Tot 16% meer vogels en wilde dieren in vogelopvangcentra

foto links: Een egeltje krijgt voeding bij VOC Neteland –
Foto rechts: VOC Brasschaat-Kapellen kreeg vorig jaar 84 reeën binnen, waarbij vier jongen

Ook tijdens deze winterprik zorgen de twee opvangcentra voor vogels en wilde dieren in de provincie Antwerpen voor dieren die verzwakt en ziek zijn. Vorig jaar verzorgden ze samen meer dan 11.000 vogels en wilde dieren. Met een jaarlijkse subsidie en een corona-noodbudget ondersteunt de provincie deze organisaties.

“De opvangcentra staan in voor de opvang en verzorging van vogels en wilde dieren. In 2020 verzorgden het opvangcentrum Neteland in Herenthout en het centrum in Brasschaat-Kapellen samen 11.801 vogels en wilde dieren, dat is een stijging van zo’n 16% tegenover het jaar ervoor. Ook beschermde en zeldzame inheemse soorten worden er binnengebracht. Zoals de boommarter, een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen. De vogelopvangcentra houden mee onze biodiversiteit in stand en daarvoor ondersteunen we hen graag.” verklaart Jan De Haes, gedeputeerde van Milieu en Natuur, de ondersteuning:


Zieke egels en zeldzame soorten
In het opvangcentrum Brasschaat-Kapellen telden ze vorig jaar 6677 vogels en wilde dieren. Het ging dan vooral om nestjongen van houtduiven en kauwen, en om egels. “Onder de egels zien we al een tijdje een nieuwe, ongekende ziekte. We staan dan ook in nauw contact met de Universiteit Gent die hier onderzoek naar voert. Vorig jaar mochten we ook drie bedreigde boommarters opvangen, de opkomst van deze soort toont aan dat het opnieuw de goede richting uitgaat met onze biodiversiteit.”, vertelt Marcel Peeters, voorzitter van het vogelopvangcentrum (kortweg VOC).

Ook bij het VOC Neteland in Herenthout zagen ze vorig jaar een sterke stijging in het aantal verzorgde dieren.

De erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren Neteland in Herenthout en Brasschaat-Kapellen staan in voor de opvang, verzorging en revalidatie van vogels en wilde dieren. Ze hebben een educatief programma voor verenigingen en scholen en sensibiliseren burgers over het behoud en de verbetering van de leefomgeving voor vogels en dieren die in het wild leven. Hiervoor doen ze beroep op enkele vaste medewerkers en een uitgebreid team van vrijwilligers. Door de coronacrisis moest het aantal vrijwilligers teruggeschroefd worden en konden beide VOC’s minder inkomsten ophalen. Door de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen kregen ze meer ademruimte en kunnen ze hun werking op langere termijn garanderen.

http://www.vocneteland.be/ – https://www.vocbrasschaatkapellen.be/

Copyright: VOC Brasschaat-Kapellen – Copyright: VOC Neteland

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *