Vijfjarig bestaan GroenRand


Na vijf jaar is GroenRand erin geslaagd om de Antitankgracht op de kaart te zetten. Door promotie te maken kreeg de gracht bijzonder veel aandacht bij grote organisaties. Natuurpunt, Het Regionaal Landschap de Voorkempen, de betrokken gemeenten, de provincie, WWF, VMM, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en ANB zetten hun schouders onder het GroenRand-project. Op dinsdag 30 maart wordt de verjaardag virtueel gevied.


GroenRand koos voor ‘otter Olga’ als mascotte van haar campagne.  
Otters halen hun voedsel hoofdzakelijk uit het water. Dat is ze de vorige eeuw noodlottig geworden. Toen werden grote hoeveelheden vervuilende stoffen in het water geloosd via ongezuiverd afvalwater. Ook veelvuldig gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen zorgde voor ernstige waterverontreiniging. Dit ging ten koste van het waterleven en de otter.
Sinds de jaren 80 was de otter zo goed als verdwenen uit Vlaanderen, maar nu zien we hem af en toe weer opduiken. Dat is een hoopvol teken dat de waterkwaliteit aan de beterhand is. We mogen ons niet laten verblinden door de successen, zoals de terugkeer van vissoorten of dieren als de bever, de otter en de ijsvogel.
Als we de otter hier opnieuw een definitieve thuis willen geven, is er nog heel wat werk aan de winkel. De hoeveelheid vis in de Antitankgracht is een aandachtspunt, want een maaltijd van de otter bestaat voor tachtig procent uit vis. We merken op dat het de goede kant opgaat, maar volledig gezond is de vispopulatie nog niet.
Het bevat nog te veel giftige stoffen zoals kwik en pcb’s. Vanaf een bepaalde concentratie hebben die stoffen een nadelig effect op de otterpopulatie.

Rekening houdend met de habitatversnippering op het terrein ten gevolge van de historisch (mis)gegroeide ruimtelijke ordening, wordt een minimum-oppervlakte van 100 km² (10.000 ha) als wenselijk beschouwd om een minimale voortplantingseenheid of populatiekern voor otters in Vlaanderen te kunnen herbergen.
Dat hoeft geen aaneengesloten blok te zijn, maar wel gebieden die onderling met elkaar in verbinding staan.
Otters zijn voornamelijk solitaire dieren die graag wat ruimte hebben.
Er is ongeveer 10.000 ha leefgebied nodig om een otterpopulatie van ongeveer tien individuen in stand te houden.
In onze regio is, buiten de Schelde, de Antitankgracht zowat de enige waterweg die ± aan deze eisen kan voldoen én tegelijk potentiële natuurgebieden met elkaar kan verbinden.
Vandaar dat GroenRand steeds een projectgebied beoogd heeft van 11.000 ha.

Het thema van het vijfjarig bestaan is ‘ERTEGENAAN’ 
Vijf jaar heeft GroenRand nodig gehad om de Antitankgracht op de kaart te zetten.De uitdaging zal er de komende tien jaar in bestaan om het project, samen met de partners, in praktische acties om te zetten.
GroenRand wenst de Schietvelden, de Kalmthoutse Heide en aanleunende natuur- en bosgebieden met elkaar te verbinden en hoopt dat hier een Nationaal Park gerealiseerd wordt.
Maar ook de verbinding Vrieselhof, Zoerselbos, Blommerschot, Krabbers-Lovenhoek is voor GroenRand een belangrijke natuurverbinding.Een van de belangrijkste gebieden in de Voorkempen is De Brechtse Heide, met 1.700 hectare het grootste beschermde landschap in de regio.Een groot deel van de houtkanten op de Brechtse Heide is intussen verdwenen.Daarom vindt GroenRand het belangrijk dat ze terug hersteld worden of terug volledig gemaakt worden.Ook vraagt de natuurvereniging extra aandacht voor de weidevogels. 
Op een aantal plaatsen vormt het kruispunt tussen wegen en waterwegen een acuut knelpunt voor de otter: dit zijn typisch plaatsen waar ze als verkeerslachtoffer sneuvelen.
Via het toekomstig soortbeschermingsprogramma voor de otter wordt gezocht naar oplossingen om 45 conflicten te ontwarren.

Minister Zuhal Demir gaf de garantie dat via het soortenbeschermingsprogramma ingezet zal worden op het verbeteren van potentiële leefgebieden van de otter.
Dit programma, dat ook de nodige acties en maatregelen zal bevatten, volgt in het najaar van 2021, uiteraard met de nodige financiële middelen die daaraan zullen worden gekoppeld.

Ontdek de otters!
Ontdek het geheime leven van otters in Vlaanderen tijdens deze reizende tentoonstelling. De hele maand april vind je de expo in bezoekerscentrum De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout.
Aan de hand van leuke weetjes voor jong en oud en doe-dingen voor kleine ontdekkers wordt je meegenomen in het verhaal van de otter.
De expo kan bezocht worden, alle werkdagen van 10 tot 17 uur en in de weekends van 14 tot 17 uur.

Wij zetten de koning van de waternatuur mee in de kijker tijdens 2021 dat werd uitgeroepen tot ‘jaar van de otter’.In het project ‘Antitankgracht’ krijgt het prooidier een centrale plek toebedeeld. De gracht, het langste beschermd landschap van Vlaanderen, vormt een schakel tussen verschillende grote Natura 2000 gebieden.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *