de meester. In 2001 riep hij de vzw Stichting Marten Melsen in het leven met als doel het woonhuis te beschermen en de werken van de schilder te beheren.

Werkgroep

De werkgroep met vlnr. Eric Adriaenssens, Philippe Beaujean, Helga Van Beeck en Jan Melsen

De familie Melsen heeft het huis met kunstatelier en grote tuin in 2002 aan de vzw Stichting Marten Melsen geschonken, ter conservering van het waardevolle erven. “Indien het huis zou opengesteld worden aan het publiek, is de familie daarenboven bereid de uitgebreide kunstcollectie van Marten Melsen aan het “museum” toe te vertrouwen in langdurige bruikleen (inbegrepen de vele olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Marten Melsen en tijdgenoten)”, aldus Jan Melsen. Om alles in goede banen te leiden werd er in de stichting een werkgroep opgericht met medewerkers Jan Melsen, Philippe Beaujean, historicus van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, historica Helga Van Beeck en gewezen notaris Eric Adriaenssens.

“De provincie begrijpt en waardeert de inspanningen van de familie om het erfgoed van hun grootvader te borgen, waarbij gekozen wordt voor een integrale aanpak. Vanuit Monumentenwacht bieden wij ondersteuning. Het is belangrijk om te beschikken over correcte informatie over verschillende aspecten zoals de bouwfysische toestand van het gebouw en zijn interieur” zegt gedeputeerde Luk Lemmens.
Daarom was er vrijdag een delegatie van Monumentenwacht Antwerpen aanwezig. Het multidisciplinaire team bekeek de toestand van het gebouw en voerde een eerste inspectie uit, een ‘nulmeting’, een referentie voor latere observaties bij herhaalinspecties. De eigenaar/beheerder ontvangt een uitgebreid rapport met adviezen rond behoud/restauratie en beheer van de woning.

Een team van Monumentenwacht onderzoekt de toestand
van de woning

“De erfgoedwaarde van het pand op Vlaams niveau is beperkt, maar voor de regio heeft vooral het aspect van authentiek tijdsdocument als gaaf bewaarde kunstenaarswoning een bijzondere historische waarde”, aldus Vlaams minister Matthias Diependaele.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en Luc Lemmens, deputé van de provincie Antwerpen bevoegd voor Erfgoed, kregen de nodige uitleg van Jan Melsen, kleinzoon van kunstschilder Marten Melsen

Een uitgebreid artikel over het verleden van de kunstschilder Marten Melsen en de toekomst van “het Vossenveld” kan je lezen in ons magazine dd. 21 januari as.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eén reactie

  1. Fantastisch erfgoed en tijdscapsule uit eigen streek. Ik kan dit enkel aanmoedigen om deze tijds en streekgenoot van Van Gogh en Van Mieghem in ere te houden. Als oud bewoner van Melsenlaan en fervent kunstbewonderaar is dit initiatief enkel aan te moedigen. Misschien moet er ook gedacht worden aan een samenwerking met bvb Eugeen Van Mieghem (1875-1930) stichting te Antwerpen of grensoverschrijdend het Vincent Van Gogh (1853-1890) Huis te Zundert (NL). Hebben die elkaar ontmoet of gekend ? gelijkaardige thema’s : boerenleven, aardappeleters , havenarbeid, …wie weet. Dit gecombineerd met een B-NL gastronomische fietsroute zou ideaal zijn.
    Vriendelijke groeten
    MHJ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *